Stikkord: vannbinding

H2O Monitor – Overvåking av mekanismer som styrer vannbindingsevne i kjøtt 2014-2017

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Vann

Prosjektets overordnede mål er å bygge kompetanse om de biokjemiske og molekylære mekanismene som styrer VBE (vannbindingsevne ), og å utvikle målemetodikk og statistiske modeller for overvåking av disse. Det er forventet at prosjektet vil forbedre forståelsen av mekanismene som styrer kjøttets VBE, både hos forskningsmiljøene og kjøttindustrien

Les mer

Top