Stikkord: sensorikk


Småfeprosjektet

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Sau

Smakfulle produkter av sau og lam: bedre råvareutnyttelse og økt merverdi. Dette prosjektet har som ambisjon å utvikle nye produkter fra lam og sau. For å få dette til kreves kunnskap om smak, forbrukerpreferanser og faktorer som bidrar til stabil kjøttkvalitet.

Les mer


Top