The udder microbiota in dairy cows: importance for animal health and welfare, mastitis and milk quality

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Kyr med friske jur produserer melk av høy mikrobiologisk kvalitet, som er utgangspunktet for meieriprodukter av høy kvalitet. Juret kan også være en mulig kilde til melkas melkesyrebakterier, som kan brukes til fremstilling av fermenterte meieriprodukter. Friske jur ble tidligere antatt å inneholde bare et fåtall ubetydelige mikroorganismer, men det er nå indikasjoner på at juret har en spesifikk mikrobiota som antas å ha en beskyttende rolle mot infeksjoner. Mastitt er en smertefull jurinfeksjon, som gir unormal melk og redusert melkeytelse og dermed redusert fortjeneste. Antimikrobiell behandling kurerer vanligvis mastitt, men samtidig forstyrres den naturlige mikrobiotaen både i juret og andre steder i kroppen. På grunn av økende problem med antibiotika resistens er det stor internasjonal fokus på å redusere bruk av antibiotika. Det er derfor et behov for økt kunnskap om hvordan jurets mikrobiota påvirker jurhelsen.

Populærvitenskapelig framstilling

Kyr med friske jur produserer melk av høy mikrobiologisk kvalitet, som er utgangspunktet for meieriprodukter av høy kvalitet. Juret kan også være en mulig kilde til melkas melkesyrebakterier, som kan brukes til fremstilling av fermenterte meieriprodukter. Friske jur ble tidligere antatt å inneholde bare et fåtall ubetydelige mikroorganismer, men det er nå indikasjoner på at juret har en spesifikk mikrobiota som antas å ha en beskyttende rolle mot infeksjoner. Mastitt er en smertefull jurinfeksjon, som gir unormal melk og redusert melkeytelse og dermed redusert fortjeneste. Antimikrobiell behandling kurerer vanligvis mastitt, men samtidig forstyrres den naturlige mikrobiotaen både i juret og andre steder i kroppen. På grunn av økende problem med antibiotika resistens er det stor internasjonal fokus på å redusere bruk av antibiotika. Det er derfor et behov for økt kunnskap om hvordan jurets mikrobiota påvirker jurhelsen. Jurets mikrobiota er lite studert, og det finnes ikke data fra Norske kyr. Melkeproduksjonssystemene i Norge er på mange måter annerledes enn i andre land, og det vil derfor være nyttig for norske melkeprodusenter at jurets mikrobiota blir studert i Norske kyr. Dette PhD forskningsprosjektet vil være et samarbeid mellom to fakulteter ved Norges miljø og vitenskapelig universitet, Tine AS og Sveriges landbruksuniversitet. Mikrobiotaen i juret til kyr fra ulike besetninger vil bli analysert og korrelert opp imot ulike faktorer slik som plassering i juret, helse historikk, laktasjonsfase samt tidligere behandling med antimikrobielle legemidler. Jurets mikrobiota i kyr med og uten mastitt vil sammenlignes ved bruk av de nyeste molekylære teknikker. Dette vil bringe ny viten om jurets mikrobiota. Utvalgte stammer av melkesyrebakterier isolert fra juret vil bli undersøkt med hensyn til deres metabolisme i melk og vil bli sammenlignet med stammer brukt i meierifermenteringer.
Top