Stikkord: NINA


BIOKLIMA – Et internasjonalt anlegg for studier av klimaendringer på den nordlige halvkule 2009-2015

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Karbon og karbonlagring, Klima og miljø, Matjord, Vann

BIOKLIMA skal måle virkningen av klimaendringer på planter, jord, vann og klimagasser i naturlige og agro-økosystemer som grunnlag for iverksetting av effektive, samfunnsmessige tiltak.

Les mer

Top