Tema: Koredatabasen

Phosphorus Management in an Environmental Systems Perspective: The role of secondary phosphorus recycling in the case of Norway

| Type artikkel: Doktorgradsavhandling

Kategori: Fosfor, Gjødsel, Klima og miljø, Næringsstoffer

Planteproduksjon avhenger av tilførsel av næringsstoffer i gjødsel, blant annet fosfor (P), for å vedlikeholde næringsstatusen i jord over tid. Kilden til P i mineralgjødsel er utvunnet fosfatstein, en ikke-fornybar global ressurs som har blitt tilført i overskudd til landbruksjord i Vest-Europa gjennom årtier. I en mer bærekraftig matproduksjon må P brukes mer effektivt for å redusere utvinningen av fosfatstein og redusere risikoen for tap av P som er forbundet med akkumulering av P i jord.

Les mer

Effect of Diverse Compost Products on Soilborne Diseases of Potato

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gjødsel, Kompost, Potet

Soilborne diseases result in major economic losses for potato producers. Compost application can reduce soilborne diseases, however the effects of compost products on potato disease severity and incidence are still unclear. Diverse compost products were compared for their effects on soilborne diseases of potato in New Brunswick, Canada using field and growth room experiments. In the field, five products were applied at 45 Mg ha−1 dry weight to field plots in October of 2014 and 2015.

Les mer

Effect of biochar amendment on compost organic matter composition following aerobic composting of manure

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biokull, Gjødsel, Humus, Kompost, Matjord

Biochar, a material defined as charred organic matter applied in agriculture, is suggested as a beneficial additive and bulking agent in composting. Biochar addition to the composting feedstock was shown to reduce greenhouse gas emissions and nutrient leaching during the composting process, and to result in a fertilizer and plant growth medium that is superior to non-amended composts.

Les mer


Optimization of food waste compost with the use of biochar

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biokull

This paper aims to examine the influence of biochar produced from lawn waste in accelerating the degradation and mineralization rates of food waste compost. Biochar produced at two different temperatures (350 and 450 °C) was applied at the rates 10 and 15% (w/w) of the total waste to an in-vessel compost bioreactor for evaluating its effects on food waste compost.

Les mer

Agronomic Evaluation of Biochar, Compost and Biochar-Blended Compost across Different Cropping Systems: Perspective from the European Project FERTIPLUS

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gjødsel, Karbon og karbonlagring, Matjord, Næringsstoffer

This paper reports the results on the agronomic performance of organic amendments in the EU 7th FP project “FERTIPLUS—reducing mineral fertilizers and agro-chemicals by recycling treated organic waste as compost and bio-char”. Four case studies on field-scale application of biochar, compost and biochar-blended compost were established and studied for three consecutive years in four distinct cropping systems and under different agro-climatic conditions in Europe.

Les mer

Mat og bærekraft – matproduksjon og kosthold i et bærekraftperspektiv

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Klima og miljø, Produksjonsmetoder, Økologisk landbruk

En helhetlig tilnærming til begrepet bærekraftig kosthold omfatter hvilke ressurser som går med i produksjonen, om ressursene er fornybare, ulike miljøkonsekvenser som klimagassutslipp, forurensing fra produksjonen og effekter på biologisk mangfold. I tillegg har sosiale og økonomiske forhold, inkludert matsikkerhet,betydning for bærekraft.

Les mer


Miljø- og klimaeffekter av fangvekster

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Erosjon, Karbon og karbonlagring, Klima og miljø, Matjord

Fangvekster sås sammen med korn eller etter tidligkulturer for å ta opp overskudd av næringsstoffer og redusere erosjon. Fangvekster øker karboninnholdet i jorda og reduserer ugrasmengden. Fangvekster har lenge vært anerkjent som et vannmiljøtiltak, og studier tyder på at det også er et aktuelt tiltak for å redusere klimagassutslippene fra jordbruket.

Les mer

Volatile mediated plant-plant communication in cultivar mixtures

| Type artikkel: Doktorgradsavhandling

Kategori: Biologisk mangfold, Plantevern og plantehelse, Samplanting

Modern agriculture is characterized by simplified cropping systems, associated with negative effects on environment, biodiversity and biological control potential. Cultivar mixtures are often presented as a more efficient and sustainable alternative due to additive effects of cultivar properties and pest reduction, but previous studies have provided equivocal results for this claim. Therefore, a better understanding of the processes underlying the effects of crop genotypic diversity on plant and herbivore responses is needed.

Les mer

Pig elimination behavior — A review

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Dyrevelferd, Gris, Husdyr

Finding ways to motivate pigs to eliminate in dedicated areas is of major importance for the environment and animal welfare. This review investigates pigs’ elimination behaviour and the relation to the rearing environment in addition to identifying important knowledge gaps in this respect. Elimination away from the nest/lying area appears to be innate but evolves over time.

Les mer

Sustainable and healthy diets: Trade-offs and synergies. Final scientific report

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Folkehelse, Klima og miljø

This project aimed at analysing trade-offs and synergies between healthy nutrition and sustainable food systems. First, we identified nutritional patters of the Swiss population based on representative consumption data. The health impacts of these nutritional patterns were then analysed based on a review of the scientific literature on health impacts of food commodities and diets and by calculating the Alternate Healthy Eating Index (AHEI), the Mediterranean Diet Score (MDS) and Disability Adjusted Life Years (DALYs) of the nutritional patterns.

Les mer

Investigation of dynamic quality changes and optimization of drying parameters of carrots (Daucus carota var. laguna)

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Gulrot, Prosessering

The effect of air temperature and sample thickness on the color changes and total carotenoids content of carrot slices was investigated. Temperature, exposure time, and moisture levels significantly affected the dynamic changes of total carotenoids and color. A slow and linear decrease in total carotenoids was observed at higher moisture content until reaching an inflection point at around 0.45 gw/gdm for all temperatures studied.

Les mer

Jordbrukets klimatanpassning – en överlevnadsfråga

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Klima og miljø, Samfunnsutvikling

Klimatförändringen leder till ökad risk för extrema väderförhållanden. Detta upplevde vi i Sverige sommaren 2018 när ett högtryck parkerade över norra Europa och gav tre månaders ihållande värme och torka. Sommaren föregicks av en osedvanligt blöt höst och vinter och missväxt och foderbrist blev följden. Denna dramatiska period tydliggjorde att jordbruket, som är basen i allas vår livsmedelsförsörjning, är beroendet av både väder och klimat. Med klimatförändringen blir jordbrukets anpassning till klimatet en överlevnadsfråga.

Les mer

Maladaptation in Nordic agriculture

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Klima og miljø, Samfunnsutvikling

Climatic changes are expected to pose challenges to Nordic agriculture. While some changes may provide opportunities for higher productivity, others may severely increase agricultural vulnerability. Farmers attempt to adapt or cope with these changes by taking measures to decrease vulnerability or to take advantage of potential benefits, but little is known what outcomes these adaptation measures might have.

Les mer

The political robot – The structural consequences of automated milking systems (AMS) in Norway

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Melk, Robotisering, Samfunnsutvikling

In this article, the aim is to explore how social aspects of the adoption and expansion of milking robots in Norwegian dairy farming are related to the political and structural changes in the sector. To explore the relationship between the implementation of automated milking systems (AMS) and structural developments, we used a qualitative methodology building on data from interviews with farmers, policy documents, statistics, and secondary literature.

Les mer

Making occupational health and safety training relevant for farmers: Evaluation of an introductory course in occupational health and safety in Norway

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Folkehelse

Agriculture is a hazardous industry, with a high frequency of injuries. As agriculture is an industry mostly consisting of small enterprises, it may be difficult to prevent injuries. In Norway, an OHS course is available for farmers. This study aims to evaluate this course. The evaluation is a prospective exploratory case study evaluation using qualitative interviews.

Les mer

Flere økologiske bønder? – hva mener bonden

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Samfunnsutvikling, Økologisk landbruk, Økonomi

AgriAnalyse har gjennomført en spørreundersøkelse blant økologiske og konvensjonelle bønder i Norge der målet blant annet har vært å få en bedre forståelse for hva de tenker om økologisk produksjon og hvordan man eventuelt kan få flere til å legge om til økologisk driftsform. Antall primærprodusenter registrert hos Debio har gått ned hvert år siden 2009, bortsett fra 2016 til 2017, da det gikk litt opp.

Les mer

Muligheter for økt proteinproduksjon på kornarealene

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Planteproteiner

Det er et sterkt ønske om at andelen av importert fôr i husdyrproduksjonene skal ned. I svineproduksjonen signaliserer en et mål om 100 % norsk fôr, likeså for økologisk melkeproduksjon. Samtidig er bruken av protein fra planter i matprodukter økende i Europa. Også i Norge har det kommet mange slike produkter på markedet i de senere årene som er basert på protein fra planter. Et kosthold basert på mer planter kan være både mer bærekraftig og gi bedre helse. Nye studier viser at norske forbrukere i økende grad er opptatt av å bruke mer plantebaserte produkter i kostholdet, motivert utfra både miljøhensyn, helse og dyrevelferd (Gonera & Milford 2018, Bugge & Alfnes 2018).

Les mer

Resilience in Mountain Farming in Norway

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Fjellandbruk, Husdyr, Samfunnsutvikling, Økonomi

The concept of socio-ecological farm resilience is used to understand how farmers manoeuvre in a context of change, what choices and priorities they make, and how that subsequently influences the development of the farming landscape. The author uses farm resilience, the capabilities of buffering, adaptation and transformation, and the response of bouncing back or forward as a conceptual frame in a study of farmers in a mountain community in Norway.

Les mer

Biochar farming: defining economically perspective applications

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biokull, Økonomi

Biochar refers to the high-carbon, black fine-grained product of biomass pyrolysis. Independent studies repeatedly confirmed that its incorporation into arable land is a reliable carbon sequestration method that significantly improves soil quality. The latest development leads to a reduction in the production cost (− 10 to 30 USD t−1); however, the use of biochar in commercial agriculture remains scarce.

Les mer

Properties of biochar

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biokull

Biochar can be used in a large number of applications, ranging from heat and power production to soil amendment. The properties of carbonized biomass depend on the feedstock and the process conditions. Selection of suitable conditions to produce a char with the desired properties therefore requires knowledge of dependencies and influencing factors, both quantitatively and qualitatively.

Les mer

Biochar reduces volatile organic compounds generated during chicken manure composting

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Biokull

The efficiency of biochar for reducing the levels of volatile organic compounds (VOC) was investigated in a composting mixture containing 90% poultry manure and 10% straw (with and without 3% biochar addition) at three different stages of the process. The use of a low application rate of biochar reduced the concentration of VOC during the thermophilic phase.

Les mer

Den mångfunktionella mjölkgården: Indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biodiversitet

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Klima og miljø, Melk

Sustainable dairy systems must strive for practices that reduce the negative impacts and enhance the positive impacts, and find measures to track changes in relation to different goals. The aim of this project is to investigate how indicators and tools for ecosystem services and biodiversity can be applied to dairy production on different levels and be used for steering towards sustainability.

Les mer

Ökad hållbarhet i mjölkproduktionen genom förbättrad fodereffektivitet

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Klima og miljø, Melk

Improved feed efficiency (FE) is a key parameter for increased sustainability in modern diary production. The project aims to increase the efficiency of converting feed into milk and reducing the environmental impact of dairy production. In order for farmers and breeding companies to include FE as a trait, FE must be scientifically defined and the animal's variation in FE linked to feed and animal parameters be further explored.

Les mer

Fullständiga växthusgasbudgetar för odlade mulljordar skapar underlag för klimatsmarta åtgärder

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Klima og miljø

Conventional technology is virtually unable to measure complete GHG budgets of drained organic soils, which may provide misleading results. So, global estimates of GHG emissions are based on coarse assumptions that don’t take into account the complexity of agroecosystems. Better data are needed for evidence-based rulings on mitigation.

Les mer

Kolfastläggningspotential i matjorden och alven – analys av markdatabaser och långliggande försök

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Karbon og karbonlagring

Humus is an important indicator of soil quality and soil organic carbon (SOC) sequestration is a cost-effective measure to reduce the climatic impact of food production systems. The national soil-monitoring program (SMP) show an upward trend in SOC during the past 20 years, mostly attributed to an increased proportion of forages. This analysis only considered the topsoil but our results are also indicating changes of SOC in the subsoil, which implies the effects of management are under-estimated.

Les mer

Jordartsanpassad strukturkalkning för effektivare fosforretention

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Fosfor, Klima og miljø

The purpose of this project is to define the amount of slaked lime needed for a given clay soil. We hypothesise that the amount of slaked lime needed for minimal phophorus loss is dependent on the clay content of the soil. The study will be conducted in a field with a drainage system and measuring station for sampling runoff and leachates.

Les mer

Survey on Public Opinion in Europe regarding contentious inputs-a report

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Samfunnsutvikling, Økologisk landbruk

This report provides results from an on-line survey in seven European countries: France, Germany, Italy, Norway, Poland, Spain and the United Kingdom (UK). The main aim of the survey has been to gain more knowledge aboutconsumer concerns of contentious inputs in organic agriculture which align withan overall aim of the Organic-PLUS project to involvecitizens in the process of designing phase-out scenarios and the policy discussion on the development of the organic and sustainable farming sector in Europe.

Les mer

«Bedre håndtering av streptokokkinfeksjoner hos melkeprodusenter gir økt bærekraftig matproduksjon i Norge»

| Type artikkel: Utviklingsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Husdyr, Melk, Storfe

Jurbetennelse er en infeksjon i juret. Jurbetennelse er den sjukdommen som har størst økonomisk betydning for melkeprodusenter i Norge og er den enkeltsykdommen som bidrar mest til antibiotikaforbruket hos melkekyr. Infeksjonene er som oftest infeksiøse og forårsaket av ulike mikroorganismer som bakterier, sopp og virus. I Norge er det i all hovedsak bakterier som forårsaker jurbetennelser, og ca 1/4 av de mer alvorlige jurbetennelsene er forårsaket av streptokokker (Str. dysgalactiae og Str.uberis).

Les mer


Omstridte innsatsfaktorer i norsk økologisk landbruk: Betydning for oppfatninger og forbruk av økologisk mat.

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Samfunnsutvikling, Økologisk landbruk

EUs regelverk for økologisk landbruk revideres med jevne mellomrom blant annet for å møte nye utfordringer med hensyn til bærekraft og miljø. Det stilles blant annet spørsmålstegn ved bruken av flere ulike innsatsmidler innenfor økologisk landbruk og prosjektet Organic-PLUS, finansiert gjennom EUs forskningsprogram Horizon2020, skal bidra til å utvikle nye praksiser slik at omstridte innsatsmidler kan fases ut.

Les mer


Farmers and the city: enhancing added value and sustainability through optimized use of urban and peri-urban farm resources (URBANFARMS)

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Distribusjon og salg, Samfunnsutvikling, Urbant landbruk, Økonomi

Hvordan kan gårdbrukere i byer og bynære strøk øke verdiskapingen fra sin produksjon på en bærekraftig måte ved å utnytte nettopp nærheten til byen? Prosjektet skal avdekke 1) hvor arealressurser ikke brukes optimalt, 2) finne frem til forretningsmodeller som utnytter byens marked og kjøpekraft i nærheten, 3) skaffe kunnskap for å redusere hindringer og flaskehalser langs verdiskapingskjeden fra produsent til forbruker og 4) gi råd om hvordan integrere gårdsdriften bedre i byens kretsløp av næringsstoffer og organisk materiale gjennom gjenvinning av organisk avfall og produksjon av nye varer.

Les mer

Applying and Combining Disturbance and Competition for an agro-ecological management of creeping perennial weeds

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Agroøkologi, Plantevern og plantehelse, Samplanting

Målsetningen med prosjektet AC/DC-WEEDS er å utvikle metoder for bærekraftig kontroll av flerårig vandrende ugras (rotugras) som kveke, åkerdylle og åkertistel i landbruket. Målet er å redusere behovet for intensiv jordarbeiding som pløying og å finne alternativer til bruk av ugrasmiddelet glyfosat. Nye metoder for bærekraftig kontroll av rotugras krever at en kombinerer flere typer av både forebyggende og direkte bekjempingstiltak. Rostock University (Tyskland) er prosjektkoordinator.

Les mer

Climate Smart Norwegian Sheep Production

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Klima og miljø, Sau

Det er en politisk målsetting å øke norsk matproduksjon basert på nasjonale fôrressurser i takt med befolkningsøkningen, og samtidig redusere klimagassutslippene fra landbruket (p.t. 8 % av totale utslipp). Landbruksmeldingen (Meld. St. 11 (2016-2017) fokuserer spesielt på økt utnyttelse av utmark. Norge har store utmarksressurser (ca. 140 000 km2), hvorav ca. halvparten er uutnyttet (Rekdal, 2014).

Les mer

Developing an industry standard for use of 3-NOP as a strategy to reduce methane emission from Norwegian cattle

| Type artikkel: Utviklingsprosjekt

Kategori: Fôr, Klima og miljø

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle og implementere en bransjestandard for bruk av fôrtilsetningen 3-nitrooxipropanol (3-NOP) som en strategi for å redusere utslippene av enterisk metan fra storfe i Norge. Landbrukets produksjon av klimagasser representerer 8,7% av de totale utslippene av klimagasser i Norge per år. Enterisk metan representerer ca 47% av jordbrukets totale utslipp og har et globalt oppvarmingspotensiale tilsvarende 24 ganger potensialet for CO2. Det er derfor viktig å fokusere innsatsen mot disse utslippene.

Les mer

External inputs in Norwegian organic agriculture: What can be learned from the Horizon2020-project «Organic PLUS»?

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Økologisk landbruk

Det er økende forbruk, men stagnerende produksjon av økologisk mat i Norge. Sertifisering av norsk økologisk produksjon skjer etter et regelverk utviklet i EU, som Norge har liten innflytelse på. Norge har observatørstatus i EU sin økologikomite (COP). Mattilsynet representerer Norge i COP, og har talerett som har talerett når reglene fastsettes. Reglene er styrende for hvordan økologisk landbruk skal utvikle seg framover. Mange ønsker å gjøre produksjonen enda mer miljøvennlig ved å fase ut enkelte stoff som brukes som plantevernmidler i dag. Økologiske epledyrkere, også i Norge sprøyter trærne med kopper for å få brukbare avlinger, men kopper er giftig for organismer i jord og vann. Vil epledyrkerne slutte å drive økologisk hvis kopper blir forbudt?

Les mer

SusCrop – Developing resilience and tolerance of crop resource use efficiency to climate change and air pollution

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Klima og miljø

Klimaendringene vil påvirke avlinger de kommende tiårene. Samtidig har luftforurensning allerede betydelig innvirkning på produktiviteten i landbruket og forårsaker betydelige avkastningstap i hele Europa. I dette prosjektet vil vi undersøke hva disse faktorene sett i sammenheng vil bety for vekst i avlinger, utvikling og avkastning.

Les mer

Clostridia and other microbiota in raw milk and milk products: importance for product quality and food safety

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Melk, Prosessering

Sporedannende bakterier av slektene Bacillus og Clostridium (Klostridier) er tilstede i gårdsmiljøet og kan lett forurense rå melk. Pasteurisering dreper bakteriene i melken, mens sporene overlever. Bakteriesporene kan deretter germinere, noe som fører til at bakteriene kan starte å vokse og forårsake forringelse av meieriprodukter.

Les mer

Kunnskapsutredning innen dyrehelse

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Dyrevelferd, Husdyr

Den viktigste oppgaven til landbruks- og matsektoren er å sikre innbyggerne trygge matvarer av god kvalitet og bidra til optimal utnyttelse av jordbaserte naturressurser. Landbruks- og matdepartementet har derfor gitt Forskningsrådet et oppdrag om å prioritere forskning som bidrar til nok og trygg mat, god plante- og dyrehelse og dyrevelferd. For å kartlegge eksisterende forskning innen disse områdetne, og samtidig identifisere kunnskapshull, lyste BIONÆR ut midler til produksjon av kunnskapsnotater innen landbasert matproduksjon, innenfor områdene plantehelse, dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. Målet med disse kunnskapsnotatene er å gi en lett tilgjengelig oversikt over forskning innen disse områdene i Norge i perioden 2012-2019.

Les mer

Plant – insect relationships: imaging CO2, pheromones, and plant odors in the olfactory pathway of an herbivorous insect

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Klima og miljø, Plantevern og plantehelse

Evolusjon av insekt-plante relasjoner har utgjort et av vitenskapens sentrale tema i mer enn 150 år. Charles Darwin påpekte samspillet mellom blomstrende planter (angiospermer) og plante-etende (herbivore) insekter allerede i 1859, i Origin of Species. Da Darwin så den lange sporen på en orkidé fra Madagaskar, forutsa han faktisk eksistensen av en pollinerende nattsvermer med en svært lang sugesnabel. Endelig bevis for ko-evolusjonen som inkluderer orkidéen og den lang-tungede nattsvermeren, med navnet Xanthopan morganii praedicta, kom først på 1990-tallet.

Les mer

Strategies in grass silage production to mitigate enteric CH4 emissions from ruminants

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Husdyr

Matproduksjon resulterer i utslipp av klimagasser. I dag utgjør klimagassutslipp fra landbrukssektoren 8,6 prosent av den totale utslipp fra Norge. Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp. Dette innebærer at utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, som landbruk er en del av, skal reduseres med 40 % innen 2030. Enterisk metan (CH4) er en betydelig bidragsyter til klimagassutslipp, da det står for nesten halvparten av de totale utslippene fra norsk landbruk.

Les mer

Scenarios and pathways towards land-use and food production for Western and the Nordic European countries as part of the FABLE Consortium

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Klima og miljø

Forvaltning av matproduksjon og arealbruk som ikke gjennomføres på bærekraftig vis undergraver vår evne til å oppfylle FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. For å oppnå disse langsiktige forpliktelsene i Europa og globalt kreves at tre kritiske kunnskapshull tettes: mellom disipliner (miljø, landbruk og helse); geografisk (land, regionalt, globalt) og tidsmessig (på kort sikt fram til 2030 og langsiktige mål (2050)).

Les mer

Meat Reduction by Force: The Case of “Meatless Monday” in the Norwegian Armed Forces

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Folkehelse, Kjøtt

Despite the scientific evidence that more plants and less animal-based food is more sustainable, policy interventions to reduce meat consumption are scarce. However, campaigns for meat free days in school and office canteens have spread globally over the last years. In this paper, we look at the Norwegian Armed Forces’ attempt to introduce the Meatless Monday campaign in their camps, and we evaluate the implementation process as well as the effect of the campaign on soldiers.

Les mer


The impact of long-term organic farming on soil-derived greenhouse gas emissions

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Klima og miljø, Økologisk landbruk

Agricultural practices contribute considerably to emissions of greenhouse gases. So far, knowledge on the impact of organic compared to non-organic farming on soil-derived nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) emissions is limited. We investigated N2O and CH4 fluxes with manual chambers during 571 days in a grass-clover– silage maize – green manure cropping sequence in the long-term field trial “DOK” in Switzerland.

Les mer

The Exceptional 2018 European Water Seesaw Calls for Action on Adaptation

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Klima og miljø

Temperature and precipitation are the most important factors responsible for agricultural productivity variations. In 2018 spring/summer growing season, Europe experienced concurrent anomalies of both. Drought conditions in central and northern Europe caused yield reductions up to 50% for the main crops, yet wet conditions in southern Europe saw yield gains up to 34%, both with respect to the previous 5‐year mean.

Les mer

Sosial nettverksanalyse av større melkebruk i Nordland

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Melk

Rapporten presenterer funn fra en sosial nettverksanalyse rundt større melkebruk i Nordland. Den viser et nettverk med 50 respondenter og i alt 745 koblinger. Nettverket er jevnt, med relativt mye kontakt og god informasjonsflyt på tvers av virksomhetskategorier og regioner. Tjenesteytere og rådgivere på Helgeland dominerer, spesielt når det gjelder råd og bistand.

Les mer

Fosforregnskapet. De skumle utsiktene for global matsikkerhet

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Fosfor, Næringsstoffer, Samfunnsutvikling

Verdens forekomster av fosfatstein blir stadig vanskeligere å få tak i. Om ikke det internasjonale samfunnet snart reagerer, kan det være ett spørsmål om tid før det får alvorlige følger for matvareproduksjonen. Det er uenighet om når det vil skje, men i løpet av noen generasjoner kan etterspørselen etter mineralsk fosforgjødsel overgå produksjonen. Da vil verdens befolkning stå ovenfor en utfordring ulikt hva vi har sett tidligere: hvordan skal vi opprettholde matproduksjonen?

Les mer

Top