Stikkord: næringstoffer

Phosphorus availability on many organically managed farms in Europe

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Fosfor, Næringsstoffer

Maintaining sufficient soil phosphorus (P) levels for non-limiting crop growth is challenging in organic systems since off-farm inputs of P are restricted. This study assessed the status of P on organic farms in Europe using soil test results for extractable P. Data was obtained from published literature, unpublished theses, and various national and regional databases of soil test values.

Les mer

Effektiv kornproduksjon på husdyrløse økologiske gårder gjennom forbedring av næringsforsyning og plantevern 2012-2016

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Korn, Økologisk landbruk

Dette prosjektet har som mål å utvikle gode metoder for å øke produktiviteten og avlingsstabiliteten. Forebygging av ugress og næringsforsyning er begge flaskehalser i så måte. I prosjektet blir både plantevern og næringsforsyning sett i sammenheng, og forankret i en driftssystemtankegang. Det vil sikre fremgang på begge områder, og minimere risikoen for at tiltak innen et av områdene kan ha negative konsekvenser for det andre.

Les mer

Top