Stikkord: kveke

Applying and Combining Disturbance and Competition for an agro-ecological management of creeping perennial weeds

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Agroøkologi, Plantevern og plantehelse, Samplanting

Målsetningen med prosjektet AC/DC-WEEDS er å utvikle metoder for bærekraftig kontroll av flerårig vandrende ugras (rotugras) som kveke, åkerdylle og åkertistel i landbruket. Målet er å redusere behovet for intensiv jordarbeiding som pløying og å finne alternativer til bruk av ugrasmiddelet glyfosat. Nye metoder for bærekraftig kontroll av rotugras krever at en kombinerer flere typer av både forebyggende og direkte bekjempingstiltak. Rostock University (Tyskland) er prosjektkoordinator.

Les mer

Top