Stikkord: fosformidler

Comparison of the environmental performance of different treatment scenarios for the main phosphorus recycling sources

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Fosfor, Gjødsel, Klima og miljø, Næringsstoffer

Efficient phosphorus (P) recycling from rural and urban areas is becoming an increasing issue due to the scarcity of natural P deposits. Based on a life cycle assessment (LCA), we analyzed the environmental performance of 17 different P supply and recycling approaches from urban wastes, biosolids and slaughterhouse wastes compared with the two conventional inorganic fertilizers phosphate rock and triple superphosphate.

Les mer

Nye metoder for bekjempelse av kålflue 2004-2008

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Fosfor, Grønnsaker, Kål, Matplanter, Plantevern og plantehelse

Prosjektet skal i første omgang utrede og utprøve alternative midler og tiltak for å avhjelpe den akutte situasjonen som oppstår fra neste år. Det skal i tillegg utvikles og utprøves strategier for en langsiktig og bærekraftig kålfluebekjempelse.

Les mer

Top