Stikkord: jordstruktur

Ökad produktivitet i växtföljden genom kalkning – effekt på sockerbetor

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Grønnsaker, Matjord, Matplanter

Kalkning har i en undersökning vid NBR visat sig kunna vara ett viktigt verktyg för att höja produktiviteten i sockerbetor även på jordar utan kalkbehov. Målet med detta projekt är att verifiera de nyligen framtagna resultaten om skördeeffekter i sockerbetor samt att koppla dem till de faktorer som kan ha betydelse för att förklara denna skördeökningen. Det innebär att ett flertal faktorer, bl a markfysik och struktur, kommer att undersökas i det nya projektet samt fortsatta studier av växtnäringsfrågor.

Les mer
Jordstruktur, organisk materiale og meitemarkaktivitet i en sammenlikning av ulike dyrkingssystemer med kontrasterende jordbearbeiding og gjødsling

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Grønnsaker, Husdyr, Jordbiologi, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder, Storfe

For å kunne vurdere langsiktige effekter på produktivitet, miljøkonsekvenser og jordas fruktbarhet av kontrasterende jordbrukspraksis, ble seks dyrkingssystemer, alt fra konvensjonell dyrkbar jord uten husdyr til økologisk blandet melkeproduksjon med få dyrkede avlinger, sammenlignet siden 1989 på leirjord

Les mer


Top