Stikkord: Landbruks- og matdepartementet


Dyrkingssystem – langvarige forsøk på Apelsvoll 1989-

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Fjørfe, Fôr, Gjødsel, Gris, Grønnsaker, Husdyr, Kjøtt, Korn, Matjord, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Produksjonsmetoder, Sau, Storfe, Økologisk landbruk

Forsøket med ulike dyrkingssystem ble anlagt på Apelsvoll i 1989, og er designet for å måle langsiktige effekter av ulike produksjoner og driftsintensiteter på avlinger og kvalitet, utvasking og avrenning av næringsstoffer, samt endringer av av jordas kjemiske, fysiske og biologiske egenskaper.

Les mer

Rapport om tiltak for å styrke jordvernet

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Jordvern, Matjord

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Asplan Viak utredet ulike tiltak for å styrke jordvernet. I rapporten pekes det på virkemidler innenfor areal- og transportplanleggingen, men også tiltak innenfor samferdselssektoren og andre tiltak som jordflytting og jorderstatningsfond.

Les mer
Top