Stikkord: kyr

Developing an industry standard for use of 3-NOP as a strategy to reduce methane emission from Norwegian cattle

| Type artikkel: Utviklingsprosjekt

Kategori: Fôr, Klima og miljø

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle og implementere en bransjestandard for bruk av fôrtilsetningen 3-nitrooxipropanol (3-NOP) som en strategi for å redusere utslippene av enterisk metan fra storfe i Norge. Landbrukets produksjon av klimagasser representerer 8,7% av de totale utslippene av klimagasser i Norge per år. Enterisk metan representerer ca 47% av jordbrukets totale utslipp og har et globalt oppvarmingspotensiale tilsvarende 24 ganger potensialet for CO2. Det er derfor viktig å fokusere innsatsen mot disse utslippene.

Les mer

Bedding hygiene, cleanliness and lying behaviour for heifers housed on wood chip or straw deep bedding

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Dyrevelferd, Husdyr, Storfe

The aim of this project was to compare the hygienic quality of the bedding, as well as the parasitic load, cleanliness and lying behaviour in heifers kept on either straw or wood chip deep bedding. Fourteen heifers kept in two pens were housed on straw or wood chip bedding for 43 days, after which the bedding material was switched for 43 additional days.

Les mer

Top