Stikkord: kjemikalier

EuroMix

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Folkehelse

Utarbeide nye metoder for risikovurdering av kjemiske blandinger – den såkalte cocktaileffekten av miljøgifter som finnes rundt oss i luft, mat, kosmetikk og klær.

Les mer

Biotilgjengelighet og biologiske effekter av kjemikalier – Nye verktøy i risikovurdering av kontaminert kultivert jord 2008-2014

| Type artikkel:

Kategori: Biologisk mangfold, Matjord

Forskningsprogrammet fokuserer på terrestrisk økotoksikologi - forskning i grenseflaten mellom miljøkjemi, toksikologi og økologi. Miljøgifter frigjort fra industri og hushold, samt kjemikalier som brukes i landbruket for å bekjempe sykdom og skadedyr, går inn i jorda som blandinger og representerer ofte et ukjent nummer av de 30.000 til 70.000 kjemikaliene som er i daglig bruk i Europa. Imidlertid bruker myndighetene ofte en kjemikalie-for-kjemikalie-tilnærming hvor de fokuserer på enkeltstående medier og/eller kilder, og enkeltstående toksisk endepunkt for å vurdere miljørisiko.

Les mer

Top