Stikkord: materialstrømanalyse

Phosphorus Management in an Environmental Systems Perspective: The role of secondary phosphorus recycling in the case of Norway

| Type artikkel: Doktorgradsavhandling

Kategori: Fosfor, Gjødsel, Klima og miljø, Næringsstoffer

Planteproduksjon avhenger av tilførsel av næringsstoffer i gjødsel, blant annet fosfor (P), for å vedlikeholde næringsstatusen i jord over tid. Kilden til P i mineralgjødsel er utvunnet fosfatstein, en ikke-fornybar global ressurs som har blitt tilført i overskudd til landbruksjord i Vest-Europa gjennom årtier. I en mer bærekraftig matproduksjon må P brukes mer effektivt for å redusere utvinningen av fosfatstein og redusere risikoen for tap av P som er forbundet med akkumulering av P i jord.

Les mer

Top