Stikkord: bioteknologi


Examining the Social And Ethical Issues Raised by Possible Cultivation of Genetically Modified Potato With Late Blight Resistance in Norway

| Type artikkel: Rapport

Kategori: GMO, Grønnsaker, Matplanter, Potet, Samfunnsutvikling

This report presents the outcome of a stakeholder workshop that took place in Stange, Norway, June 2015. Participants were invited to discuss ethical and social considerations in relation to the possible marketing and cultivation of late blight resistant (LBR) cisgenic genetically modified (GM) potato in Norway.

Les mer

Important Considerations for Sustainability, Social utility and Ethical Assessment of Late Blight Resistant GM Potato

| Type artikkel: Rapport

Kategori: GMO, Grønnsaker, Matplanter, Potet, Samfunnsutvikling

Rapporten er skrevet som en del av et treårig forskningsprosjekt (2013- 2016) finansiert av ELSA-programmet til Norsk forskningsråd (prosjekt: 220621). Prosjektet har til hensikt å bruke ulike vurderingsmetoder for å undersøke potensielle etiske-, sosiale- og bærekraftaspekter knyttet til dyrking og markedsføring av tørråteresistent GM potet i Norge. Rapporten bygger på diskusjoner med interessentgrupper og folkemøter om dette emnet, samt gjennomgang av relevant litteratur.

Les mer


Foods of Norway

| Type artikkel: Forskningsinstitusjon

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter, Økonomi

Foods of Norway-konsortiet består av ni akademiske og 15 industrielle partnere med kompetanse innen områdene bioprosessering, bioteknologi, fôrteknologi, fysiologi, ernæring, helse, genetikk, matkvalitet, samt ressursøkonomi og bærekraftanalyser.

Les mer

EPTOCOL – Energy plantations technology on contaminated land

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Gjødsel, Humus, Jordbiologi, Karbon og karbonlagring, Matjord

Prosjektet EPTOCOL er et EØS-prosjekt som ser på muligheter for å bruke mykorrhiza i forbindelse med fytoremediering (oprensing av forurenset jord vha. planter) av tungmetall-forurenset jord. Du kan lese mer om prosjektet på lenken ovenfor.

Les mer

FeedMileage 2014-2017

| Type artikkel:

Kategori: Fôr, Gris, Husdyr, Kjøtt, Melk, Sau, Storfe

Norske husdyr er blant de mest effektive i verden, men skal de utnyttes til fulle, krever det fôrmidler vi ikke kan produsere i Norge. Mange norske bønder er opptatt av at dyrene skal produsere mest mulig kjøtt og melk per ku, og det har ført til økt import av protein, særlig soya fra Brasil. Bruk av norske råvarer vil gi mindre melk og kjøtt, men fordelen er at vi bruker mer av norske ressurser.

Les mer

Top