Teknik för småskalig grönsaksodling

| Type artikkel: Rapport
Mindre yrkesodlingar har behov av mångsidig utrustning som kan användas i olika grödor. Det fnns många små handredskap för hemträdgårdsodling och stora maskiner för större specialiserade yrkesodlingar, men det finns inte lika mycket teknik anpassad för mindre yrkesodlingar. Den ekologiska grönsaksodlingen bedrivs generellt i mindre skala än den konventionella.
I småskalig odling görs mycket arbete för hand eller med enkla redskap. Arbetet är ofta tungt och kan leda till förslitningsskador. För att få bättre arbetsmiljö, uthållighet och konkurrenskraft i mindre grönsaksodlingar behövs bra teknik som gör arbetet lättare och snabbare. Bra maskiner är också viktigt för att hinna göra arbetet i rätt tid. I detta häfte beskriver vi några arbetsbesparande redskap för den mindre yrkesodlingen, där man använder sig av små traktorer eller inga traktorer alls. Vi beskriver arbetsvagnar, mindre redskapsbärare och teknik för bäddläggning, sådd, plantering och ogräsbekämpning. Nytt i denna version är teknik för vävhantering och skörd. Vi har gjort ett urval av redskap för mindre yrkesodlingar. För mer storskalig teknik för ogräsbekämpning och annat hänvisas till Jordbruksverkets webbutik och andra källor. Vi har främst tagit med utrustning som säljs av någon återförsäljare i Sverige. Det fnns också några exempel på traktorburna redskap, som visserligen kan vara för dyra för en enskild odling, men som kan vara aktuella i maskinsamarbete. Några redskap är intressanta även för odling av jordgubbar och örter. Beskrivningarna av de olika redskapen baseras på leverantörernas uppgifter. Omdömen om maskiner baseras, om inget annat anges, på författarnas erfarenheter eller uppgifter från olika användare. Alla priser är listpriser för 2013, exklusive moms och frakt. Uppgifter om leverantörer fnns i slutet av detta häfte. Se dokument under "relevante dokumenter".
Top