Stikkord: småkryp

Småkryp i skolehagen

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Insekter, Skolehager

Når elever studerer insekter og småkryp øver de opp evnen til å observere detaljer. De lærer å bruke enkle artsnøkler, de må notere, studere og fortelle litt om resultatene de har funnet.

Les mer

Top