Stikkord: GenØk

The agri/cultures project

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: GMO, Matplanter

The Agri/Cultures Project is a four-year research project funded by the Norwegian Research Council’s FRIPRO programme. The project is focused on developing novel concepts, methods and empirical knowledge for understanding and assessing the complex relational networks embodied in and performed by agricultural biotechnologies.

Les mer

Examining the Social And Ethical Issues Raised by Possible Cultivation of Genetically Modified Potato With Late Blight Resistance in Norway

| Type artikkel: Rapport

Kategori: GMO, Grønnsaker, Matplanter, Potet, Samfunnsutvikling

This report presents the outcome of a stakeholder workshop that took place in Stange, Norway, June 2015. Participants were invited to discuss ethical and social considerations in relation to the possible marketing and cultivation of late blight resistant (LBR) cisgenic genetically modified (GM) potato in Norway.

Les mer

Important Considerations for Sustainability, Social utility and Ethical Assessment of Late Blight Resistant GM Potato

| Type artikkel: Rapport

Kategori: GMO, Grønnsaker, Matplanter, Potet, Samfunnsutvikling

Rapporten er skrevet som en del av et treårig forskningsprosjekt (2013- 2016) finansiert av ELSA-programmet til Norsk forskningsråd (prosjekt: 220621). Prosjektet har til hensikt å bruke ulike vurderingsmetoder for å undersøke potensielle etiske-, sosiale- og bærekraftaspekter knyttet til dyrking og markedsføring av tørråteresistent GM potet i Norge. Rapporten bygger på diskusjoner med interessentgrupper og folkemøter om dette emnet, samt gjennomgang av relevant litteratur.

Les mer


Top