Stikkord: jordegenskaper

Kompostens virkning i dyrket jord

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Kompost

Kompost produseres gjennom omdanning av organisk nedbrytbart materiale under god tilgang på luft. Prosessen kompostering benyttes for å omdanne det organiske materialet i avfall til en mer stabil ressurs. Varmen som produseres i prosessen bidrar til å redusere innholdet av sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Les mer

Top