Stikkord: Sverige

Life cycle analysis of organic tomato production and supply in Sweden

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Klima og miljø, Tomat, Økologisk landbruk

Improving sustainability of organic tomato value chains requires increase of production and reduction of losses and related environmental burden. This paper presents the study conducted on organic tomato produced and consumed in Sweden. Using life cycle analysis (LCA) method with SimaPro8.2 LCA software, the cumulative energy demand (CED) and global warming potential (GWP100) were investigated within the system boundary of cradle-to-consumer gate.

Les mer

Övervakning av Drosophila suzukii och riskbedömning för svensk bärodling

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Bær, Matplanter

The invasive fruit fly, Drosophila suzukii (spotted wing drosophila, SWD), is an economic threat in Sweden to soft fruit and berry production. Since its detection in Europe in 2008, SWD has rapidly spread across Europe, infesting a wide range of cultivated and wild fruits and berries, with up to 100% damage reported in berries and cherries (Asplen et al. 2015). From its first detection reported in 2014 in southern Sweden (Jordbruksverket, JBV), the population had spread with damage reported in post-harvest raspberries in 2015, and a significant increase in the number of flies throughout Skåne in 2016 and 2017 (Jordbruksverket). In addition, SWD was found in almost every fruit and berry crop in southern Sweden, including raspberries, strawberries, blueberries, plums, elderberries and red grapes, and was detected for the first time north of Skåne (Jordbruksverket).

Les mer


Parasitövervakning

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Husdyr, Kjøtt, Sau

Svensk ekologisk lammproduktion kännetecknas av höga krav på djurskydd och låg användning av läkemedel. Det är emellertid också känt att det är svårt att bedriva betesbaserad ekologisk lammproduktion utan att avmaska djuren. Erfarenheter från svenska gårdar visar att mag- och tarmparasiter kan orsaka allvarliga sjukdomar hos får som är svåra att kontrollera utan läkemedelsanvändning.Hur man effektivt ska övervaka och bekämpa parasiter i svensk ekologisk lammproduktion av idag är till stor del ett outforskat område. 

Les mer

Kycklinghybrider

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fjørfe, Husdyr

De långsamväxande hybriderna visar stor variation i produktion, beteende, hälsa och användning av uterastgården. Variationen är en försvårande omständighet som lantbrukarna behöver strategier för att hantera. Vårt övergripande syfte är att bidra med ny kunskap för att öka hållbarheten i den svenska ekologiska kycklingproduktionen.

Les mer

Kompakt fullfoder

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fôr, Husdyr, Storfe

Fullfoderblandningar till mjölkkor innebär att alla fodermedel, både ensilage och kraftfoder utfodras i en blandning på foderbordet. Fullfoder kan vara fördelaktigt i ekologiska mjölkkobesättningar då det underlättar utnyttjandet av gårdsodlade proteinfoder som ofta är stärkelserika och därför kan förorsaka störningar i våmmiljön när de utfodras separat.

Les mer

Svenska ekologiska linser

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Matplanter

Detta projekt ska utforska möjligheter att öka den svenska ekologiska produktionen av linser. Linser uppskattas av många konsumenter som nyttiga, goda och lätta att tillaga, men huvudparten av de linser som konsumeras i Sverige idag är importerade.

Les mer


Top