Stikkord: Valdres

Kunnskapsbehov i landbruket: landbruksinstitusjoner og kunnskapsbehov blant bøndene i Valdres

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Produksjonsmetoder, Samfunnsutvikling

I en hovedfagsoppgave fra 2007 skriver Aud Berit Anmarkrud om kunnskapsbehov blant bøndene i Valdres. Anmarkrud undersøker også hva næringsaktørene kan tilby bøndene av kompetanse. Hun viser til samsvaret mellom aktørene, og hvilke betydning kunnskap har for de tradisjonelle og de alternative bøndene.

Les mer

Top