Stikkord: etikk

Farm Animal Cognition—Linking Behavior, Welfare and Ethics

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Dyrevelferd, Gris, Husdyr, Storfe

Farm animal welfare is a major concern for society and food production. To more accurately evaluate animal farming in general and to avoid exposing farm animals to poor welfare situations, it is necessary to understand not only their behavioral but also their cognitive needs and capacities. Thus, general knowledge of how farm animals perceive and interact with their environment is of major importance for a range of stakeholders, from citizens to politicians to cognitive ethologists to philosophers.

Les mer

Willingness to pay and moral stance: The case of farm animal welfare in Germany

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Distribusjon og salg, Dyrevelferd, Husdyr

This study examines the impact of ethical attitude on the willingness to pay for farm animal welfare improvement in Germany. Little is known about the pluralism of moral attitudes that may exist behind farm animal welfare issues and its relationship to customers' willingness to pay for it. Via a large survey (n = 1334) we are able to identify different moral dimensions by employing validated scales.

Les mer

Important Considerations for Sustainability, Social utility and Ethical Assessment of Late Blight Resistant GM Potato

| Type artikkel: Rapport

Kategori: GMO, Grønnsaker, Matplanter, Potet, Samfunnsutvikling

Rapporten er skrevet som en del av et treårig forskningsprosjekt (2013- 2016) finansiert av ELSA-programmet til Norsk forskningsråd (prosjekt: 220621). Prosjektet har til hensikt å bruke ulike vurderingsmetoder for å undersøke potensielle etiske-, sosiale- og bærekraftaspekter knyttet til dyrking og markedsføring av tørråteresistent GM potet i Norge. Rapporten bygger på diskusjoner med interessentgrupper og folkemøter om dette emnet, samt gjennomgang av relevant litteratur.

Les mer

Top