Stikkord: mineralisering

Mineralisering av karbon og nitrogen etter pløing av eng 2002-2006

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Fôr, Gjødsel, Jordpakking, Karbon og karbonlagring, Matjord, Matplanter, Nitrogen og nitrogenfiksering, Næringsstoffer, Produksjonsmetoder

Pløying av eng kan skape ekstreme situasjonar med omsyn på utvasking av N og problem knytt til vurdering av næringsforsyning. I økologisk drift er god utnytting av tilgjengelege N-ressursar særleg viktig fordi N oftast er avgrensande for plantevekst og fordi miljøaspektet er vektlagt. Prosjektet skal klarlegge potensialet for mineralisering av C og N etter pløying av eng med ulik alder og innhald av kløver.

Les mer

Top