Stikkord: skadedyr

Flerårige blomsterstriper – et verktøy til bedre skadedyrkontroll i epledyrking

Frukthager er interessante leveområder, biotoper, da de er flerårige og har en allsidig struktur. De tiltrekker både pollinerende insekter og skade­dyrenes naturlige fiender. Bruk av blomsterstriper i fruktdyrkinga kan gi både flere individer og flere arter slik at nytteverdien øker.

Les mer

Effekt av UVB brukt mot soppsjukdommer på biologisk bekjempelse av skadedyr i veksthus og plasttunneler

Første sesong med forsøk for å undersøker effekten av UV-behandling på skade- og nyttedyr i kommersiell planteproduksjon er gjennomført i alle gartneriene. Det siste forsøket (Guren Gartneri) ble avsluttet i desember. I alle gartneriene ble mengden skade- og nyttedyr i de UV-behandlede forsøksrutene sammenlignet med en ubehandlet kontroll.

Les mer


BERRYSYS -En systemtilnærming til biologisk kontroll i økologisk og integrert jordbærproduksjon 2009-2012

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Bær, Grønnsaker, Matplanter, Plantevern og plantehelse, Produksjonsmetoder, Økologisk landbruk

Målet med dette prosjektet er å fremme økologisk og bærekraftig bærproduksjon gjennom en systemtilnærming til plantevernproblemer. Det skal vi gjøre ved å skaffe oss kunnskap om hvordan høge plasttunneler og planteverntiltak påvirker skadedyr, deres naturlige fiender og plantepatogene sopp.

Les mer

Redusert funksjonelt mangfold og biologisk skadedyrbekjempelse i konvensjonelle åkre i forhold til økologiske åkre

Økologisk landbruk er en av de mest vellykkede agri-miljø ordninger, som mennesker drar nytte av både med tanke på høy matkvalitet, bønder får høyere priser for sine produkter, og ordningen beskytter ofte biologisk mangfold. Men det er lite kunnskap om hvorvidt økologisk landbruk også øker økosystemtjenester som skadedyrbekjempelse.

Les mer

Top