Stikkord: salat


Påvirkning av gjødsel fra storfe på den bakteriologiske kvaliteten til økologisk isbergsalat

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Gjødsel, Grønnsaker, Husdyr, Matjord, Matplanter, Produksjonsmetoder, Storfe

Å undersøke den bakteriologiske kvaliteten, og forekomsten av utvalgte patogene bakterier fra økologisk dyrket isbergsalat gjødslet med storfegjødsel i form av kompost, fast husdyrgjødsel og slam i en to-års feltforsøk.

Les mer

Top