Stikkord: litteraturstudie

Effects of agricultural management practices on soil quality: A review of long-term experiments for Europe and China

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Matjord, Produksjonsmetoder

In this paper we present effects of four paired agricultural management practices (organic matter (OM) addition versus no organic matter input, no-tillage (NT) versus conventional tillage, crop rotation versus monoculture, and organic agriculture versus conventional agriculture) on five key soil quality indicators, i.e., soil organic matter (SOM) content, pH, aggregate stability, earthworms (numbers) and crop yield.

Les mer

Do managed bees have negative effects on wild bees?: A systematic review of the literature

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biologisk mangfold, Insekter, Pollinerende insekter

Managed bees are critical for crop pollination worldwide. As the demand for pollinator-dependent crops increases, so does the use of managed bees. Concern has arisen that managed bees may have unintended negative impacts on native wild bees, which are important pollinators in both agricultural and natural ecosystems.

Les mer

Litteraturstudie av miljöpåverkan från konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Folkehelse, Husdyr, Matjord, Matplanter, Samfunnsutvikling, Økologisk landbruk

Den här rapporten samman- ställer skillnaderna i miljöpåverkan mellan ekologiskt och konventionellt producerade livsmedel och är ett kunskapsunderlag som Livsmedelsverket kan använda för att belysa frågan om det finns några livsmedelsgrupper där ekologiskt alternativt konventionellt bör lyftas fram. Arbetet har fokuserat på ett antal större livsmedelsgrupper och prioriterat studier som har använt livscykelanalys, LCA.

Les mer

Top