Tunneldekke over søtkirsebær – et virkemiddel for å forsenke modning og økologisk produksjon 2007-2013

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Tunneler over søtkirsebær åpner opp for to nyvinninger på kirsebærmarkedet; økologisk dyrket frukter og frukter modne i september. Konkurransen på eksportmarkedet er mindre i slutten av den norske sesongen og ved å utvide sesongen er det potensiale for økt inntjening og økt eksport.

Bakgrunn

A. L. Gartnerhallen ønsker både økt eksport av søtkirsebær og å følge etterspørselen av økologisk dyrkede grønnprodukter. Søtkirsebær er en frukt som har store utfordringer i dyrkingen. Den største utfordringen er å unngå at frukten råtner. I tillegg kan ulike insekter som kirsebærflue og kirsebærbladlus skape store problemer. Dyrking under tunneldekke kan løse mange av disse utfordringene. I tunneler er trærne tørre og det ligger ikke til rette for utvikling av ròtesopper. Det er også lov å sette ut nytteorganismer mot skadeinsekter. Tunneler kan også brukes til  endre klimaet gjennom ulike luftestrategier og bruk av ulike duktyper for å kunne utvide sesongen.  

Fremgangsmåte

Tunneler over søtkirsebær åpner opp for to nyvinninger på kirsebærmarkedet; økologisk dyrket frukter og frukter modne i september. Konkurransen på eksportmarkedet er mindre i slutten av den norske sesongen og ved å utvide sesongen er det potensiale for økt inntjening og økt eksport.  

Prosjektsamarbeid

Myhrene AS er skandinavisk agent for Haygrove som produserer og selger plasttunneler til hagebruksproduksjon i hele verden. AL Gartnerhallen ønsker sammen med Myhrene ASGjennom et samarbeidsprosjektet og kunnskapsutveksling mellom produsenter, omsettingsledd, interesseorganisasjoner, Haygrove og deres lokale representanter, leverandører av nytteorganismer. Forskningsmiljø i 7 ulike land ønsker å få fram så mye kunnskap at søtkirsebær kommer på marknaden i september og at økonomisk sikker økologisk dyrking av søtkirsebær blir mulig i Norge.
Top