Stikkord: komparativ studie

Growth, feed intake, methane emissions and carbon footprint from Holstein bull calves fed four different rations

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Fôr, Klima og miljø, Storfe

There is a growing interest in finding feeding strategies that can decrease greenhouse gas emissions from the livestock sector. The aim of the study was to compare productivity, enteric methane emissions and carbon footprint per kg edible product of dairy bull calves fed one of four different rations.

Les mer

Influences of Biodynamic and Conventional Farming Systems on Quality of Potato (Solanum Tuberosum L.) Crops: Results from Multivariate Analyses of Two Long-Term Field Trials in Sweden

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biodynamisk, Potet, Produksjonsmetoder

The aim of this paper was to present results from two long term field experiments comparing potato samples from conventional farming systems with samples from biodynamic farming systems. The principal component analyses (PCA), consistently exhibited differences between potato samples from the two farming systems.

Les mer

Organic and Biodynamic Management Effects on Soil Biology

Biodynamic agriculture is a unique organic farming system that utilizes, in addition to the common tools of organic agriculture, specific fermented herbal preparations as compost additives and field sprays. The objective of this work was to determine whether biodynamic compost or field spray preparations affect the soil biological community in the short term, beyond the effects of organic management.

Les mer

Smågrisdödlighet- en parallell jämförelse mellan två boxsystem i kombination med optimala skötselrutiner

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Gris, Husdyr, Kjøtt

Piglet mortality in Swedish pig herds is too high and if the sow should be completely loose or fixed a short time in connection with farrowing, is an important issue. However, to perform internationally publishable studies of piglet mortality, parallel studies in the same herd, are required.

Les merHøyere antioksidant- og lavere kadmiumkonsentrasjoner og lavere forekomst av plantevernmiddelrester i økologisk dyrkede vekster: en systematisk litteraturgjennomgang og meta-analyse

I denne metastudien, altså studier som sammenstiller og analyserer flere studier, anvender forskerne både kvalitative og kvantitative metoder. Hovedmålet med denne metastudien er å frembringe et systematisk overblikk over publiserte studier som fokuserer på å kvantifisere forskjeller i komposisjon av økologiske og konvensjonelle avlinger.

Les mer

Forskjeller i artsmangfold mellom økologiske gårdsbruk og konvensjonelle gårdsbruk

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biologisk mangfold, Insekter, Jordbiologi, Økologisk landbruk

I denne studien rapporteres effektene av økologisk landbruk på artsmangfoldet på landområdene, gårdene og regionene, ved prøvetakning av plantene, mark, edderkopper og bier på 1470 landområder ved 205 tilfeldig utvalgte økologiske og ikke-økologiske gårder i 12 europeiske og afrikanske regioner.

Les mer
Fruktkvalitet og bioaktive komponenter med antioksidantaktivitet i tomater dyrket på gård: Komparativ studie av økologisk og konvensjonelt produksjonssystem

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Produksjonsmetoder, Tomat

Gjentatte feltforsøk ved tre gårder i det sørlige og sentrale Taiwan ble etablert i oktober 2004 og 2005 for å sammenlikne kvalitets- og næringsparametere i tomater dyrket i økologisk og konvensjonelt dyrkingssystem i tropisk og subtropisk miljø.

Les mer

Karakteristikker av danske slaktegrisbestander 2007-2008. Økologisk, konvensjonell og frilandsproduksjon

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gris, Husdyr

Studien gir en karakteristikk av danske slaktegrisbestestander i 2007 og 2008. Studien er basert på resultatene fra telefonintervjuer med 195 slaktegrisprodusenter (47 økologiske produsenter, 27 produsenter av frilandsgris og 121 konvensjonelle produsenter). Det ble i alt gjennomført to intervjurunder. Produsentene ble hovedsakelig stilt spørsmål om oppdrett, fôr og helsetilstand i bestanden. Studien fokuserer primært på representative slaktegrisbestander innenfor de tre oppdrettstypene.

Les mer

Innhold av helsefremmende stoffer og tungmetaller i tomater dyrket med ulike dyrkingsmetoder

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Folkehelse, Grønnsaker, Matplanter, Produksjonsmetoder, Tomat

Økologisk jordbruk er en produksjonsmetode som legger store restriksjoner på bruken av gjødsel, plantevernmidler, tilsetningsstoffer og veterinære legemidler. På grunn av disse restriksjonene oppfatter forbrukerne økologisk mat som sunnere enn konvensjonelt dyrket mat. Innholdet av helsefremmende stoffer, slik som askorbinsyre, betakaroten, lykopen og salisylsyre er viktige aspekter ved de næringsmessige kvalitetene til økologisk mat. Denne undersøkelsen har tatt for seg innhold av helsefremmende stoffer og tungmetaller i tomater dyrket etter konvensjonelle, IPM (integrated pest management) og økologiske produksjonsprinsipper.

Les mer

Jordbærdyrking i ulike agroøkosystemer – sammenlikning av bær- og jordkvalitet i økologiske og konvensjonelle produksjoner

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biologisk mangfold, Bær, Produksjonsmetoder

Salg av økologiske matvarer er et av de raskest voksende markedene innen global industri. Forbrukere handler ofte økologiske varer fordi de mener økologiske gårder produserer råvarer med et høyere innhold av helsefremmende stoffer. Denne studien undersøker hvorvidt det er betydelige forskjeller i frukt- og jordkvalitet ved å sammenligne 13 par kommersielle økologiske og konvensjonelle jordbærproduksjoner i California.

Les mer

Virkning av økologisk dyrking på tomatkvalitet henger sammen med økt oksidativt stress under fruktutvikling

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Produksjonsmetoder, Tomat, Økologisk landbruk

Økologiske dyrkingssystem antas å utsette plantene for mer stress, og denne studien vil teste hypotesen om at oksidativt stress i plantene er årsak til at man ofte finner mer av ernæringsgunstige forbindelser som C-vitamin og fenolforbindelser i økologiske tomater (antioksidanter).

Les mer

En langtidsstudie av hvordan økologisk og konvensjonell dyrkingsmetode påvirker α-tomatin-innholdet i tomater

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Produksjonsmetoder, Tomat

Fundamentale forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle produksjonssystemer kan påvirke næringsinnholdet i planter og sekundære plantemetabolitter (stoffer i planter). En av de største forskjellene mellom produksjonssystemene er behandlingen av fruktbarheten i jorden.

Les mer

Ulike produksjonssystemers innvirkning på den kjemiske profilen til hagebønner

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biodynamisk, Produksjonsmetoder

Hagebønner har sjeldent blitt analysert, tross deres rike innhold av fenoliske syrer, vitamin B, mineraler, karotenoider, karbohydrater og ulike bioaktive sammensetninger. Ulike miljøfaktorer, jordkvaliteter, produksjonsmetoder og prøvetagningsmetoder innvirker alle på komposisjonen i frukt og grønnsaker. I denne studien sammenliknes den kjemiske komposisjonen til hagebønner fra fem ulike produksjonssystemer; konvensjonelt, ressursvennlig, økologisk og biodynamisk.

Les mer


Fettsyreinnholdet og selen i tankmelk fra økologisk og konvensjonell melkeproduksjon i Sverige i innendørssesongen

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Husdyr, Melk, Næringsstoffer, Storfe, Økologisk landbruk

Fettsyrer, vitaminer og mineraler i melk er viktige både for mennesker, kalver og kuer. Storfemelk inneholder en rekke viktige næringsstoffer som lipider, vitaminer og mineraler. Noen av fettsyrene i melk, inkludert konjugert fettsyrer som linolsyrer og omega-3-grupper av flerumettede fettsyrer, betraktes som positive for vår helse. Disse positive innvirkningene er under kontinuerlig vurdering.

Les mer

Variasjoner i antioksidantforbindelser i fersken og pære dyrket økologisk og konvensjonelt

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Frukt, Matplanter, Produksjonsmetoder, Pære

Tross en økende interesse for økologiske produkter, er det fortsatt begrenset kunnskap omkring virkningen av gjødsling og annen næringsmiddeltilførsel på plantenes ernæringskvaliteter. Antioksidantprofilen oppfattes som svært viktige parametere for å si noe om matens innvirkning på menneskers helse. Antioksidantprofilen påvirker også matvarenes holdbarhet i butikkhyllene.

Les mer

Fettsammensetningen i økologisk og konvensjonell melk hos detaljhandlere i nordøst England

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Husdyr, Melk, Produksjonsmetoder

I denne studien, hvor melk fra britiske dagligvarehandlere er undersøkt, identifiseres svært store variasjoner i melkens fettsammensetning. Undesøkelsen er utført over to år og gir dermed to gjentak av både sommer og vinter. Utvalget som ble undersøkt besto av 22 ulike melkemerker, 10 av dem angitt fra økologiske produksjonssystemer. Resultatene fra undersøkelsen bekrefter tidligere gårdsbaserte funn omkring fettsammensetning i økologisk og konvensjonell melk.

Les mer

Top