Stikkord: kompost

Effect of Diverse Compost Products on Soilborne Diseases of Potato

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gjødsel, Kompost, Potet

Soilborne diseases result in major economic losses for potato producers. Compost application can reduce soilborne diseases, however the effects of compost products on potato disease severity and incidence are still unclear. Diverse compost products were compared for their effects on soilborne diseases of potato in New Brunswick, Canada using field and growth room experiments. In the field, five products were applied at 45 Mg ha−1 dry weight to field plots in October of 2014 and 2015.

Les mer

Effect of biochar amendment on compost organic matter composition following aerobic composting of manure

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biokull, Gjødsel, Humus, Kompost, Matjord

Biochar, a material defined as charred organic matter applied in agriculture, is suggested as a beneficial additive and bulking agent in composting. Biochar addition to the composting feedstock was shown to reduce greenhouse gas emissions and nutrient leaching during the composting process, and to result in a fertilizer and plant growth medium that is superior to non-amended composts.

Les mer


Optimization of food waste compost with the use of biochar

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biokull

This paper aims to examine the influence of biochar produced from lawn waste in accelerating the degradation and mineralization rates of food waste compost. Biochar produced at two different temperatures (350 and 450 °C) was applied at the rates 10 and 15% (w/w) of the total waste to an in-vessel compost bioreactor for evaluating its effects on food waste compost.

Les mer

Agronomic Evaluation of Biochar, Compost and Biochar-Blended Compost across Different Cropping Systems: Perspective from the European Project FERTIPLUS

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gjødsel, Karbon og karbonlagring, Matjord, Næringsstoffer

This paper reports the results on the agronomic performance of organic amendments in the EU 7th FP project “FERTIPLUS—reducing mineral fertilizers and agro-chemicals by recycling treated organic waste as compost and bio-char”. Four case studies on field-scale application of biochar, compost and biochar-blended compost were established and studied for three consecutive years in four distinct cropping systems and under different agro-climatic conditions in Europe.

Les mer

Kompostens virkning i dyrket jord

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Kompost

Kompost produseres gjennom omdanning av organisk nedbrytbart materiale under god tilgang på luft. Prosessen kompostering benyttes for å omdanne det organiske materialet i avfall til en mer stabil ressurs. Varmen som produseres i prosessen bidrar til å redusere innholdet av sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Les mer


Direct and indirect effects of urban gardening on aboveground and belowground diversity influencing soil multifunctionality

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biologisk mangfold, Urbant landbruk

Urban gardens are popular green spaces that have the potential to provide essential ecosystem services, support human well-being, and at the same time foster biodiversity in cities. We investigated the impact of gardening activities on five soil functions and the relationship between plant (600 spp.) and soil fauna (earthworms: 18 spp., springtails: 39 spp.) in 85 urban gardens (170 sites) across the city of Zurich (Switzerland).

Les mer

Organisk avfall som vekstmedium og næring for solbær (Ribes nigrum L.) på intensivt grønt tak og sosiale effekter av urbant landbruk

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Bær, Klima og miljø, Kompost, Matjord, Urbant landbruk

Til urban dyrking i bykjernen er det vanlig å kjøpe jord siden jorda i byen ofte er forurenset. En sirkulær økonomi, med fokus på avfallshåndtering, er derfor en forutsetning for at urban dyrking skal være bærekraftig. Kompost utgjør i dag en stor del av innholdet i tilgjengelige torvfrie vekstmedier i Norge, men kan fortsatt by på utfordringer. Tilpasset informasjon for urban dyrking om kvalitet og bruk må derfor utvikles og formidles bredt.

Les mer

All ull er verdifull – Kompostering av ull i talle og spørreundersøkelse om bruk av ull i Fosenregionen

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr, Sau

Ull er et næringsrikt materiale og lavverdiull (skitten, filtet og noen fraksjoner av pigmentert ull)kan ha verdi som en næringsstoffressurs i landbruket. Rapporten omhandler en kartlegging av slik ull gjennom en spørreundersøkelse blant sauebønder i Fosenregionen. Flere gårdbrukere svarte at de kaster eller brenner ullen og noen sa de ønsker seg kunnskap om alternative måter å bruke ullen på.

Les mer

Biodynamic preparations: Short-term effects on crops, soils, and weed populations

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biodynamisk, Gjødsel, Humus, Jordbiologi, Kompost, Matjord

Biodynamic agriculture is an organic farming system that utilizes fermented herbal and mineral preparations as compost additives and field sprays. This study was conducted to determine whether biodynamic preparations affect lentil and wheat growth and yield, soil fertility, or weed populations in the short run.

Les mer


Effekter av tilføring av kompostert gjødsel på det mikrobielle jordlivet og mikromiljøet i jord i et temperert jordbruksområde i Kina

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Biologisk mangfold, Gjødsel, Kompost, Matjord

Målet med denne studien var å utvikle en rask og effektiv løsning for å rehabilitere degraderte jordbruksareal ved nøyaktig kvantifisering av jordkvalitetsparametere gjennom anvendelse av kompostert gjødsel og bakterier i gjødsel eller kombinasjon av begge under dyrking av mais.

Les mer
Top