Stikkord: rødkløver

Forbs differentially affect soil microbial community composition and functions in unfertilized ryegrass-red clover leys

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gjødsel, Matjord, Næringsstoffer

Increasing plant diversity in agroecosystems is proposed to enhance multiple ecosystem services. Adding selected forbs such as caraway (Carum carvi L.) and plantain (Plantago lanceolata L.) to productive grass-clover mixtures can further enhance forage yields, root biomass, uptake of mineral nutrients and improve animal performance. Yet, it remains unclear whether and how adding these forbs to grass-clover mixtures can influence soil microbial communities and associated soil carbon (C) and nitrogen (N) cycling.

Les mer

Red clover for silage: management impacts on herbage yield, nutritive value, ensilability and persistence, and relativity to perennial ryegrass

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gjødsel, Næringsstoffer

This 6‐year experiment quantified the impacts of management factors on red clover yield, persistence, nutritive value and ensilability, and compared these with perennial ryegrass receiving inorganic N fertilizer. Within a randomized complete block design, field plots were used to evaluate a 2 (cultivar, Merviot and Ruttinova) × 2 (alone and with perennial ryegrass) × 2 (0 and 50 kg fertilizer N ha−1 in mid‐March) × 2 (harvest schedule) combination of the factors relating to red clover, and a 2 (harvest schedule) × 4 (0, 50, 100 and 150 kg N ha−1 for each cut) combination of the factors relating to perennial ryegrass.

Les mer

Økt frøproduksjon fra norskprodusert rødkløver gjennom økt pollinering ved hjelp av humle og bier 2013-2017

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Belgvekster, Frø, Husdyr, Insekter, Pollinerende insekter

I prosjektet vil vi undersøke landskapets betydning for utbredelsen av ulike pollinatorer i de viktigste frøavlsområdene, samt betydningen av å legge forholdene til rette for humler og ville bier på den enkelte frøavlsbedrift, f.eks. ved å så eller plante attraktive pollenplanter som selje eller honningurt, samt tilrettelegge for bolplasser rundt frøengene.

Les mer

Top