Stikkord: ensilering

Red clover for silage: management impacts on herbage yield, nutritive value, ensilability and persistence, and relativity to perennial ryegrass

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gjødsel, Næringsstoffer

This 6‐year experiment quantified the impacts of management factors on red clover yield, persistence, nutritive value and ensilability, and compared these with perennial ryegrass receiving inorganic N fertilizer. Within a randomized complete block design, field plots were used to evaluate a 2 (cultivar, Merviot and Ruttinova) × 2 (alone and with perennial ryegrass) × 2 (0 and 50 kg fertilizer N ha−1 in mid‐March) × 2 (harvest schedule) combination of the factors relating to red clover, and a 2 (harvest schedule) × 4 (0, 50, 100 and 150 kg N ha−1 for each cut) combination of the factors relating to perennial ryegrass.

Les mer

Ensilering av frasorterte poteter og gulrøtter – fra tap til fôr med tilleggsverdi

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Fôr

Omtrent en fjerde del av potetene og gulrøttene som pakkeriene mottar blir sortert ut fordi de ikke oppfyller kravene til salg av fersk mat. Disse restråvarene har lav økonomisk verdi til tross for god fôrverdi. I dag leveres frasorterte råvarer til matindustri og brukes som fôr til drøvtyggere. Målet med prosjektet var å finne ut om potet og gulrot ensilert med probiotiske bakterier kan ha et potensiale som fôrprodukt.

Les mer

Top