Stikkord: sosial

Sosial nettverksanalyse av større melkebruk i Nordland

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Melk

Rapporten presenterer funn fra en sosial nettverksanalyse rundt større melkebruk i Nordland. Den viser et nettverk med 50 respondenter og i alt 745 koblinger. Nettverket er jevnt, med relativt mye kontakt og god informasjonsflyt på tvers av virksomhetskategorier og regioner. Tjenesteytere og rådgivere på Helgeland dominerer, spesielt når det gjelder råd og bistand.

Les mer

Top