Stikkord: forsøksgård

Dyrkingssystem – langvarige forsøk på Apelsvoll 1989-

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Fjørfe, Fôr, Gjødsel, Gris, Grønnsaker, Husdyr, Kjøtt, Korn, Matjord, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Produksjonsmetoder, Sau, Storfe, Økologisk landbruk

Forsøket med ulike dyrkingssystem ble anlagt på Apelsvoll i 1989, og er designet for å måle langsiktige effekter av ulike produksjoner og driftsintensiteter på avlinger og kvalitet, utvasking og avrenning av næringsstoffer, samt endringer av av jordas kjemiske, fysiske og biologiske egenskaper.

Les mer

Top