Tilgang på sink, mangan og kopper innen økologisk mat – og fôrkornproduksjon på Sør-Østlandet 2002-2005

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Prosjektet tar sikte på å kvantifisere det potensialet jordas stedegne mineralmateriale har til å forsyne kornplantene med mikronæringsstoffene sink, mangan og kopper.

Mål

Prosjektet tar sikte på å kvantifisere det potensialet jordas stedegne mineralmateriale har til å forsyne kornplantene med mikronæringsstoffene sink, mangan og kopper.  

Fremgangsmåte

En ønsker å utvikle metoder som gjør at mikronæringsstoffene i jorda kan utnyttes bedre. Å bruke vekster med dyptgående røtter som underkultur i vekstomløp kan bidra til at en større del av jordas naturlige reserver av mikronæringsstoffer blir tilgjengelige for hovedveksten. Samtidig ønsker en å finne fram til organisk eller uorganisk materiale som inneholder mikronæringsstoffer, slik at disse stoffene ikke representerer noen minimumsfaktor i planteernæringen, og slik at en kan opprettholde en ønskelig reserve av mikronæringsstoffer i kulturjorda over tid. En vil undersøke jord i områder på Sør-Østlandet hvor mangel på mikronæringsstoffer ofte er et problem. Prosjektet vil omfatte markforsøk, karforsøk og laboratorieundersøkelser. I markforsøkene vil en ta med korn i omløp med belgvekster (eng med høyt innhold av en belgvekst). I kornårene vil kløver/timoteieng tjene som dekkvekst eller underkultur. I veksthusforsøkene undersøkes plantetilgjengeligheten av det Zn, Mn og Cu som frigjøres fra steinmjøl og kompostmateriale. I laboratoriet kvantifiseres frigjøringen av Zn, Mn og Cu fra ulike steinmjøl- og komposttyper.
Top