Stikkord: Jordbruksverket

Teknik för småskalig grönsaksodling

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Produksjonsmetoder, Økologisk landbruk

Mindre yrkesodlingar har behov av mångsidig utrustning som kan användas i olika grödor. Det fnns många små handredskap för hemträdgårdsodling och stora maskiner för större specialiserade yrkesodlingar, men det finns inte lika mycket teknik anpassad för mindre yrkesodlingar. Den ekologiska grönsaksodlingen bedrivs generellt i mindre skala än den konventionella.

Les mer

Top