Stikkord: jordkarbon

Effect of biochar amendment on compost organic matter composition following aerobic composting of manure

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biokull, Gjødsel, Humus, Kompost, Matjord

Biochar, a material defined as charred organic matter applied in agriculture, is suggested as a beneficial additive and bulking agent in composting. Biochar addition to the composting feedstock was shown to reduce greenhouse gas emissions and nutrient leaching during the composting process, and to result in a fertilizer and plant growth medium that is superior to non-amended composts.

Les mer

Optimization of food waste compost with the use of biochar

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biokull

This paper aims to examine the influence of biochar produced from lawn waste in accelerating the degradation and mineralization rates of food waste compost. Biochar produced at two different temperatures (350 and 450 °C) was applied at the rates 10 and 15% (w/w) of the total waste to an in-vessel compost bioreactor for evaluating its effects on food waste compost.

Les mer

Agronomic Evaluation of Biochar, Compost and Biochar-Blended Compost across Different Cropping Systems: Perspective from the European Project FERTIPLUS

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gjødsel, Karbon og karbonlagring, Matjord, Næringsstoffer

This paper reports the results on the agronomic performance of organic amendments in the EU 7th FP project “FERTIPLUS—reducing mineral fertilizers and agro-chemicals by recycling treated organic waste as compost and bio-char”. Four case studies on field-scale application of biochar, compost and biochar-blended compost were established and studied for three consecutive years in four distinct cropping systems and under different agro-climatic conditions in Europe.

Les mer

Kolfastläggningspotential i matjorden och alven – analys av markdatabaser och långliggande försök

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Karbon og karbonlagring

Humus is an important indicator of soil quality and soil organic carbon (SOC) sequestration is a cost-effective measure to reduce the climatic impact of food production systems. The national soil-monitoring program (SMP) show an upward trend in SOC during the past 20 years, mostly attributed to an increased proportion of forages. This analysis only considered the topsoil but our results are also indicating changes of SOC in the subsoil, which implies the effects of management are under-estimated.

Les mer

Agroforestry for soil health

| Type artikkel: Vitenskapelig tidsskrift

Kategori: Agroforestry, Jordbiologi, Matjord, Regenerativt landbruk

Healthy soil is one of the most critical resources for the health and sustainability of ecosystems, including agroecosystems. Although the agroforestry community has long been convinced of the soil health benefits of agroforestry practices, many of such practices remain to be fully accepted by the mainstream agriculture community. Agroforestry, as a sustainable land management practice, has shown solid evidence of its role in improving soil quality and health based on at least four decades of data gathered from the world over.

Les mer

Utslippsreduksjoner i norsk jordbruk – Kunnskapsstatus og tiltaksmuligheter

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Karbon og karbonlagring, Klima og miljø

Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over tiltakspotensiale for tiltak som jordbruket kan iverksette for å redusere klimagassutslipp. Det er tiltak innen dagens produksjonsystemer og struktur som er vektlagt. Det er sammenlignet med vurderinger gjort i rapporten «Landbruk og klimaendringer» fra 2016. Effekt av tiltak, gjennomføringsgrad og forutsetninger for gjennomføring til 2030 er prioritert.

Les mer

The importance of including soil carbon changes, ecotoxicity and biodiversity impacts in environmental life cycle assessments of organic and conventional milk in Western Europe

Estimates of soil carbon changes, biodiversity and ecotoxicity have often been missing from life cycle assessment based studies of organic dairy products, despite evidence that the impacts of organic and conventional management may differ greatly within these areas. The aim of the present work was therefore to investigate the magnitude of including these impact categories within a comprehensive environmental impact assessment of organic and conventional dairy systems differing in basic production conditions.

Les mer

Persistence in soil of Miscanthus biochar in laboratory and field conditions

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biokull, Karbon og karbonlagring, Klima og miljø, Matjord

Evaluating biochars for their persistence in soil under field conditions is an important step towards their implementation for carbon sequestration. Current evaluations might be biased because the vast majority of studies are short-term laboratory incubations of biochars produced in laboratory-scale pyrolyzers.

Les mer

Jordhelse, karbon og regenerativt landbruk – for bønder, av ein bonde

Etter 20 års erfaring som konvensjonell kornbonde og deretter 7 år som økologisk kornbonde ble jeg i 2015 gjort oppmerksom på ein youtubevideo av Gabe Brown. Den videoen satte meg nesten helt ut pga. at jeg skjønna hvor lite jeg egentlig forstod om jord, og hvilken effekt jordhelsa kan ha på plantevekst. Det er 4 år siden jeg kom over dette med regenerativt landbruk og i perioder har jeg brukt store deler av fritida mi på å lese mer om dette for å lære og forstå. Jeg har her prøvd å lage ei lita konsentrert samling av hovedpunkta av det jeg har lest i artikler og bøker og hørt/sett på youtube om jordhelse, hvorfor og hvordan.

Les mer

Karbon i jord – kilder, handtering, omdanning

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Biokull, Humus, Karbon og karbonlagring, Matjord

Innholdet av organisk materiale og dermed karbon i jord er viktig for egenskapene jorda har som dyrkingsmedium og for jordbrukets klimaregnskap. Karbon tilføres via plantenes fotosyntese og annen tilførsel av organisk materiale. Karbon fjernes med avlinger og nedbryting av organisk materiale i jorda. For å kunne utvikle jordbruksmetoder som bidrar til lagring av mest mulig karbon i jord er det viktig å forstå prosessene knytta til nedbryting, omdanning og oppbygging av organisk materiale i jord.

Les mer

Forbs differentially affect soil microbial community composition and functions in unfertilized ryegrass-red clover leys

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gjødsel, Matjord, Næringsstoffer

Increasing plant diversity in agroecosystems is proposed to enhance multiple ecosystem services. Adding selected forbs such as caraway (Carum carvi L.) and plantain (Plantago lanceolata L.) to productive grass-clover mixtures can further enhance forage yields, root biomass, uptake of mineral nutrients and improve animal performance. Yet, it remains unclear whether and how adding these forbs to grass-clover mixtures can influence soil microbial communities and associated soil carbon (C) and nitrogen (N) cycling.

Les mer

Top