Stikkord: raps

Muligheter for økt proteinproduksjon på kornarealene

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Planteproteiner

Det er et sterkt ønske om at andelen av importert fôr i husdyrproduksjonene skal ned. I svineproduksjonen signaliserer en et mål om 100 % norsk fôr, likeså for økologisk melkeproduksjon. Samtidig er bruken av protein fra planter i matprodukter økende i Europa. Også i Norge har det kommet mange slike produkter på markedet i de senere årene som er basert på protein fra planter. Et kosthold basert på mer planter kan være både mer bærekraftig og gi bedre helse. Nye studier viser at norske forbrukere i økende grad er opptatt av å bruke mer plantebaserte produkter i kostholdet, motivert utfra både miljøhensyn, helse og dyrevelferd (Gonera & Milford 2018, Bugge & Alfnes 2018).

Les mer

Filtreringsmetoder för utvinning av växtproteiner avsedda för morgongadens produktion av livsmedel

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Planteproteiner, Prosessering, Samfunnsutvikling

We are facing a protein shift in which a portion of the animal based protein in our diet needs to be replaced by plant proteins to reduce the climate impact from the food sector. Many agricultural by-streams contain high value proteins not used to their full potential. We aim to recover proteins from by-streams from rapeseed oil production and quinoa starch isolation by membrane technology to recover and concentrate proteins, and reduce unwanted compounds in a cost efficient way.

Les mer

Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees

Understanding the effects of neonicotinoid insecticides on bees is vital because of reported declines in bee diversity and distribution and the crucial role bees have as pollinators in ecosystems and agriculture. Neonicotinoids are suspected to pose an unacceptable risk to bees, partly because of their systemic uptake in plants, and the European Union has therefore introduced a moratorium on three neonicotinoids as seed coatings in flowering crops that attract bees.

Les mer

Crop management affects pollinator attractiveness and visitation in oilseed rape

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Insekter, Pollinerende insekter

Ecological intensification of agriculture implies managing ecological processes to improve performance of agricultural systems. However, impacts on relevant ecological functions such as insect pollination from other crop management factors are poorly explored. Pest insects and crop resources such as water availability can directly affect crop yields, but it is unknown if there are indirect effects through effects on insect pollination.

Les mer

Integrerad bekämpning av klumprotsjuka-avgörande för hållbar höstrapsproduktion

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter, Plantevern og plantehelse

Clubroot disease is a serious threat to OSR production in Sweden and genetic resistance is the most important factor in a cropping strategy. The aim is to develop a concept for integrated production of winter OSR supported by DNA technology. Infestation levels and yield of resistant and susceptible varieties grown in fields with different infection levels of Plasmodiophora brassicae are investigated. T

Les mer

Integrerat växtskydd mot jordloppor i vårraps

Oljeväxter är en viktig avbrottsgröda för svenska lantbrukare som ofta har en stor andel spannmål i sina växtföljder. I Mellansverige har vårraps traditionellt varit den viktigaste oljeväxtgrödan, eftersom en kortare odlingssäsong och strängare vintrar jämfört med i södra Sverige gör det svårare att odla höstraps. Jordloppor är en grupp skalbaggar som är allvarliga skadegörare i vårraps. De äter av den spirande groddplantan. Vid allvarliga angrepp kan plantan dö och i värsta fall förstörs hela grödan. Tidigare har man kontrollerat angreppen genom att tillsätta insektsmedel runt fröet (betning), men de betningsmedel som använts är nu inte tillåtna längre eftersom man funnit att bin och humlor kan ta skada när de samlar pollen och nektar från betade plantor. Det behövs därför forskning om hur man kan skydda vårraps mot angrepp av jordloppor med alternativa växtskyddsmetoder. Vi undersökte hur utsädesmängd, sådatum och markbearbetning påverkade angrepp av jordloppor i jämförelse med betning i ett 30-tal fältförsök.

Les mer

Pollinering i jordbruksgrödor

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Husdyr, Insekter, Pollinerende insekter

Vi undersökte insektspollineringens betydelse för höstrapsskörden i två typer av experiment, ett landskapsexperiment i Sverige och ett burförsök i Italien. Vi såg att skörden ökade med 11 % när honungsbin placerades ut i skånska höstrapsfält, men bara i linjesorter. I motsats till förväntningen att hybridsorter ska ge högre skörd än linjesorter, visade resultaten att linjesorter gav 9 % högre skörd än hybridsorter när det fanns honungsbin närvarande. I burförsök fick vi liknande resultat, skörden i linjesorter ökade med 19 % i linjesorter som besöktes av pollinerande insekter, men inte i hybridsorter. För att sorternas skördepotential ska mätas under optimala förhållanden i sortprovningen, föreslår vi därför att pollinerande insekter bör finnas tillgängliga under rapsblomningen. En screening av tillgängliga rapssorters behov av insektspollinering bör göras för att odlare ska kunna välja en sort som passar sina förhållanden.

Les merTop