Stikkord: FNs bærekraftsmål

Scenarios and pathways towards land-use and food production for Western and the Nordic European countries as part of the FABLE Consortium

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Klima og miljø

Forvaltning av matproduksjon og arealbruk som ikke gjennomføres på bærekraftig vis undergraver vår evne til å oppfylle FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. For å oppnå disse langsiktige forpliktelsene i Europa og globalt kreves at tre kritiske kunnskapshull tettes: mellom disipliner (miljø, landbruk og helse); geografisk (land, regionalt, globalt) og tidsmessig (på kort sikt fram til 2030 og langsiktige mål (2050)).

Les mer

Top