Stikkord: metastudie

A global synthesis of the effects of diversified farming systems on arthropod diversity within fields and across agricultural landscapes

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biologisk mangfold, Produksjonsmetoder, Økologisk landbruk

Agricultural intensification is a leading cause of global biodiversity loss, which can reduce the provisioning of ecosystem services in managed ecosystems. Organic farming and plant diversification are farm management schemes that may mitigate potential ecological harm by increasing species richness and boosting related ecosystem services to agroecosystems.

Les mer

Impact of agronomy practices on the effects of reduced tillage systems on CH4 and N2O emissions from agricultural fields: A global meta-analysis

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Klima og miljø

The effect of no- and reduced tillage (NT/RT) on greenhouse gas (GHG) emission was highly variable and may depend on other agronomy practices. However, how the other practices affect the effect of NT/RT on GHG emission remains elusive. Therefore, we conducted a global meta-analysis (including 49 papers with 196 comparisons) to assess the effect of five options (i.e. cropping system, crop residue management, split application of N fertilizer, irrigation, and tillage duration) on the effect of NT/RT on CH4 and N2O emissions from agricultural fields.

Les mer

Organic farming enhances soil microbial abundance and activity—A meta-analysis and meta-regression

Population growth and climate change challenge our food and farming systems and provide arguments for an increased intensification of agriculture. A promising option is eco-functional intensification through organic farming, an approach based on using and enhancing internal natural resources and processes to secure and improve agricultural productivity, while minimizing negative environmental impacts.

Les mer


Metastudie om forskjeller i avlingsnivå mellom økologisk og konvensjonell produksjon

Forskerne sammenligner økologiske og konvensjonelle avlinger med et nytt meta-datasett tre ganger større enn tidligere brukt (115 studier som inneholder mer enn 1000 observasjoner) og et nytt hierarkisk analytisk rammeverk som bedre kan redegjøre for heterogenitet og struktur i dataene.

Les mer

Evaluering av sammensetningen av mikronæringsstoffer i planteføde produsert etter økologisk og konvensjonell jordbruksmetode

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Næringsstoffer, Produksjonsmetoder

Målet med denne analysen er å evaluere mikronæringsstoffer i planteprodukter produsert økologisk og konvensjonelt. I alt 33 studier ble analysert med tanke på sort, høsting og forholdene i jorda.

Les mer

Høyere antioksidant- og lavere kadmiumkonsentrasjoner og lavere forekomst av plantevernmiddelrester i økologisk dyrkede vekster: en systematisk litteraturgjennomgang og meta-analyse

I denne metastudien, altså studier som sammenstiller og analyserer flere studier, anvender forskerne både kvalitative og kvantitative metoder. Hovedmålet med denne metastudien er å frembringe et systematisk overblikk over publiserte studier som fokuserer på å kvantifisere forskjeller i komposisjon av økologiske og konvensjonelle avlinger.

Les mer

Top