Stikkord: mineralgjødsel

Phosphorus Management in an Environmental Systems Perspective: The role of secondary phosphorus recycling in the case of Norway

| Type artikkel: Doktorgradsavhandling

Kategori: Fosfor, Gjødsel, Klima og miljø, Næringsstoffer

Planteproduksjon avhenger av tilførsel av næringsstoffer i gjødsel, blant annet fosfor (P), for å vedlikeholde næringsstatusen i jord over tid. Kilden til P i mineralgjødsel er utvunnet fosfatstein, en ikke-fornybar global ressurs som har blitt tilført i overskudd til landbruksjord i Vest-Europa gjennom årtier. I en mer bærekraftig matproduksjon må P brukes mer effektivt for å redusere utvinningen av fosfatstein og redusere risikoen for tap av P som er forbundet med akkumulering av P i jord.

Les mer


Langvarige jordkulturforsøk 1980-2010

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Gjødsel, Humus, Jordbiologi, Jordpakking, Karbon og karbonlagring, Matjord

Hensikten med forsøkene er å studere langsiktige virkninger av ulike dyrkingsmåter (mineral- kontra husdyrgjødsel, og pløying kontra redusert jordarbeiding) på avlinger og jordkvalitet. Forsøkene utgjør en viktig referanse om endringer i jordegenskaper.

Les mer


Top