Stikkord: fettsyrerFettsammensetningen i økologisk og konvensjonell melk hos detaljhandlere i nordøst England

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Husdyr, Melk, Produksjonsmetoder

I denne studien, hvor melk fra britiske dagligvarehandlere er undersøkt, identifiseres svært store variasjoner i melkens fettsammensetning. Undesøkelsen er utført over to år og gir dermed to gjentak av både sommer og vinter. Utvalget som ble undersøkt besto av 22 ulike melkemerker, 10 av dem angitt fra økologiske produksjonssystemer. Resultatene fra undersøkelsen bekrefter tidligere gårdsbaserte funn omkring fettsammensetning i økologisk og konvensjonell melk.

Les mer

Top