Stikkord: helse

Making occupational health and safety training relevant for farmers: Evaluation of an introductory course in occupational health and safety in Norway

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Folkehelse

Agriculture is a hazardous industry, with a high frequency of injuries. As agriculture is an industry mostly consisting of small enterprises, it may be difficult to prevent injuries. In Norway, an OHS course is available for farmers. This study aims to evaluate this course. The evaluation is a prospective exploratory case study evaluation using qualitative interviews.

Les mer

Biochar reduces volatile organic compounds generated during chicken manure composting

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biokull

The efficiency of biochar for reducing the levels of volatile organic compounds (VOC) was investigated in a composting mixture containing 90% poultry manure and 10% straw (with and without 3% biochar addition) at three different stages of the process. The use of a low application rate of biochar reduced the concentration of VOC during the thermophilic phase.

Les mer

Prospective association between consumption frequency of organic food and body weight change, risk of overweight or obesity: results from the NutriNet-Santé Study

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Folkehelse

A lower BMI has been reported among consumers of organic foods, but this relationship has never been examined in a prospective design study. Our aim was to prospectively investigate the association between frequency of organic food consumption and weight change. We analysed data from 62 224 participants of the NutriNet-Santé cohort (78 % women, mean age = 45 years) with information on consumption frequency of organic foods, dietary intake and repeated anthropometric data.

Les mer

Økologisk mat på sykehjem – med hvilken hensikt og til hvilken nytte?

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Folkehelse

Økologisk mat og landbruk er et stadig tilbakevendende tema i debatter om helse og miljø. Forbruker interessen er økende og i henhold til Soria Moria erklæringen er det nasjonale målet at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020. For å imøtekomme dette målet blir økt forbruk av økologiske produkter i offentlige storhusholdninger trukket frem som en viktig strategi. Et parallelt prosjekt underordnet det nasjonale målet har vært ”økoløft i kommuner”. Sykehjemmet som jeg i denne studien har undersøkt ligger i økokommunen Tingvoll i Møre og Romsdal. Som et resultat av dette valgte sykehjemmets kjøkken å legge om til økologisk mat.

Les mer

Små dytt for bedre helse

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Folkehelse

Usunt kosthold er rangert som den bakenforliggende faktoren som tar flest liv i Norge. Prosjektet «Små dytt for bedre helse» er trolig det første systematiske forsøket med "nudging" for sunnere kosthold i en klinisk setting i Norge.

Les mer

Faktaark om melk og helse

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Folkehelse, Husdyr, Melk

Et kosthold med mye melkefett kan øke kolesterolinnholdet i blodet. I de senere årene har en imidlertid begynt å fokusere mindre på totalkolesterolverdiene, men heller se på forholdet mellom det ”farlige ” og det ”gode” kolesterol- eller altså forholdet mellom lipoproteinene LDL- og HDL.

Les mer


Foods of Norway

| Type artikkel: Forskningsinstitusjon

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter, Økonomi

Foods of Norway-konsortiet består av ni akademiske og 15 industrielle partnere med kompetanse innen områdene bioprosessering, bioteknologi, fôrteknologi, fysiologi, ernæring, helse, genetikk, matkvalitet, samt ressursøkonomi og bærekraftanalyser.

Les mer


Top