Stikkord: humler

Local resources, linear elements and mass-flowering crops determine bumblebee occurrences in moderately intensified farmlands

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biologisk mangfold, Insekter, Pollinerende insekter

There is consensus that land-use change is a main driver behind the recent declines of many pollinator populations in Europe. However, it is still not adequately understood how the local resource quality and landscape composition influence pollinators, and if and how the effects vary in space and time.

Les mer

Kunnskapsstatus for insektspollinering i Norge

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr, Insekter, Pollinerende insekter

Dette arbeidet oppsummerer kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge. I rapporten forklares hva pollinering er og hvilken betydning pollinering har for planter og insekter. Videre behandles pollinering som økosystemtjeneste og hvilke konsekvenser menneskelig påvirkning har på dette komplekse samspillet. Rapporten identifiserer kunnskapshull om insektspolliering i Norge og kommer med forslag til tiltak som kan bøte på dette slik at kunnskapsgrunnlaget innen fagfeltet kan styrkes.

Les merØkt frøproduksjon fra norskprodusert rødkløver gjennom økt pollinering ved hjelp av humle og bier 2013-2017

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Belgvekster, Frø, Husdyr, Insekter, Pollinerende insekter

I prosjektet vil vi undersøke landskapets betydning for utbredelsen av ulike pollinatorer i de viktigste frøavlsområdene, samt betydningen av å legge forholdene til rette for humler og ville bier på den enkelte frøavlsbedrift, f.eks. ved å så eller plante attraktive pollenplanter som selje eller honningurt, samt tilrettelegge for bolplasser rundt frøengene.

Les mer

Top