Stikkord: plasttunneler

Tiltak mot skadegjerarar i økologisk bærdyrking: Jordbær

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Bær, Gjødsel, Matplanter, Økologisk landbruk

Kampen mot ugras og skadegjerarar er som oftast den største utfordringa i økologisk bærdyrking. Førebyggjande tiltak som bruk av friskt plantemateriale, korte omløp og å fjerna smittekjelder rundt feltet er særleg viktig. Det kan i tillegg vera rett å gjera mindre endringar i dyrkingsopplegget for å redusera faren for åtak av viktige skadegjerar.

Les mer


UV-B mot soppsykdommer i plasttuneller og veksthus

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Drivhus, Grønnsaker, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Produksjonsmetoder, Sopp

Hovedmålet med prosjektet er å eliminere meldugg og andre soppsykdommer i høye plasttunneler og veksthus. I tillegg skal man bl.a.  bruke UV-B til bekjempelse av gråskimmel og andre soppsjukdommer, samt utnytte samspillet mellom lys og UV-B ved bekjempelse av meldugg.

Les mer

BERRYSYS -En systemtilnærming til biologisk kontroll i økologisk og integrert jordbærproduksjon 2009-2012

Målet med dette prosjektet er å fremme økologisk og bærekraftig bærproduksjon gjennom en systemtilnærming til plantevernproblemer. Det skal vi gjøre ved å skaffe oss kunnskap om hvordan høge plasttunneler og planteverntiltak påvirker skadedyr, deres naturlige fiender og plantepatogene sopp.

Les merTop