Type Artikkel: Masteravhandling

Ordinary and Extraordinary: Heritage plants and their farmers

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Genetikk og plantearv, Planteforedling, Uncategorized

This thesis explores how Swedish farmers, who have chosen to farm with heritage plant varieties, motivate their choices and how they as a result of their choices view themselves as farmers. This is investigated against present and future challenges regarding food security and the loss of agricultural biodiversity and biocultural heritage, which, in order to be faced, will require a wider range of plants in cultivation.

Les mer

Agri-active neighbourhood : an exploration of neighbourhood cultivation through urban agriculture and development strategies

| Type artikkel: Månedens masterMasteravhandling

Kategori: Samfunnsutvikling, Urbant landbruk

Historically food has been just as important to our cities as it has been for sustaining our individual bodies. In fact, one of the most important factors that contributed to forming early human civilization was agriculture. The domestication of plants and animals allowed our ancestors to settle in one area for a longer period of time and gradually, those static settlements became more permanent and evolved into cities, as we know them.

Les mer

Organisk avfall som vekstmedium og næring for solbær (Ribes nigrum L.) på intensivt grønt tak og sosiale effekter av urbant landbruk

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Bær, Klima og miljø, Kompost, Matjord, Urbant landbruk

Til urban dyrking i bykjernen er det vanlig å kjøpe jord siden jorda i byen ofte er forurenset. En sirkulær økonomi, med fokus på avfallshåndtering, er derfor en forutsetning for at urban dyrking skal være bærekraftig. Kompost utgjør i dag en stor del av innholdet i tilgjengelige torvfrie vekstmedier i Norge, men kan fortsatt by på utfordringer. Tilpasset informasjon for urban dyrking om kvalitet og bruk må derfor utvikles og formidles bredt.

Les mer

Å ta i bruk kunnskapens tre – Frå organisatorisk til dyrkingsteknisk innovasjon i fruktnæringa i Hardanger og Sør-Tyrol

Denne oppgåva handlar om korleis innovasjonar skjer i fruktnæringa i Hardanger og Sør-Tyrol (Italia). Denne problemstillinga vert gripe an gjennom fire underspørsmål: Korleis vart fruktnæringa den dominerande jordbruksnæringa i desse områda? Korleis har forholdet mellom produksjonssystem, salssystem og kunnskapsinfrastruktur utvikla seg over tid? Korleis står denne utviklinga i forhold til utviklinga i næringa som heilskap? Korleis vert kunnskap utanfrå henta inn og gjort nyttig lokalt?

Les mer

Towards resilient agriculture and beyond – The promise of regenerative agriculture

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Klima og miljø, Regenerativt landbruk

We are all dependent on agriculture as we all need food and agriculture covers around 37% of the total land area. It would therefore be an understatement to say that it is an important subject for our common future. A subject however that is also facing and causing many challenges. Is agriculture able to fit into the people, planet, prosperity adagio, or does one of these always have to suffer like it currently does?

Les mer

Decentralization and liberalization of seeds and plant genetic resources regulations in Europe: A Danish case study.

In a context of severe plant genetic diversity erosion, the regulatory framework of the European Union is perceived as a limiting factor for practices aiming to conserve cultivated biodiversity. To create more supportive frameworks, some EU member states liberalized seed trade and landraces cultivation at national or regional level. For this paper, a case study of the 2015 cereal and vegetable seed legislation reform in Denmark has been carried out.

Les mer

A survey of free-living plant-parasitic nematodes associated with damage in carrot (Daucus carota var. sativus) fields in Norway

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Grønnsaker, Gulrot

Nematodes cause yield reduction in agriculture worldwide. In research, the main focus has been on cyst nematodes and root-knot nematodes and not so much on free-living plant-parasitic nematodes. Thus, the importance of free-living plant-parasitic nematodes is likely underestimated. The aim of this survey was to get an overview of free-living plant-parasitic nematodes in carrot (Daucus carota var. sativus) production, and their association with damage.

Les mer

Alternative Food Networks – the Case of CSA in Norway

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Distribusjon og salg, Økonomi

Community-supported agriculture (CSA) is an alternative food network (AFN) connecting producers and consumers, while also providing possibilities for consumers to be directly involved with food production. This study explores AFNs, exemplified with CSA in Norway, regarding how they strive to tackle some of the negative consequences of the agro-industrial food system (such as negative externalities on the environmental and primary producers, and the distances between consumers and processes of food production).

Les mer

Food vs. non-food crops : changes in areas and yields 1992 to 2016

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Samfunnsutvikling, Økonomi

Changing demand for different agricultural products causes shifts in land use. Until recently, food production was the main agricultural practice for most countries. Today, producing nonfood crops, exclusively is on the rise. This growth, along with increasing per-capita food consumption, will require large increases in crop production. However, agricultural productive land is scarce and increase in demand are modified by the yield increase. This thesis aims to explore links between production of staple crops and demand for non-food crops and discusses if higher yield enhances or reduces total agricultural area.

Les mer

Det beste fra 2019

Før juleferien har vi funnet frem noen av årets høydepunkt. Hvilke blogginnlegg og forskningsartikler hadde flest lesere i 2019? Forskning på sau og regenerativt jordbruk vekker stor interesse, og leserne våres er også nysgjerrige på hva studenter finner ut gjennom sitt arbeid med masteroppgaven. Sau på topp Tro det eller ei – sau er den …


Planter «lytter» på hverandre

Teksten er skrevet av Grete Lene Serikstad og først publisert på Agropubs sine nettsider.   Veksthastighet, ressursutnytting og motstandskraft mot insektangrep kan bli påvirket av at plantene kommuniserer med hverandre ved hjelp av flyktige kjemiske stoffer. Dette er vist i en doktoravhandling ved Sveriges lantbruksuniversitet.   Planter skiller ut kjemiske stoffer som kan fanges opp av …


Matprodusenten: Stephen Barstow

Stephen Barstow har plantet og sådd mer enn 8000 ulike planter i sin hage i Malvik utenfor Trondheim. Han lager salater med flere hundre ingredienser, har skrevet bok om flerårige planter og han vil ha mer forskning på nøtter. Stephen Barstow i sin hage i Malvik utenfor Trondheim. Foto: Privat   Hvordan ble du så …


Matprodusenten: Skjølberg Søndre

Elin Östlund og Carl Erik Östlund Skjølberg driver gården Skjølberg Søndre på Svorkmo i Trøndelag. De er på jakt etter å skape en forandring som varer, gjennom de små og store kretsløpene. Elin og Carl Erik vil forvandle den familieeide gården til et paradis på jord, og skape nye relasjoner mellom dyr og planter.  Hvordan …


Heinrich Jung vant Matprisen 2019

11. november ble Matprisen arrangert på Vippa i Oslo, en stor festaften til ære for de som spiller en viktig rolle i å øke forbruket og produksjonen av økologisk og bærekraftig mat. Heinrich Jung stakk av med seieren i priskategorien Matprisen, og Homlagarden vant prisen for årets produsent.   Servering og god stemning på Matprisen. …


Community seed banks as springboards for enhancing food and crop diversity

While negotiations continue in international fora on how to halt the rapid genetic erosion in food plants, community seed banks are popping up all over Europe. Could they hold a key to the crop diversity challenge? – This article in published by Fridtjof Nansen Institute 6th November 2019. Read the full article here. – The number …


Mmmmatprisen

Kategori: Klima og miljø

11. november deles Matprisen ut for sjette år på rad. Stiftelsen Kore sitter i juryen representert ved Elise Matilde Lund Malik.  Hvem er årets nominerte og hva er det de har gjort som er så bra i år? Matprisen løfter fram og hedrer bønder, kokker og mennesker som bryr seg om bærekraftige måltider. Dette gjør …


Skolehagene vokser

Skolehagen er perfekt som arena for bærekraftsundervisning i praksis. Den har stort potensiale som laboratorie og et vindu mot verden. Vitenparken lanserer i samarbeid med Brønnerud skole i Ås nettressurser om skolehager. Lærerne og pedagogene ser verdien av jordarbeid, kompostering og grønnsaksdyrking, men hva sier forskningen?     Skolehageforskning i Koredatabasen Kategorien «Skolehage» er ikke den …


Undret – en ny matkonferanse, helt på jordet

Hvordan kan vi skape systemforandring mot et bærekraftig, sirkulært og smakfullt samfunn? Svaret er et under! Søndag 15. september samlet 130 bønder, kokker, journalister og matinteresserte seg på Under Tallarna i Järna, en halvtime utenfor Stockholm. Hensikten var å være med på Undret – en årlig konferanse om mat, småskala jordbruk og miljø. Fra morgen …


Månedens master: Agri-active neighbourhood: an exploration of neighbourhood cultivation through urban agriculture and development strategies

Mahan Salim og Kamran Surizehi har skrevet masteroppgave om urbant landbruk som verktøy for byutvikling. Hva skjer om de nedlagte delene av Oslo fengsel blir gjort om til et inkluderende møtepunkt ved hjelp av urbant landbruk? Hva kan urbant landbruk tilby, og hvilke sosiale, økonomiske, helse- og miljøpåvirkninger har urbant landbruk? Vi har stilt Mahan …


Matprodusenten: Karoline Stegman

Hva er matprodusentenes beste tiltak for å heve både mat- og jordkvalitet? Vi har snakket med Karoline Stegman, som sammen med Dag Kolstø bor på et lite småbruk på Hof i Vestfold der de driver med både firbente og flyvende husdyr.   Karoline sammen med tre av geitene på gården. Foto: Privat.   Allsidig bruk …


Biokull, beitebruk og møkkarevolusjon – dette er landbrukets klimaløsninger

Fredag 14. juni gikk Landbrukets klimakonferanse av stabelen på Bruket i Oslo. Vi i Kore og Vitenparken var tilstede på konferansen, og i dette innlegget skriver vi litt om klimaløsningene som ble presentert i løpet av dagen. Landbrukets klimaløsninger – hva er tull og hva er gull?    Biokull – bondens svarte gull Først ut …


Månedens master: Organisk avfall som vekstmedium og næring for solbær (Ribes nigrum L.) på intensivt grønt tak og sosiale effekter av urbant landbruk

Kan man dyrke solbær på taket midt i byen? Kristina Alme Gardli har gjort nettopp dette som sitt masteroppgaveprosjekt ved NMBU. I oppgaven undersøkte hun hvordan valg av jord påvirker utvikling, vekst og kvalitet i solbærbuskene. Kristina så på ulike blandinger med kompostjord, og brukte torv og mineralgjødsel som kontroll. I tillegg gjorde hun en …


Forskernes blikk på husdyra våre

Visste du at omlag 65 % av alle landbruksbedrifter i Norge driver i dag med husdyrproduksjon? Disse driver for eksempel med melkeku, storfe, sau, melkegeit, gris, høner og kylling. Hvordan bidrar forskning til bedre husdyrhold, hvilke spørsmål stiller forskerne seg og hva finner de ut?    Husdyr er domestiserte eller temmede dyr som brukes til …


Naturens tilstand og landbruket

Forrige uke lanserte FNs naturpanel sin globale evaluering av naturens tilstand. Rapporten har fått mye oppmerksomhet på grunn av den alvorlige situasjonen for mange av jordens arter, inkludert oss mennesker. I dette blogginnlegget tar vi for oss sammendraget som er laget til beslutningstakere. Hva mener  FNs naturpanel at er landbrukets rolle? Hele sammendraget av rapporten …


Månedens master: Å ta i bruk kunnskapens tre – Frå organisatorisk til dyrkingsteknisk innovasjon i fruktnæringa i Hardanger og Sør-Tyrol

Nora Geirsdotter Bækkelund har skrevet masteroppgave om hvordan innovasjon skjer i fruktnæringen i Hardanger og Sør-Tyrol. Masteroppgaven viser at det har vært store endringer i måten å dyrke frukt, så store endringer at enkelte bønder sier de har lært å dyrke frukt tre ganger i løpet av sitt liv som fruktprodusent. Les intervjuet her i …


En fremtid full av planteproteiner

Kan du forestille deg fremtidens mat? Norske forskere jobber for finne ut hvordan vi både kan produsere flere planteproteiner i landet og samtidig sørge for at stadig flere bruker norske planteproteiner i sin hverdagskost.    Kroppens byggesteiner Proteiner er er kroppens byggesteiner, og er livsviktig for både husdyr og mennesker. Proteiner er sammensatt av aminosyrer, …


Matprodusenten: Hellek Berge

Vi i Kore er nysgjerrige på hva matprodusenter tenker omkring mat- og jordkvalitet, og ikke minst hva deres drømme-forskningsprosjekt handler om. Vi har snakket med Hellek Berge som driver gård i Sauherad i Telemark. Han drev konvensjonelt landbruk i 20 år og deretter 10 år som økologisk kornbonde. Nå tester han ut metoder fra regenerativt …


Fremtiden er regenerativ

Ordboka forteller oss at å regenerere betyr «å vokse ut igjen», «gjendanne, gjenskape, fornye» eller «fornye seg, reise seg (etter forfall, nedgangsperiode e.l.); gjendannes». Regenerativt landbruk har, med sitt fokus på jordhelse, som mål nettopp å gjendanne, bygge opp igjen eller forbedre jorden. Hva er forskningens bidrag for utviklingen av denne produksjonsmetoden? Vi fyller Koredatabasen …


Månedens master: The experience of members of European CSAs

In her thesis at NMBU, Erica Leigh Reisman, did the first wide-scale survey of members in Community Supported Agriculture projects (CSA and «andelslandbruk» in Norwegian). Erica wanted to understand why the members become members and how their membership affect the project.   The research showed that most members join CSA for environmental and personal reasons, …


Åpning av Bærekraftig utstilling på Ås kulturhus

I dag var det åpning av Bærekraftig utstilling på Ås Kulturhus, en utstilling laget av barnehager og skoler i Ås kommune. Vitenparken er en del av utstillingen og viser frem en jord- og kompostfortelling laget i samarbeid med Kore.   Det var fullt av barn på åpning av Bærekraftig utstilling på Ås kulturhus, onsdag 27. …


The Domestication of a Wild Grain

Denne artikkelen er skrevet av Elise Matilde Lund i Stiftelsen Kore til magasinet Hauste som utgis av Food Studio.   “Are you ready?” asks the artist, with a sculpture shaped like an animal head over her shoulders. “Yes. Let´s go, then”, replies the baker, carrying a backpack constructed from wood filled with seeds, sourdough bread …


Månedens master: Decentralization and liberalization of seeds and plant genetic resources regulations in Europe: A Danish case study.

Grégoire Turpin wrote his master thesis about regulatory frameworks concerning seeds and plant genetic resources, and how this affect practices that aim to conserve biodiversity. In his thesis he looks at a cereal and vegetable seed legilastion reform that was carried out in Denmark in 2015. Read Grégoire’s thesis in Koredatabasen.   Grégoire Turpin researched …


Kunnskap til middag

Denne artikkelen er skrevet av Elise Matilde Lund og Bergitte Lowzow hos Stiftelsen Kore og først publisert i Culturas medlemsblad Pengevirke.   Matnyttig forskning viser vei til bærekraftig kosthold. Stiftelsen Kore hjelper deg til gode matvalg. Knall røde og skinnende blanke, koblet sammen av grønne små armer. Der ligger de, næringsrike tomater på rekke og …


Bæsj og bærekraft

I samarbeid med Vitenparken tilbyr vi nå et undervisningsopplegg for barn om livet i jorden og maten vi spiser. Barna møter Mette-Markus mark og andre kryp som jobber i mørket for å lage maten vår, og får høre eventyret om meitemarken og brødfrøet der mikrolivet i jorda hjelper hvetekornet med å vokse. I undervisningsopplegget møter …


Månedens master: A survey of free-living plant-parasitic nematodes associated with damage in carrot (Daucus carota var. sativus) fields in Norway

Marte Persdatter Tangvik har i sin masteroppgave kartlagt hvilke nematoder som finnes i de viktigste gulrotdistriktene i Norge. Gjennom oppgaven håper hun å synliggjøre nematoder som potensielle skadegjørere i landbruket. Marte forsker nå videre på samme tema. Hele masteroppgaven finner du i Koredatabasen. Marte Persdatter Tangvik forsker videre innen samme tema som hun skrev masteroppgave …


Vinn-vinn: Mat for både deg og jorden

Maten vi spiser, og hvordan vi produserer den, bestemmer helsen til både oss mennesker og planeten. Organisasjonen EAT og legetidsskriftet Lancet ønsker seg en stor transformasjon av både kosthold og matproduksjon. I rapporten «Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems»  viser de at dette både er nødvendig og …


Månedens master: Food vs. non-food crops : changes in areas and yields 1992 to 2016

Henrik Liadal Reinertsen har i sin masteroppgave sett på endringer i arealbruken i landbruket som følge av endret etterspørsel. Produksjonen av landbruksprodukter som ikke er mat øker, og sammen med økt matforbruk vil dette kreve store økninger i produksjonen. I oppgaven undersøker Henrik sammenhenger mellom produksjon av basisvarer og etterspørselen etter landbruksprodukter som ikke er …


Ikke bli et matsvin(n)

Vet du hvor mye mat som kastes hvert år i Norge målt i blåhvaler? I dette blogginnlegget tar vi et dypdykk i havet av kastet mat, ser på hva forskningen sier og hva som gjøres for å redusere matsvinn i Norge.   Maten svinner hen I følge matvett.no (2017) kastes 385.000 tonn med mat i …


God jul fra Mette-Markus og Kore

Nå nærmer julen seg. Vi i Kore vil takke for i år og håper at året har vært like matnyttig for deg som for oss. Før vi drar på ferie er det på sin plass med en aldri så liten nyttårs-kavalkade. Her er noen av høydepunktene fra 2018. Hils på Mette-Markus, hovedrolleinnehaveren i tegnefilmen om …


Månedens master: Livsløpsvurdering av tomatproduksjon i Norge

Hanna Gjessing har i sin masteroppgave undersøkt endringen i klima- og miljøpåvirkingen ved overgang til et dyrkingssystem for tomater hvor biogassressurser benyttes i så stor grad som mulig. Oppgaven er skrevet ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU. Hele oppgaven finner du i Koredatabasen.   Hanna dokumenterer effekten av klimatiltak i produksjon av veksthustomater. …


Matprisen 2018: Og vinneren er…

Matprisen gikk av stabelen på Vippa 19. november.  Under Matprisens 5-års jubileum ble det totalt utdelt åtte priser. Vi gir deg et lite innblikk fra kvelden. Fra popuprestauranten Retaste på Matprisen. Foto: Per Sollerman   Matprisen ble etablert av ØQ – Økologisk mat i storhusholdninger og DebioInfo i 2014 og til grunn for Matprisen ligger …


Kore inngår samarbeid med Vitenparken Campus Ås

Stiftelsen Kore har inngått en samarbeidsavtale med Vitenparken på Campus Ås. Begge stiftelsene jobber med formidling av forskning på mat, landbruk og miljø. Målet med samarbeidet er at kunnskap om mat, matproduksjon og matkvalitet skal bli tilgjengelig for enda flere. I oktober inngikk vi samarbeid med Vitenparken. Koredatabasen skal holdes oppdatert med den nyeste forskningen, …


Månedens master: Vermi-biochar as alternative to peat as growing substrate for greenhouse vegetables

In his master thesis Regan Karki looks at the potential of vermi-biochar to replace peat in greenhouse productions. Peat leads to high greenhouse gas emissions while biochar has the potential to sequester atmospheric carbon into the soil. Read the whole thesis in our database. Regan Karki has studied vermi-biochar as an alternative to peat. Foto: …


Vil verne matjorden

Norges Bondelag, Natur og Ungdom, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og jordvernforeninger fra hele landet arrangerte i dag 17. oktober en markering for vern av matjorden utenfor Stortinget. Politikere og organisasjoner fra dagens jordvern markering utenfor Stortinget. Foto: Stiftelsen Kore Jordbruksareal under press Kun 3,4 prosent av Norges areal er jordbruksareal (SSB, 2018). Folk bosatte seg …


Jordforhold og jordarbeiding i korn

Republisering fra Agropub. Forfatter: Randi Berland Frøseth Jorda er tilholdssted for planter, dyr og mikroorganismer. Dyr og mikroorganismer bryter ned planterester og frigjør næringsstoffer til nytte for plantene. De sørger også for bedre vekstvilkår for plantene gjennom forbedring av jordstrukturen. Viktige faktorer for høy biologisk aktivitet er god luftveksling, passe fuktighet og varme, tilgang på …


Mer og bedre korn – for mennesker og dyr

Korn er en fellesbetegnelse for de gressarter som vi dyrker for frøenes skyld. De er til eksempel havre, bygg, rug, hvete, ris, mais og hirse. Korn brukes både til mat og dyrefôr, slik at vi får i oss viktige karbohydrater. Forskningen bidrar til utvikling av kornproduksjon slik at vi får mer korn og bedre kvalitet. Men hva lurer kornforskerne på, og …


Kjenner du noen som fortjener å bli nominert til Matprisen?

Matprisen kan gå til bonden så vel som til kokken, til store som små, private eller offentlige aktører, bedrifter og personer. På Matprisen sine hjemmesider kan du frem til 1. oktober nominere de du mener fortjener å bli hedret.   Nominer din favoritt til kategoriene Matprisen og Årets kokk. Foto: Matprisen.   Matprisen feirer 5 år …


Månedens master: Future farmers and sustainability: a case study of newly established farmers in Southern Norway

Kategori: Klima og miljø

Ellen Karoline Heggelund har i sin masteroppgave sett på hvordan nyetablerte bønder forstår og forholder seg til bærekraftproblematikken. Hun har besøkt ti gårder og ved hjelp av intervjuer og observasjoner undersøkt hvilke strategier de nyetablerte bøndene bruker for å utvikle gården i en mer bærekraftig retning. Les hele oppgaven i Koredatabasen.    Ellen Karoline Heggelund …


Prosessene som skaper maten vår

Prosessering eller foredling er prosesser hvor en råvare blir behandlet slik at den får endret sine egenskaper. Når det gjelder mat kan det for eksempel være tørking, sylting, fermentering og røking. Prosessering gjøres ofte på grunn av smak eller som en metode for konservering.     Prosessering og salt Vi bruker salt i prosessering av …


Månedens master: Optimising the utilisation of agricultural manure for biogas production: a model based on the county of Vestfold in Norway

Masteroppgaven til Mia Bjerkestrand viser at produksjon av biogass i landbruket kan gi både økonomisk gevinst for gårdbrukeren og reduserte klimagassutslipp. Oppgaven er skrevet ved NMBU og arbeidet til Mia resulterte også i en artikkel publisert i tidsskriftet Sustainability. Vi har stilt Mia noen spørsmål om oppgaven. Vil du lese hele oppgaven finner du den …


Hvilke grønnsaker spiser vi i fremtiden?

Grønnsaker er alle de planter og plantedeler som vi brukes til mat. Det kan være røtter, løk, blomster, umodne og modne frukter. Det kan også være frø. Hvilke grønnsaker havner på middagsfatet i fremtiden, og hvordan kommer grønnsaken til å bli produsert?   Grønnsaker produseres i jord, på friland, i veksthus, i steinull eller ved …


Månedens master: Mot et bærekraftig norsk matsystem: Effekt på selvforsyningsgrad og norsk jordbruk ved redusert konsum av kjøtt

Visste du at vi hadde fem ganger så store potetarealer i 1950 som vi har i dag? Seniorforsker ved Nordlandsforskning, Bjørn Vidar Vangelsten, har skrevet masteroppgave som faglig påfyll ved siden av jobb. I oppgaven undersøker han hvordan et redusert kjøttkonsum kan påvirke jordbruket og selvforsyningsgraden i Norge. Vi har stilt Bjørn Vidar noen spørsmål om …


Bærekraftige bær

Forskere og bønder jobber med bær som både smaker godt og som er produsert på en bærekraftig måte. Ta en titt på sesongkalenderen. Nå er det tid for søte bær! Kunnskapen om de kjøttfulle næringsbombene begrenser seg heldigvis ikke til denne årstiden – hele året jobber bærforskere med problemene disse matvekstene møter på i løpet …


Månedens matprodusent: Else Skålvoll Thorenfeldt

Vi i Kore er nysgjerrige på hva matprodusenter tenker omkring mat- og jordkvalitet, og ikke minst hva deres drømme-forskningsprosjekt handler om. I denne utgaven av Månedens matprodusent har vi snakket med Else Skålvoll Thorenfeldt på familiebruket Korsvold Gård på Hvaler.   «Økologiske grønnsaker, egg, sau, storfe og gris inspirert av hagebruksprinsippet, vi etterstreber å ha et økosystem innen …


Putter penger i jorda

Landbruksdirektoratet lyser ut midler til utredning av  muligheter for økt binding av karbon i jord. 2 millioner kroner til utredninger Temaene for utlysningen har bakgrunn i årets jordbruksavtale og utredningene skal være ferdige til jordbruksoppgjøret 2019. Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen lyser ut inntil 2 millioner kroner, og noen av midlene skal gå til utredninger av …


Månedens master: Bonden kan bli veien til en bærekraftig samfunnsutvikling – lokalt landbruk i lys av globale klima- og miljøproblemer

Vi har en ny serie her på bloggen. Hver måned framover skal vi presentere en masteroppgave. I sin masteroppgave, Hvordan kan bonden bli veien til en bærekraftig samfunnsutvikling i Luster kommune?, undersøker Svein-Magne Gjessing hvilken rolle det lokale landbruket i Luster kommune har og kan ha i veien mot et bærekraftig samfunn. Vi har stilt …


Småkryp i jordbruket

Insekter i landskapet og mikroliv i jorda er både til nytte og besvær i matproduksjonen. I Koredatabasen har vi samlet forskning på småkryp og hvordan de på ulike måter spiller en rolle i landbruket.   Pollinerende insekter Planter bruker energi på å produsere fargerike blomster med sterk lukt. Disse blomstene tiltrekker seg insekter, som kan spre pollen …


Vår gode hjelper meitemarken

Denne artikkelen er skrevet av SIRI ELISE DYBDAL og publisert på NIBIO sine hjemmesider 19.05.2018.   Meitemarken er mye mer enn godt agn! Marken har vært på jorda i minst 300 millioner år og sørger for at planter og trær får gode vekstvilkår. Yndlingsmaten er jord – faktisk kan meitemarkene på et dekar jord spise opp …


Nye krefter i stiftelsen

Kategori: Fosfor, Næringsstoffer

Stiftelsen Kore er en liten stiftelse med engasjerte folk. Nå har vi fått inn nye krefter. Bergitte Lowzow skal hjelpe oss med oppdatering av databasen, søknader og kommunikasjon. Vår nye medarbeider er utdannet human økolog fra Lund Universitet i Sverige og har samlet på seg studiepoeng i økologisk landbruk fra Høyskolen i Hedmark og i …


Kurs i jordfruktbarhet 2018

Kategori: Kompost, Matjord

Etter et fullsatt jordfruktbarhetskurs i 2017 arrangerer VitalAnalyse nytt kurs slik at flere kan ta del i den nye kunnskapen. I 2018 blir det blir holdt to parallelle kurs – ett på Østlandet og ett i Trøndelag.   Kurs for bønder og gartnere Kurset som går over fire samlinger og ni hele dager er et utdannelsesløp i …


Agropub ble Årets forskningsformidler

Agropub vant Matprisen 2017 i kategorien Årets forskningsformidler. Prisen ble utdelt Vippa i Oslo, mandag 13. november, og fagredaktør Grete Lene Serikstad og redaktør Anita Land tok fornøyde imot prisen.   Foto: Joachim Sollermann   Agropub er en nettside for økologisk landbruk, som driftes av ansatte ved NORSØK (Norsk senter for økologisk landbruk) på Tingvoll. I …


Matprisen kårer Årets forskningsformidler

Kategori: Ukategorisert

Hvem får tittelen Årets forskningsformidler når Matprisen deles ut for fjerde år på rad?   Matprisen ble etablert i 2014 av ØQ – Økologisk mat i storhusholdninger og DebioInfo, og går av stabelen mandag 13. november 2017 på Vippa i Oslo. Matprisen kan gå til bonden så vel som til kokken, til store som små, private …


Svenske forskere undersøker biologisk plantevern

Svenske Stiftelsen Lantbruksforskning publiserte 4. oktober 2017 en artikkel på sine hjemmesider om at lovende biologiske plantevernmidler fra utlandet ikke når svenske  produsenter. Se den originale artikkelen ved å trykke her.   Lovande biologiska bekämpningsprodukter utifrån når inte svenska odlare   Forskare vid SLU har utvärderat en rad biologiska bekämpningsmedel som alternativ till traditionell bekämpning. Effekten …


Bærekraftig mat – Digital transformasjon

Hvordan kan digital transformasjon påvirke dagens matsystemer inn i en bærekraftig fremtid, og hvordan kan Kore bidra? Vi var med  på arrangementet Sustainable Food. Digital Transformation.  Scalable Business Models på Oslo House of Innovation.    Den nordiske modellen Den første foredragsholderen var Elisabet Skylare fra Nordic Council of Ministers som fortalte om nordiske løsninger på globale …


Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring

På Vitenparken Campus Ås den 11. januar samlet forskere, bønder og byråkrater seg for å snakke om biologisk mangfold, mat og landbruk. Bakgrunnen for arrangementet er NIBIOS rapport «Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring. –  Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk.» Landbrukets minste aktører – livet i matjorda Biologisk mangfold …


Jordjubilanten

Kategori: Matjord

Jord er viktig, men akk så komplisert. Feiringen av verdens jord-dag den 5. desember 2016 var heldigvis full av innsiktsfulle foredrag ved noen av jordforskerne tilknyttet forskningsmiljøene på Campus Ås.    Jordas fysikk Etter en hyggelig velkomst ved Bal Ram Singh (NMBU), lederen av Jordforeningen, holdt Attila Nemes (NIBIO) foredraget “How may imaging techniques contribute to enhanced …


Spis opp maten din!

Matsvinn er et omfattende problem i hele verden. I Norge kaster vi ifølge ForMat-prosjektet over 350 000 tonn mat som burde vært spist fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne. Dette matsvinnet representerer en verdi på ca. 20 mrd. kroner. Totalt var matsvinnet på 355 128 tonn i 2015:    74 404 tonn matsvinn i matindustrien     …


Harvesting Food Science

Please join us at Matlære: Food talks with Elise Matilde Lund Time and place:Oct. 25, 2016 12:00 PM – 01:00 PM, Seminarrom 4th floor, Centre for Development and the Environment (SUM), Sognsveien 68  Program How can we use agricultural research in the public discussion on food and sustainability? Elise Matilde Lund will talk about Norwegian agricultural science and …


Skribentseminar: Mat, forskning og økologi

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter

Vi ønsker alle skribenter, journalister, formidlere og andre interesserte velkommen til skribenttreff i forbindelse med ØKOUKA i Oslo (25. september til 2. oktober). Vi varmer opp til festivalen med inspirasjonsforedrag for alle som er interessert i mat og landbruk, og som ønsker å skrive om mat og økologi. Tid: Tirsdag 20. september kl 10.00 til …


Server barna matforskning

Kategori: Folkehelse

I disse dager begynner tusenvis av elever på skolen. Men hva lærer de om mat og matproduksjon, og hvordan introduseres de for forskningens verden?   Vi i Stiftelsen Kore ønsker å jobbe tettere opp mot barn og unge, og ikke minst undervisning. Vi har allerede engasjert oss i de unges møte med mat, jord og forskning, …


Fire bøker om belgfrukter

Det er FNs år for belgfrukter i år. Rådgiver Susanne Friis Pedersen ved NORSØK har lest fire bøker om belgfrukter. Her er hennes vurdering.  Bønner og linser – En kokebok med Italienske klovner og Indiske møll Boken presenterer belgfrukter i matlagingen. Det inngår flere gode oversikter med råvarer, innhold, tilberedningsmetoder og mangfoldet av bønner, erter …


Plantehelseforskningens jubileumsfest

Hvordan står det til med «125 åringen»? Torsdag 16. juni var det duket for fest og «åpent hus» hos NIBIO på Ås. Jubileumet ble feiret med utstilling, seminarer, markdag og omvisninger. – God plantehelse har vært helt avgjørende for den store bragden det faktisk har vært globalt, å skape noenlunde nok og trygg mat til nesten …


Kore vokser seg større

Kategori: Matjord

Nå er vi fler. Nytt styremedlem og flere hjelpere i stiftelsen. Slik som matplantene vokser seg sterkere over sommeren, har vi i Stiftelsen Kore også vokst den siste tiden. Ingvild Telle er frilansjournalist og skriver blant andre for D2, ØKOUKA, Naturviterne og Harvest. Nå er hun også nytt styremedlem i Stiftelsen Kore, og tar over …


Bilen, bolig og biffen 2.0 – Klimavennlig byutvikling

Kategori: Urbant landbruk

  For å støtte opp om en klimavennlig byutvikling har kommunene vest i Oslo-regionen – Oslo, Bærum, Asker og Drammen – gått sammen om programmet FutureBuilt. FutureBuilt er et tiårig program som går til 2020. I dag var det duket for den årlige konferansen om klimavennlig byutvikling, og Kore følte det var på sin plass …


Året 2016 – en belgvekstfest

Kategori: Belgvekster

Belgvekster – næringsrike frø for en bærekraftig fremtid. I dag har vi holdt presentasjon for Matvalget ved DebioInfo og ØQ i Drammen. Matvalget skal holde kurs i storhusholdninger og kantiner om bruk av belgvekster, men før de går ut og besøker kokkene var vi i Kore invitert med på et forberedelsesmøte for å fortelle Matvalget mer om: …


Hvem får Matprisen 2016?

Kategori: Produksjonsmetoder

Hvem får MATPRISEN 2016? For tredje året arrangeres Matprisen hvor vi hedrer bønder, kokker, butikker og kjøkken i Norge som tar mat og bærekraft på alvor. Prosjektlederne i ØQ – økologisk mat i storhusholdninger og Debio, og juryen er i gang med planleggingen av høstens prisutdeling og vi i Kore – Matforskning er med.     En bredt sammensatt jury på seks …


Performativ gastronomi – en workshop om mat og kommunikasjon

Kategori: Husdyr, Matplanter

Mandag 23. mai inviterte Vitenparken Campus Ås og Stiftelsen Kore til workshop med David Szanto fra UNISG – University of Gastronomic Sciences i Pollenzo, Italia.  Matproduksjon, matforbruk og forskning på mat er komplekse temaer som krever stadig nye former for kommunikasjon. I denne workshopen ville vi avdekke og utforsker vi kommunikasjonspotensialet i visualisering, interaktive installasjoner og andre …


Finn fagpersoner

Har du faglige spørsmål omkring matforskningen, vil du komme i kontakt med forskere angående et arrangement du planlegger eller skal du kanskje skrive en artikkel om mat og landbruk? Her har vi laget en oversikt over hvor du kan komme i kontakt med norske mat- og landbruksforskere. De arbeider med alt fra dyrevelferd, plantehelse og jordfag …


Kan ord forandre maten vi spiser?

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter

Mandag 28. mars holdt vi en skribentworkshop på konferansen Into the Foodture i Sverige. Seminaret kalte vi rett og slett «WORDS CAN CHANGE THE WAY WE EAT – a workshop for food writers» Hva om vi hadde grønnsaksspalter i avisene, landbruksreportere som lagde overskrifter og mer synlige matforskere i den offentlige matdebatten? På konferansen kunne unge engasjerte bli …


«Vi må ta vare på matjorda vår» – seminar med Jeff Moyer

Kategori: Matjord

Jeff Moyer fra Rodale Institutt i USA var for første gang i Norge for å snakke om regenerativt jordbruk for et norsk publikum. «Å jobbe for matjord er like viktig her som i resten av verden», sier Anders Næss prosjektmedarbeider for Levende Matjord. Helheten i verdikjeden Næss har lenge arbeidet for å få Moyer til Norge. «Jeff …


Matprisen 2015

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter

Med Matprisen vil vi heie fram og feire alle de som til daglig gjør en forskjell. De som velger sesong, bruker mer grønt, reduserer svinn og bruker flere økologiske produkter i sine menyer. Men viktigst av alt; at de sprer matglede i ord og gjerning. Juryen har i år nominert tre kandidater i hver av …


Å lære lærere om matjord

15.10.2015 Stiftelsen Kore deltar på Naturfagsenteret sin konferanse med sesjon om forskning på matjord. Sammen med Alene Tesfamichael (Lindum) og Linda Jolly (NMBU) holdt vi foredrag om hvordan lærere kan lage undervisningsopplegg om matjord, mikroliv og matproduksjon til skoleelever. Linda Jolly (NMBU) forteller om matjord som en begrenset naturressurs.


Matskribentene

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter

08.10.2015 Stiftelsen Kore oppretter gruppen «Matskribentene» – et nettverk for skribenter, journalister og kommunikatører som er interessert i mat og matproduksjon. Se mer her og ta kontakt dersom du ønsker å være en del av nettverket.  


Skribentseminar på loftet

ARRANGEMENTET ER EN DEL AV ØKOUKA I OSLO Vi vil ha frukt- og grønnsaksspalter i avisene, landbruksskribenter som skaper overskrifter og matforskere som er synlige i den offentlige debatten. I samarbeid med Dialogos og Food Studio avholdt vi et skribentseminar om mat og jord. Vi inviterer derfor skribenter, journalister og andre forsknings- og formidlingsengasjerte til …


Smakens opprinnelse

Hvorfor og hvordan skal vi bry oss om matjorda var spørsmålet på seminaret Smakens opprinnelse under ØKOUKA i Oslo. Arrangørene Debio Info, Food Studio, Stiftelsen Kore og ØQ hadde håndplukket foregangspersoner for å snakke om dette. Vi som var tilstede fikk et Smakelig måltid og mye «food for thought»  denne regnfulle dagen på Bygdø Kongsgård. Artikkelen er produsert av ØQ …


Et biodynamisk prosjekt

Kategori: Ukategorisert

Vi har fått innvilget søknad hos Nordisk forskningsring for biologisk-dynamisk jordbruk på 20.000 SEK.  Med midler fra NFR ønsker vi å utbygge innholdet i databasen til å omfatte et bredere utvalg av forskning på biodynamisk jordbruk og matkvalitet. Per i dag har vi skaffet oss en grov oversikt over hvor denne forskningen er tilgjengelig, og …


Kjære forsker, snakk om matjord

Kategori: Ukategorisert

28.04.2015 Vi har fått innvilget en søknad hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus om kroner 15.000 til å arrangere formidlingskurs for jordbruksforskere. Vi starter planleggingen av arrangementet og temaet vil være matjord.


Vi blir bedre

Kategori: Ukategorisert

28.04.2015 I samarbeid med Dekode har vi utført oppgraderinger av hjemmesidene til Kore. Søkefunksjonen har blitt mer avanser og det er en egen kalender for relevante arrangement. Nederst på forsiden, kan du melde deg på vårt nyhetsbrev, eller komme i direkte kontakt med fagfolk og forskere.


I dialog(seminar)

Kategori: Ukategorisert

15.04.2015 Vi i Kore var med på et dialogseminar i regi av Bioforsk, Bygdeforskning, NOFIMA, NILF, Skog og landskap og Veterinærinstituttet. Det store spørsmålet var hvordan vi kan styrke formidling av forskningen, både til bønder og rådgivere, og forskerne seg imellom. Et annet viktig spørsmål som kom opp, var hvem som har ansvaret for at dette skjer. Vi i Kore tar på oss ansvar …


Vi lanserer Matjorda!

Kategori: Geit, Husdyr

16.03.2015 Lansering av hjemmesiden MATJORDA.NO. Hjemmesiden eies av Fylkesmannen i Buskerud og er en del av den norske markeringen av FNs internasjonale år for matjord. Elise Matilde Lund i Stiftelsen Kore driver hjemmesiden på oppdrag av Fylkesmannen i Buskerud.


De spiser av jordene mine

Kategori: Ukategorisert

16.03.2015 Artikkelen «De spiser av jordene mine!» av Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore, publiseres i avisen Klassekampen. Artikkelen er republisert på hjmmesidene til Bondelaget HER.


Vi inntar Litteraturhuset

Kategori: Ukategorisert

03.03.2015 Skribent- og formidlingsworkshop på Litteraturhuset i Oslo med temaet matjord. Arrangeres av Stiftelsen Kore og Dialogos. Les mer HER.


Foredrag i skogen

Kategori: Ukategorisert

11.02.2015 Elise Matilde Lund i Stiftelsen Kore holder foredrag på kommunesamlinga til Fylkesmannen i Buskerud om FNs internasjonale jordår og formidling av jordforskning.


Det usynlige landbruket

Kategori: Ukategorisert

05.01.2015 Artikkelen «Det usynlige landbruket» av Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore, publiseres i avisen Klassekampen.


Bonde- og Småbruker republiserer

Kategori: Ukategorisert

12.2014 Artikkelen «Kom på besøk, forsker!» skrevet av Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore, republisert i medlemsbladet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag Bonde og Småbruker


Vi møter forskning.no

Kategori: Ukategorisert

Vil gjøre forskning på mat og jordbruk tilgjengelig for alle. Nylanserte Kore er databasen som samler forskning på mat og jordbruk på ett sted. Artikkelen er skrevet av Georg Mathisen til forskning.no og publisert her 12.12 2014 19:59 Mellom mikroskop og matdisker inviterte Elise Matilde Lund til databaselansering. (Foto: Georg Mathisen)   – Man leser aldri om …


-Vil dø fra en bedre jord

Kategori: Matjord

-Jeg spiser ikke økologisk på grunn av min egen helse. Jeg gjør det fordi jeg vil at jorden skal være sunnere når jeg dør enn da jeg ble født, sier Mathias Steinbru. Artikkelen er skrevet av Georg Mathisen den 10.12.2014 for matmerk.no Mataktivisten Steinbru hentes ikke bare inn når det er nye trender som skal …


Matmerk merker seg Kore

Kategori: Ukategorisert

10.12.2014 Artikkel og omtale på Matmerk sine hjemmesider av forskningsdatabasen Kore og lanseringsfesten for Kore. Se omtalen HER.


Kom på besøk, forsker!

Kategori: Ukategorisert

03.12.2014 Artikkelen «Kom på besøk, forsker!» skrevet av Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore, republisert på nettsidene til Norges Bondelag, Agder. Les artikkelen HER.


Vi drar på forskerbesøk

Kategori: Ukategorisert

01.12.2014 Elise Matilde Lund fra Stiftelsen Kore besøker Bioforsk Økologisk på Tingvoll og holder foredrag om forskningsdatabasen Kore og formidling av jordbruksforskning.


Vi kvitrer

Kategori: Ukategorisert

30.10.2014 Forskningsdatabasen Kore får konto på Twitter. Følg kontoen HER.


Velkommen til jorda

Kategori: Ukategorisert

13.10.2014 Artikkelen «Velkommen til jorda» av Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore, publiseres i avisen Klassekampen.


Matindustrien om Koredatabasen

Kategori: Ukategorisert

01.10.2014 Artikkel i magasinet Matindustrien om daglig leder i Stiftelsen Kore, Elise Matilde Lund, sitt innlegg under Nofimas Økologifagdag. Les artikkelen HER.


Vi snakker på Nofimas økologifagdag

Kategori: Ukategorisert

25.09.2014 Daglig leder i Stiftelsen Kore, Elise Matilde Lund, holder innlegg om forskningsdatabasen Kore og formidling av jordbruksforskning på Nofimas Økologifagdag 2014. Les mer HER.


Vi lanserer!

Kategori: Ukategorisert

16.01.2014 Utsending av offentlig pressemelding angående lanseringen av forskningsdatabasen Kore. Se pressemeldingen HER.


Pengevirket om Kore

Kategori: Ukategorisert

Januar 2014 Forskningsdatabasen Kore omtales i tidsskriftet Pengevirket, medlemsbladet til Cultura Bank. Les omtalen HER.


Livsløpsvurdering av tomatproduksjon i Norge

| Type artikkel: Månedens masterMasteravhandling

Kategori: Drivhus, Klima og miljø, Matplanter, Tomat

Produksjon av biogass gir energi i form av biogass og et næringsrikt gjødselprodukt i form av biogjødsel. I tillegg arbeides det med å finne aktuelle bruksområder for CO2, som er et biprodukt fra oppgraderingen av biogass til drivstoffkvalitet. Et pilotveksthus er nå under oppføringi Tønsberg. Her vil det gjøres forsøk på å bruke CO2 fra biogassproduksjonen i veksthuset der det skal dyrkes tomater. I tillegg har biogass og biogjødsel egenskaper som gjør at de kan fungere som substitutt for fossile innsatsfaktoreri tradisjonell veksthusproduksjon.

Les mer

Det beste fra 2019

Før juleferien har vi funnet frem noen av årets høydepunkt. Hvilke blogginnlegg og forskningsartikler hadde flest lesere i 2019? Forskning på sau og regenerativt jordbruk vekker stor interesse, og leserne våres er også nysgjerrige på hva studenter finner ut gjennom sitt arbeid med masteroppgaven. Sau på topp Tro det eller ei – sau er den …


Planter «lytter» på hverandre

Teksten er skrevet av Grete Lene Serikstad og først publisert på Agropubs sine nettsider.   Veksthastighet, ressursutnytting og motstandskraft mot insektangrep kan bli påvirket av at plantene kommuniserer med hverandre ved hjelp av flyktige kjemiske stoffer. Dette er vist i en doktoravhandling ved Sveriges lantbruksuniversitet.   Planter skiller ut kjemiske stoffer som kan fanges opp av …


Matprodusenten: Stephen Barstow

Stephen Barstow har plantet og sådd mer enn 8000 ulike planter i sin hage i Malvik utenfor Trondheim. Han lager salater med flere hundre ingredienser, har skrevet bok om flerårige planter og han vil ha mer forskning på nøtter. Stephen Barstow i sin hage i Malvik utenfor Trondheim. Foto: Privat   Hvordan ble du så …


Matprodusenten: Skjølberg Søndre

Elin Östlund og Carl Erik Östlund Skjølberg driver gården Skjølberg Søndre på Svorkmo i Trøndelag. De er på jakt etter å skape en forandring som varer, gjennom de små og store kretsløpene. Elin og Carl Erik vil forvandle den familieeide gården til et paradis på jord, og skape nye relasjoner mellom dyr og planter.  Hvordan …


Heinrich Jung vant Matprisen 2019

11. november ble Matprisen arrangert på Vippa i Oslo, en stor festaften til ære for de som spiller en viktig rolle i å øke forbruket og produksjonen av økologisk og bærekraftig mat. Heinrich Jung stakk av med seieren i priskategorien Matprisen, og Homlagarden vant prisen for årets produsent.   Servering og god stemning på Matprisen. …


Community seed banks as springboards for enhancing food and crop diversity

While negotiations continue in international fora on how to halt the rapid genetic erosion in food plants, community seed banks are popping up all over Europe. Could they hold a key to the crop diversity challenge? – This article in published by Fridtjof Nansen Institute 6th November 2019. Read the full article here. – The number …


Mmmmatprisen

Kategori: Klima og miljø

11. november deles Matprisen ut for sjette år på rad. Stiftelsen Kore sitter i juryen representert ved Elise Matilde Lund Malik.  Hvem er årets nominerte og hva er det de har gjort som er så bra i år? Matprisen løfter fram og hedrer bønder, kokker og mennesker som bryr seg om bærekraftige måltider. Dette gjør …


Skolehagene vokser

Skolehagen er perfekt som arena for bærekraftsundervisning i praksis. Den har stort potensiale som laboratorie og et vindu mot verden. Vitenparken lanserer i samarbeid med Brønnerud skole i Ås nettressurser om skolehager. Lærerne og pedagogene ser verdien av jordarbeid, kompostering og grønnsaksdyrking, men hva sier forskningen?     Skolehageforskning i Koredatabasen Kategorien «Skolehage» er ikke den …


Undret – en ny matkonferanse, helt på jordet

Hvordan kan vi skape systemforandring mot et bærekraftig, sirkulært og smakfullt samfunn? Svaret er et under! Søndag 15. september samlet 130 bønder, kokker, journalister og matinteresserte seg på Under Tallarna i Järna, en halvtime utenfor Stockholm. Hensikten var å være med på Undret – en årlig konferanse om mat, småskala jordbruk og miljø. Fra morgen …


Månedens master: Agri-active neighbourhood: an exploration of neighbourhood cultivation through urban agriculture and development strategies

Mahan Salim og Kamran Surizehi har skrevet masteroppgave om urbant landbruk som verktøy for byutvikling. Hva skjer om de nedlagte delene av Oslo fengsel blir gjort om til et inkluderende møtepunkt ved hjelp av urbant landbruk? Hva kan urbant landbruk tilby, og hvilke sosiale, økonomiske, helse- og miljøpåvirkninger har urbant landbruk? Vi har stilt Mahan …


Matprodusenten: Karoline Stegman

Hva er matprodusentenes beste tiltak for å heve både mat- og jordkvalitet? Vi har snakket med Karoline Stegman, som sammen med Dag Kolstø bor på et lite småbruk på Hof i Vestfold der de driver med både firbente og flyvende husdyr.   Karoline sammen med tre av geitene på gården. Foto: Privat.   Allsidig bruk …


Biokull, beitebruk og møkkarevolusjon – dette er landbrukets klimaløsninger

Fredag 14. juni gikk Landbrukets klimakonferanse av stabelen på Bruket i Oslo. Vi i Kore og Vitenparken var tilstede på konferansen, og i dette innlegget skriver vi litt om klimaløsningene som ble presentert i løpet av dagen. Landbrukets klimaløsninger – hva er tull og hva er gull?    Biokull – bondens svarte gull Først ut …


Månedens master: Organisk avfall som vekstmedium og næring for solbær (Ribes nigrum L.) på intensivt grønt tak og sosiale effekter av urbant landbruk

Kan man dyrke solbær på taket midt i byen? Kristina Alme Gardli har gjort nettopp dette som sitt masteroppgaveprosjekt ved NMBU. I oppgaven undersøkte hun hvordan valg av jord påvirker utvikling, vekst og kvalitet i solbærbuskene. Kristina så på ulike blandinger med kompostjord, og brukte torv og mineralgjødsel som kontroll. I tillegg gjorde hun en …


Forskernes blikk på husdyra våre

Visste du at omlag 65 % av alle landbruksbedrifter i Norge driver i dag med husdyrproduksjon? Disse driver for eksempel med melkeku, storfe, sau, melkegeit, gris, høner og kylling. Hvordan bidrar forskning til bedre husdyrhold, hvilke spørsmål stiller forskerne seg og hva finner de ut?    Husdyr er domestiserte eller temmede dyr som brukes til …


Naturens tilstand og landbruket

Forrige uke lanserte FNs naturpanel sin globale evaluering av naturens tilstand. Rapporten har fått mye oppmerksomhet på grunn av den alvorlige situasjonen for mange av jordens arter, inkludert oss mennesker. I dette blogginnlegget tar vi for oss sammendraget som er laget til beslutningstakere. Hva mener  FNs naturpanel at er landbrukets rolle? Hele sammendraget av rapporten …


Månedens master: Å ta i bruk kunnskapens tre – Frå organisatorisk til dyrkingsteknisk innovasjon i fruktnæringa i Hardanger og Sør-Tyrol

Nora Geirsdotter Bækkelund har skrevet masteroppgave om hvordan innovasjon skjer i fruktnæringen i Hardanger og Sør-Tyrol. Masteroppgaven viser at det har vært store endringer i måten å dyrke frukt, så store endringer at enkelte bønder sier de har lært å dyrke frukt tre ganger i løpet av sitt liv som fruktprodusent. Les intervjuet her i …


En fremtid full av planteproteiner

Kan du forestille deg fremtidens mat? Norske forskere jobber for finne ut hvordan vi både kan produsere flere planteproteiner i landet og samtidig sørge for at stadig flere bruker norske planteproteiner i sin hverdagskost.    Kroppens byggesteiner Proteiner er er kroppens byggesteiner, og er livsviktig for både husdyr og mennesker. Proteiner er sammensatt av aminosyrer, …


Matprodusenten: Hellek Berge

Vi i Kore er nysgjerrige på hva matprodusenter tenker omkring mat- og jordkvalitet, og ikke minst hva deres drømme-forskningsprosjekt handler om. Vi har snakket med Hellek Berge som driver gård i Sauherad i Telemark. Han drev konvensjonelt landbruk i 20 år og deretter 10 år som økologisk kornbonde. Nå tester han ut metoder fra regenerativt …


Fremtiden er regenerativ

Ordboka forteller oss at å regenerere betyr «å vokse ut igjen», «gjendanne, gjenskape, fornye» eller «fornye seg, reise seg (etter forfall, nedgangsperiode e.l.); gjendannes». Regenerativt landbruk har, med sitt fokus på jordhelse, som mål nettopp å gjendanne, bygge opp igjen eller forbedre jorden. Hva er forskningens bidrag for utviklingen av denne produksjonsmetoden? Vi fyller Koredatabasen …


Månedens master: The experience of members of European CSAs

In her thesis at NMBU, Erica Leigh Reisman, did the first wide-scale survey of members in Community Supported Agriculture projects (CSA and «andelslandbruk» in Norwegian). Erica wanted to understand why the members become members and how their membership affect the project.   The research showed that most members join CSA for environmental and personal reasons, …


Åpning av Bærekraftig utstilling på Ås kulturhus

I dag var det åpning av Bærekraftig utstilling på Ås Kulturhus, en utstilling laget av barnehager og skoler i Ås kommune. Vitenparken er en del av utstillingen og viser frem en jord- og kompostfortelling laget i samarbeid med Kore.   Det var fullt av barn på åpning av Bærekraftig utstilling på Ås kulturhus, onsdag 27. …


The Domestication of a Wild Grain

Denne artikkelen er skrevet av Elise Matilde Lund i Stiftelsen Kore til magasinet Hauste som utgis av Food Studio.   “Are you ready?” asks the artist, with a sculpture shaped like an animal head over her shoulders. “Yes. Let´s go, then”, replies the baker, carrying a backpack constructed from wood filled with seeds, sourdough bread …


Månedens master: Decentralization and liberalization of seeds and plant genetic resources regulations in Europe: A Danish case study.

Grégoire Turpin wrote his master thesis about regulatory frameworks concerning seeds and plant genetic resources, and how this affect practices that aim to conserve biodiversity. In his thesis he looks at a cereal and vegetable seed legilastion reform that was carried out in Denmark in 2015. Read Grégoire’s thesis in Koredatabasen.   Grégoire Turpin researched …


Kunnskap til middag

Denne artikkelen er skrevet av Elise Matilde Lund og Bergitte Lowzow hos Stiftelsen Kore og først publisert i Culturas medlemsblad Pengevirke.   Matnyttig forskning viser vei til bærekraftig kosthold. Stiftelsen Kore hjelper deg til gode matvalg. Knall røde og skinnende blanke, koblet sammen av grønne små armer. Der ligger de, næringsrike tomater på rekke og …


Bæsj og bærekraft

I samarbeid med Vitenparken tilbyr vi nå et undervisningsopplegg for barn om livet i jorden og maten vi spiser. Barna møter Mette-Markus mark og andre kryp som jobber i mørket for å lage maten vår, og får høre eventyret om meitemarken og brødfrøet der mikrolivet i jorda hjelper hvetekornet med å vokse. I undervisningsopplegget møter …


Månedens master: A survey of free-living plant-parasitic nematodes associated with damage in carrot (Daucus carota var. sativus) fields in Norway

Marte Persdatter Tangvik har i sin masteroppgave kartlagt hvilke nematoder som finnes i de viktigste gulrotdistriktene i Norge. Gjennom oppgaven håper hun å synliggjøre nematoder som potensielle skadegjørere i landbruket. Marte forsker nå videre på samme tema. Hele masteroppgaven finner du i Koredatabasen. Marte Persdatter Tangvik forsker videre innen samme tema som hun skrev masteroppgave …


Vinn-vinn: Mat for både deg og jorden

Maten vi spiser, og hvordan vi produserer den, bestemmer helsen til både oss mennesker og planeten. Organisasjonen EAT og legetidsskriftet Lancet ønsker seg en stor transformasjon av både kosthold og matproduksjon. I rapporten «Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems»  viser de at dette både er nødvendig og …


Månedens master: Food vs. non-food crops : changes in areas and yields 1992 to 2016

Henrik Liadal Reinertsen har i sin masteroppgave sett på endringer i arealbruken i landbruket som følge av endret etterspørsel. Produksjonen av landbruksprodukter som ikke er mat øker, og sammen med økt matforbruk vil dette kreve store økninger i produksjonen. I oppgaven undersøker Henrik sammenhenger mellom produksjon av basisvarer og etterspørselen etter landbruksprodukter som ikke er …


Ikke bli et matsvin(n)

Vet du hvor mye mat som kastes hvert år i Norge målt i blåhvaler? I dette blogginnlegget tar vi et dypdykk i havet av kastet mat, ser på hva forskningen sier og hva som gjøres for å redusere matsvinn i Norge.   Maten svinner hen I følge matvett.no (2017) kastes 385.000 tonn med mat i …


God jul fra Mette-Markus og Kore

Nå nærmer julen seg. Vi i Kore vil takke for i år og håper at året har vært like matnyttig for deg som for oss. Før vi drar på ferie er det på sin plass med en aldri så liten nyttårs-kavalkade. Her er noen av høydepunktene fra 2018. Hils på Mette-Markus, hovedrolleinnehaveren i tegnefilmen om …


Månedens master: Livsløpsvurdering av tomatproduksjon i Norge

Hanna Gjessing har i sin masteroppgave undersøkt endringen i klima- og miljøpåvirkingen ved overgang til et dyrkingssystem for tomater hvor biogassressurser benyttes i så stor grad som mulig. Oppgaven er skrevet ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU. Hele oppgaven finner du i Koredatabasen.   Hanna dokumenterer effekten av klimatiltak i produksjon av veksthustomater. …


Matprisen 2018: Og vinneren er…

Matprisen gikk av stabelen på Vippa 19. november.  Under Matprisens 5-års jubileum ble det totalt utdelt åtte priser. Vi gir deg et lite innblikk fra kvelden. Fra popuprestauranten Retaste på Matprisen. Foto: Per Sollerman   Matprisen ble etablert av ØQ – Økologisk mat i storhusholdninger og DebioInfo i 2014 og til grunn for Matprisen ligger …


Kore inngår samarbeid med Vitenparken Campus Ås

Stiftelsen Kore har inngått en samarbeidsavtale med Vitenparken på Campus Ås. Begge stiftelsene jobber med formidling av forskning på mat, landbruk og miljø. Målet med samarbeidet er at kunnskap om mat, matproduksjon og matkvalitet skal bli tilgjengelig for enda flere. I oktober inngikk vi samarbeid med Vitenparken. Koredatabasen skal holdes oppdatert med den nyeste forskningen, …


Månedens master: Vermi-biochar as alternative to peat as growing substrate for greenhouse vegetables

In his master thesis Regan Karki looks at the potential of vermi-biochar to replace peat in greenhouse productions. Peat leads to high greenhouse gas emissions while biochar has the potential to sequester atmospheric carbon into the soil. Read the whole thesis in our database. Regan Karki has studied vermi-biochar as an alternative to peat. Foto: …


Vil verne matjorden

Norges Bondelag, Natur og Ungdom, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og jordvernforeninger fra hele landet arrangerte i dag 17. oktober en markering for vern av matjorden utenfor Stortinget. Politikere og organisasjoner fra dagens jordvern markering utenfor Stortinget. Foto: Stiftelsen Kore Jordbruksareal under press Kun 3,4 prosent av Norges areal er jordbruksareal (SSB, 2018). Folk bosatte seg …


Jordforhold og jordarbeiding i korn

Republisering fra Agropub. Forfatter: Randi Berland Frøseth Jorda er tilholdssted for planter, dyr og mikroorganismer. Dyr og mikroorganismer bryter ned planterester og frigjør næringsstoffer til nytte for plantene. De sørger også for bedre vekstvilkår for plantene gjennom forbedring av jordstrukturen. Viktige faktorer for høy biologisk aktivitet er god luftveksling, passe fuktighet og varme, tilgang på …


Mer og bedre korn – for mennesker og dyr

Korn er en fellesbetegnelse for de gressarter som vi dyrker for frøenes skyld. De er til eksempel havre, bygg, rug, hvete, ris, mais og hirse. Korn brukes både til mat og dyrefôr, slik at vi får i oss viktige karbohydrater. Forskningen bidrar til utvikling av kornproduksjon slik at vi får mer korn og bedre kvalitet. Men hva lurer kornforskerne på, og …


Kjenner du noen som fortjener å bli nominert til Matprisen?

Matprisen kan gå til bonden så vel som til kokken, til store som små, private eller offentlige aktører, bedrifter og personer. På Matprisen sine hjemmesider kan du frem til 1. oktober nominere de du mener fortjener å bli hedret.   Nominer din favoritt til kategoriene Matprisen og Årets kokk. Foto: Matprisen.   Matprisen feirer 5 år …


Månedens master: Future farmers and sustainability: a case study of newly established farmers in Southern Norway

Kategori: Klima og miljø

Ellen Karoline Heggelund har i sin masteroppgave sett på hvordan nyetablerte bønder forstår og forholder seg til bærekraftproblematikken. Hun har besøkt ti gårder og ved hjelp av intervjuer og observasjoner undersøkt hvilke strategier de nyetablerte bøndene bruker for å utvikle gården i en mer bærekraftig retning. Les hele oppgaven i Koredatabasen.    Ellen Karoline Heggelund …


Prosessene som skaper maten vår

Prosessering eller foredling er prosesser hvor en råvare blir behandlet slik at den får endret sine egenskaper. Når det gjelder mat kan det for eksempel være tørking, sylting, fermentering og røking. Prosessering gjøres ofte på grunn av smak eller som en metode for konservering.     Prosessering og salt Vi bruker salt i prosessering av …


Månedens master: Optimising the utilisation of agricultural manure for biogas production: a model based on the county of Vestfold in Norway

Masteroppgaven til Mia Bjerkestrand viser at produksjon av biogass i landbruket kan gi både økonomisk gevinst for gårdbrukeren og reduserte klimagassutslipp. Oppgaven er skrevet ved NMBU og arbeidet til Mia resulterte også i en artikkel publisert i tidsskriftet Sustainability. Vi har stilt Mia noen spørsmål om oppgaven. Vil du lese hele oppgaven finner du den …


Hvilke grønnsaker spiser vi i fremtiden?

Grønnsaker er alle de planter og plantedeler som vi brukes til mat. Det kan være røtter, løk, blomster, umodne og modne frukter. Det kan også være frø. Hvilke grønnsaker havner på middagsfatet i fremtiden, og hvordan kommer grønnsaken til å bli produsert?   Grønnsaker produseres i jord, på friland, i veksthus, i steinull eller ved …


Månedens master: Mot et bærekraftig norsk matsystem: Effekt på selvforsyningsgrad og norsk jordbruk ved redusert konsum av kjøtt

Visste du at vi hadde fem ganger så store potetarealer i 1950 som vi har i dag? Seniorforsker ved Nordlandsforskning, Bjørn Vidar Vangelsten, har skrevet masteroppgave som faglig påfyll ved siden av jobb. I oppgaven undersøker han hvordan et redusert kjøttkonsum kan påvirke jordbruket og selvforsyningsgraden i Norge. Vi har stilt Bjørn Vidar noen spørsmål om …


Bærekraftige bær

Forskere og bønder jobber med bær som både smaker godt og som er produsert på en bærekraftig måte. Ta en titt på sesongkalenderen. Nå er det tid for søte bær! Kunnskapen om de kjøttfulle næringsbombene begrenser seg heldigvis ikke til denne årstiden – hele året jobber bærforskere med problemene disse matvekstene møter på i løpet …


Månedens matprodusent: Else Skålvoll Thorenfeldt

Vi i Kore er nysgjerrige på hva matprodusenter tenker omkring mat- og jordkvalitet, og ikke minst hva deres drømme-forskningsprosjekt handler om. I denne utgaven av Månedens matprodusent har vi snakket med Else Skålvoll Thorenfeldt på familiebruket Korsvold Gård på Hvaler.   «Økologiske grønnsaker, egg, sau, storfe og gris inspirert av hagebruksprinsippet, vi etterstreber å ha et økosystem innen …


Putter penger i jorda

Landbruksdirektoratet lyser ut midler til utredning av  muligheter for økt binding av karbon i jord. 2 millioner kroner til utredninger Temaene for utlysningen har bakgrunn i årets jordbruksavtale og utredningene skal være ferdige til jordbruksoppgjøret 2019. Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen lyser ut inntil 2 millioner kroner, og noen av midlene skal gå til utredninger av …


Månedens master: Bonden kan bli veien til en bærekraftig samfunnsutvikling – lokalt landbruk i lys av globale klima- og miljøproblemer

Vi har en ny serie her på bloggen. Hver måned framover skal vi presentere en masteroppgave. I sin masteroppgave, Hvordan kan bonden bli veien til en bærekraftig samfunnsutvikling i Luster kommune?, undersøker Svein-Magne Gjessing hvilken rolle det lokale landbruket i Luster kommune har og kan ha i veien mot et bærekraftig samfunn. Vi har stilt …


Småkryp i jordbruket

Insekter i landskapet og mikroliv i jorda er både til nytte og besvær i matproduksjonen. I Koredatabasen har vi samlet forskning på småkryp og hvordan de på ulike måter spiller en rolle i landbruket.   Pollinerende insekter Planter bruker energi på å produsere fargerike blomster med sterk lukt. Disse blomstene tiltrekker seg insekter, som kan spre pollen …


Vår gode hjelper meitemarken

Denne artikkelen er skrevet av SIRI ELISE DYBDAL og publisert på NIBIO sine hjemmesider 19.05.2018.   Meitemarken er mye mer enn godt agn! Marken har vært på jorda i minst 300 millioner år og sørger for at planter og trær får gode vekstvilkår. Yndlingsmaten er jord – faktisk kan meitemarkene på et dekar jord spise opp …


Nye krefter i stiftelsen

Kategori: Fosfor, Næringsstoffer

Stiftelsen Kore er en liten stiftelse med engasjerte folk. Nå har vi fått inn nye krefter. Bergitte Lowzow skal hjelpe oss med oppdatering av databasen, søknader og kommunikasjon. Vår nye medarbeider er utdannet human økolog fra Lund Universitet i Sverige og har samlet på seg studiepoeng i økologisk landbruk fra Høyskolen i Hedmark og i …


Kurs i jordfruktbarhet 2018

Kategori: Kompost, Matjord

Etter et fullsatt jordfruktbarhetskurs i 2017 arrangerer VitalAnalyse nytt kurs slik at flere kan ta del i den nye kunnskapen. I 2018 blir det blir holdt to parallelle kurs – ett på Østlandet og ett i Trøndelag.   Kurs for bønder og gartnere Kurset som går over fire samlinger og ni hele dager er et utdannelsesløp i …


Agropub ble Årets forskningsformidler

Agropub vant Matprisen 2017 i kategorien Årets forskningsformidler. Prisen ble utdelt Vippa i Oslo, mandag 13. november, og fagredaktør Grete Lene Serikstad og redaktør Anita Land tok fornøyde imot prisen.   Foto: Joachim Sollermann   Agropub er en nettside for økologisk landbruk, som driftes av ansatte ved NORSØK (Norsk senter for økologisk landbruk) på Tingvoll. I …


Matprisen kårer Årets forskningsformidler

Kategori: Ukategorisert

Hvem får tittelen Årets forskningsformidler når Matprisen deles ut for fjerde år på rad?   Matprisen ble etablert i 2014 av ØQ – Økologisk mat i storhusholdninger og DebioInfo, og går av stabelen mandag 13. november 2017 på Vippa i Oslo. Matprisen kan gå til bonden så vel som til kokken, til store som små, private …


Svenske forskere undersøker biologisk plantevern

Svenske Stiftelsen Lantbruksforskning publiserte 4. oktober 2017 en artikkel på sine hjemmesider om at lovende biologiske plantevernmidler fra utlandet ikke når svenske  produsenter. Se den originale artikkelen ved å trykke her.   Lovande biologiska bekämpningsprodukter utifrån når inte svenska odlare   Forskare vid SLU har utvärderat en rad biologiska bekämpningsmedel som alternativ till traditionell bekämpning. Effekten …


Bærekraftig mat – Digital transformasjon

Hvordan kan digital transformasjon påvirke dagens matsystemer inn i en bærekraftig fremtid, og hvordan kan Kore bidra? Vi var med  på arrangementet Sustainable Food. Digital Transformation.  Scalable Business Models på Oslo House of Innovation.    Den nordiske modellen Den første foredragsholderen var Elisabet Skylare fra Nordic Council of Ministers som fortalte om nordiske løsninger på globale …


Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring

På Vitenparken Campus Ås den 11. januar samlet forskere, bønder og byråkrater seg for å snakke om biologisk mangfold, mat og landbruk. Bakgrunnen for arrangementet er NIBIOS rapport «Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring. –  Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk.» Landbrukets minste aktører – livet i matjorda Biologisk mangfold …


Jordjubilanten

Kategori: Matjord

Jord er viktig, men akk så komplisert. Feiringen av verdens jord-dag den 5. desember 2016 var heldigvis full av innsiktsfulle foredrag ved noen av jordforskerne tilknyttet forskningsmiljøene på Campus Ås.    Jordas fysikk Etter en hyggelig velkomst ved Bal Ram Singh (NMBU), lederen av Jordforeningen, holdt Attila Nemes (NIBIO) foredraget “How may imaging techniques contribute to enhanced …


Spis opp maten din!

Matsvinn er et omfattende problem i hele verden. I Norge kaster vi ifølge ForMat-prosjektet over 350 000 tonn mat som burde vært spist fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne. Dette matsvinnet representerer en verdi på ca. 20 mrd. kroner. Totalt var matsvinnet på 355 128 tonn i 2015:    74 404 tonn matsvinn i matindustrien     …


Harvesting Food Science

Please join us at Matlære: Food talks with Elise Matilde Lund Time and place:Oct. 25, 2016 12:00 PM – 01:00 PM, Seminarrom 4th floor, Centre for Development and the Environment (SUM), Sognsveien 68  Program How can we use agricultural research in the public discussion on food and sustainability? Elise Matilde Lund will talk about Norwegian agricultural science and …


Skribentseminar: Mat, forskning og økologi

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter

Vi ønsker alle skribenter, journalister, formidlere og andre interesserte velkommen til skribenttreff i forbindelse med ØKOUKA i Oslo (25. september til 2. oktober). Vi varmer opp til festivalen med inspirasjonsforedrag for alle som er interessert i mat og landbruk, og som ønsker å skrive om mat og økologi. Tid: Tirsdag 20. september kl 10.00 til …


Server barna matforskning

Kategori: Folkehelse

I disse dager begynner tusenvis av elever på skolen. Men hva lærer de om mat og matproduksjon, og hvordan introduseres de for forskningens verden?   Vi i Stiftelsen Kore ønsker å jobbe tettere opp mot barn og unge, og ikke minst undervisning. Vi har allerede engasjert oss i de unges møte med mat, jord og forskning, …


Fire bøker om belgfrukter

Det er FNs år for belgfrukter i år. Rådgiver Susanne Friis Pedersen ved NORSØK har lest fire bøker om belgfrukter. Her er hennes vurdering.  Bønner og linser – En kokebok med Italienske klovner og Indiske møll Boken presenterer belgfrukter i matlagingen. Det inngår flere gode oversikter med råvarer, innhold, tilberedningsmetoder og mangfoldet av bønner, erter …


Plantehelseforskningens jubileumsfest

Hvordan står det til med «125 åringen»? Torsdag 16. juni var det duket for fest og «åpent hus» hos NIBIO på Ås. Jubileumet ble feiret med utstilling, seminarer, markdag og omvisninger. – God plantehelse har vært helt avgjørende for den store bragden det faktisk har vært globalt, å skape noenlunde nok og trygg mat til nesten …


Kore vokser seg større

Kategori: Matjord

Nå er vi fler. Nytt styremedlem og flere hjelpere i stiftelsen. Slik som matplantene vokser seg sterkere over sommeren, har vi i Stiftelsen Kore også vokst den siste tiden. Ingvild Telle er frilansjournalist og skriver blant andre for D2, ØKOUKA, Naturviterne og Harvest. Nå er hun også nytt styremedlem i Stiftelsen Kore, og tar over …


Bilen, bolig og biffen 2.0 – Klimavennlig byutvikling

Kategori: Urbant landbruk

  For å støtte opp om en klimavennlig byutvikling har kommunene vest i Oslo-regionen – Oslo, Bærum, Asker og Drammen – gått sammen om programmet FutureBuilt. FutureBuilt er et tiårig program som går til 2020. I dag var det duket for den årlige konferansen om klimavennlig byutvikling, og Kore følte det var på sin plass …


Året 2016 – en belgvekstfest

Kategori: Belgvekster

Belgvekster – næringsrike frø for en bærekraftig fremtid. I dag har vi holdt presentasjon for Matvalget ved DebioInfo og ØQ i Drammen. Matvalget skal holde kurs i storhusholdninger og kantiner om bruk av belgvekster, men før de går ut og besøker kokkene var vi i Kore invitert med på et forberedelsesmøte for å fortelle Matvalget mer om: …


Hvem får Matprisen 2016?

Kategori: Produksjonsmetoder

Hvem får MATPRISEN 2016? For tredje året arrangeres Matprisen hvor vi hedrer bønder, kokker, butikker og kjøkken i Norge som tar mat og bærekraft på alvor. Prosjektlederne i ØQ – økologisk mat i storhusholdninger og Debio, og juryen er i gang med planleggingen av høstens prisutdeling og vi i Kore – Matforskning er med.     En bredt sammensatt jury på seks …


Performativ gastronomi – en workshop om mat og kommunikasjon

Kategori: Husdyr, Matplanter

Mandag 23. mai inviterte Vitenparken Campus Ås og Stiftelsen Kore til workshop med David Szanto fra UNISG – University of Gastronomic Sciences i Pollenzo, Italia.  Matproduksjon, matforbruk og forskning på mat er komplekse temaer som krever stadig nye former for kommunikasjon. I denne workshopen ville vi avdekke og utforsker vi kommunikasjonspotensialet i visualisering, interaktive installasjoner og andre …


Finn fagpersoner

Har du faglige spørsmål omkring matforskningen, vil du komme i kontakt med forskere angående et arrangement du planlegger eller skal du kanskje skrive en artikkel om mat og landbruk? Her har vi laget en oversikt over hvor du kan komme i kontakt med norske mat- og landbruksforskere. De arbeider med alt fra dyrevelferd, plantehelse og jordfag …


Kan ord forandre maten vi spiser?

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter

Mandag 28. mars holdt vi en skribentworkshop på konferansen Into the Foodture i Sverige. Seminaret kalte vi rett og slett «WORDS CAN CHANGE THE WAY WE EAT – a workshop for food writers» Hva om vi hadde grønnsaksspalter i avisene, landbruksreportere som lagde overskrifter og mer synlige matforskere i den offentlige matdebatten? På konferansen kunne unge engasjerte bli …


«Vi må ta vare på matjorda vår» – seminar med Jeff Moyer

Kategori: Matjord

Jeff Moyer fra Rodale Institutt i USA var for første gang i Norge for å snakke om regenerativt jordbruk for et norsk publikum. «Å jobbe for matjord er like viktig her som i resten av verden», sier Anders Næss prosjektmedarbeider for Levende Matjord. Helheten i verdikjeden Næss har lenge arbeidet for å få Moyer til Norge. «Jeff …


Matprisen 2015

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter

Med Matprisen vil vi heie fram og feire alle de som til daglig gjør en forskjell. De som velger sesong, bruker mer grønt, reduserer svinn og bruker flere økologiske produkter i sine menyer. Men viktigst av alt; at de sprer matglede i ord og gjerning. Juryen har i år nominert tre kandidater i hver av …


Å lære lærere om matjord

15.10.2015 Stiftelsen Kore deltar på Naturfagsenteret sin konferanse med sesjon om forskning på matjord. Sammen med Alene Tesfamichael (Lindum) og Linda Jolly (NMBU) holdt vi foredrag om hvordan lærere kan lage undervisningsopplegg om matjord, mikroliv og matproduksjon til skoleelever. Linda Jolly (NMBU) forteller om matjord som en begrenset naturressurs.


Matskribentene

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter

08.10.2015 Stiftelsen Kore oppretter gruppen «Matskribentene» – et nettverk for skribenter, journalister og kommunikatører som er interessert i mat og matproduksjon. Se mer her og ta kontakt dersom du ønsker å være en del av nettverket.  


Skribentseminar på loftet

ARRANGEMENTET ER EN DEL AV ØKOUKA I OSLO Vi vil ha frukt- og grønnsaksspalter i avisene, landbruksskribenter som skaper overskrifter og matforskere som er synlige i den offentlige debatten. I samarbeid med Dialogos og Food Studio avholdt vi et skribentseminar om mat og jord. Vi inviterer derfor skribenter, journalister og andre forsknings- og formidlingsengasjerte til …


Smakens opprinnelse

Hvorfor og hvordan skal vi bry oss om matjorda var spørsmålet på seminaret Smakens opprinnelse under ØKOUKA i Oslo. Arrangørene Debio Info, Food Studio, Stiftelsen Kore og ØQ hadde håndplukket foregangspersoner for å snakke om dette. Vi som var tilstede fikk et Smakelig måltid og mye «food for thought»  denne regnfulle dagen på Bygdø Kongsgård. Artikkelen er produsert av ØQ …


Et biodynamisk prosjekt

Kategori: Ukategorisert

Vi har fått innvilget søknad hos Nordisk forskningsring for biologisk-dynamisk jordbruk på 20.000 SEK.  Med midler fra NFR ønsker vi å utbygge innholdet i databasen til å omfatte et bredere utvalg av forskning på biodynamisk jordbruk og matkvalitet. Per i dag har vi skaffet oss en grov oversikt over hvor denne forskningen er tilgjengelig, og …


Kjære forsker, snakk om matjord

Kategori: Ukategorisert

28.04.2015 Vi har fått innvilget en søknad hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus om kroner 15.000 til å arrangere formidlingskurs for jordbruksforskere. Vi starter planleggingen av arrangementet og temaet vil være matjord.


Vi blir bedre

Kategori: Ukategorisert

28.04.2015 I samarbeid med Dekode har vi utført oppgraderinger av hjemmesidene til Kore. Søkefunksjonen har blitt mer avanser og det er en egen kalender for relevante arrangement. Nederst på forsiden, kan du melde deg på vårt nyhetsbrev, eller komme i direkte kontakt med fagfolk og forskere.


I dialog(seminar)

Kategori: Ukategorisert

15.04.2015 Vi i Kore var med på et dialogseminar i regi av Bioforsk, Bygdeforskning, NOFIMA, NILF, Skog og landskap og Veterinærinstituttet. Det store spørsmålet var hvordan vi kan styrke formidling av forskningen, både til bønder og rådgivere, og forskerne seg imellom. Et annet viktig spørsmål som kom opp, var hvem som har ansvaret for at dette skjer. Vi i Kore tar på oss ansvar …


Vi lanserer Matjorda!

Kategori: Geit, Husdyr

16.03.2015 Lansering av hjemmesiden MATJORDA.NO. Hjemmesiden eies av Fylkesmannen i Buskerud og er en del av den norske markeringen av FNs internasjonale år for matjord. Elise Matilde Lund i Stiftelsen Kore driver hjemmesiden på oppdrag av Fylkesmannen i Buskerud.


De spiser av jordene mine

Kategori: Ukategorisert

16.03.2015 Artikkelen «De spiser av jordene mine!» av Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore, publiseres i avisen Klassekampen. Artikkelen er republisert på hjmmesidene til Bondelaget HER.


Vi inntar Litteraturhuset

Kategori: Ukategorisert

03.03.2015 Skribent- og formidlingsworkshop på Litteraturhuset i Oslo med temaet matjord. Arrangeres av Stiftelsen Kore og Dialogos. Les mer HER.


Foredrag i skogen

Kategori: Ukategorisert

11.02.2015 Elise Matilde Lund i Stiftelsen Kore holder foredrag på kommunesamlinga til Fylkesmannen i Buskerud om FNs internasjonale jordår og formidling av jordforskning.


Det usynlige landbruket

Kategori: Ukategorisert

05.01.2015 Artikkelen «Det usynlige landbruket» av Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore, publiseres i avisen Klassekampen.


Bonde- og Småbruker republiserer

Kategori: Ukategorisert

12.2014 Artikkelen «Kom på besøk, forsker!» skrevet av Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore, republisert i medlemsbladet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag Bonde og Småbruker


Vi møter forskning.no

Kategori: Ukategorisert

Vil gjøre forskning på mat og jordbruk tilgjengelig for alle. Nylanserte Kore er databasen som samler forskning på mat og jordbruk på ett sted. Artikkelen er skrevet av Georg Mathisen til forskning.no og publisert her 12.12 2014 19:59 Mellom mikroskop og matdisker inviterte Elise Matilde Lund til databaselansering. (Foto: Georg Mathisen)   – Man leser aldri om …


-Vil dø fra en bedre jord

Kategori: Matjord

-Jeg spiser ikke økologisk på grunn av min egen helse. Jeg gjør det fordi jeg vil at jorden skal være sunnere når jeg dør enn da jeg ble født, sier Mathias Steinbru. Artikkelen er skrevet av Georg Mathisen den 10.12.2014 for matmerk.no Mataktivisten Steinbru hentes ikke bare inn når det er nye trender som skal …


Matmerk merker seg Kore

Kategori: Ukategorisert

10.12.2014 Artikkel og omtale på Matmerk sine hjemmesider av forskningsdatabasen Kore og lanseringsfesten for Kore. Se omtalen HER.


Kom på besøk, forsker!

Kategori: Ukategorisert

03.12.2014 Artikkelen «Kom på besøk, forsker!» skrevet av Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore, republisert på nettsidene til Norges Bondelag, Agder. Les artikkelen HER.


Vi drar på forskerbesøk

Kategori: Ukategorisert

01.12.2014 Elise Matilde Lund fra Stiftelsen Kore besøker Bioforsk Økologisk på Tingvoll og holder foredrag om forskningsdatabasen Kore og formidling av jordbruksforskning.


Vi kvitrer

Kategori: Ukategorisert

30.10.2014 Forskningsdatabasen Kore får konto på Twitter. Følg kontoen HER.


Velkommen til jorda

Kategori: Ukategorisert

13.10.2014 Artikkelen «Velkommen til jorda» av Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore, publiseres i avisen Klassekampen.


Matindustrien om Koredatabasen

Kategori: Ukategorisert

01.10.2014 Artikkel i magasinet Matindustrien om daglig leder i Stiftelsen Kore, Elise Matilde Lund, sitt innlegg under Nofimas Økologifagdag. Les artikkelen HER.


Vi snakker på Nofimas økologifagdag

Kategori: Ukategorisert

25.09.2014 Daglig leder i Stiftelsen Kore, Elise Matilde Lund, holder innlegg om forskningsdatabasen Kore og formidling av jordbruksforskning på Nofimas Økologifagdag 2014. Les mer HER.


Vi lanserer!

Kategori: Ukategorisert

16.01.2014 Utsending av offentlig pressemelding angående lanseringen av forskningsdatabasen Kore. Se pressemeldingen HER.


Pengevirket om Kore

Kategori: Ukategorisert

Januar 2014 Forskningsdatabasen Kore omtales i tidsskriftet Pengevirket, medlemsbladet til Cultura Bank. Les omtalen HER.


Norwegian Short Food Supply Chain Development

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Agroøkologi, Distribusjon og salg, Økonomi

Agro-food systems around the globe are consolidating and homogenizing. In response, they are also segmenting and diversifying. The emerging agro-food networks fit into what scholars describe as economic and rural development paradigm shifts, partly in response to many clarion calls within academia and civil society for change in agro-food system priorities.

Les mer

Det beste fra 2019

Før juleferien har vi funnet frem noen av årets høydepunkt. Hvilke blogginnlegg og forskningsartikler hadde flest lesere i 2019? Forskning på sau og regenerativt jordbruk vekker stor interesse, og leserne våres er også nysgjerrige på hva studenter finner ut gjennom sitt arbeid med masteroppgaven. Sau på topp Tro det eller ei – sau er den …


Planter «lytter» på hverandre

Teksten er skrevet av Grete Lene Serikstad og først publisert på Agropubs sine nettsider.   Veksthastighet, ressursutnytting og motstandskraft mot insektangrep kan bli påvirket av at plantene kommuniserer med hverandre ved hjelp av flyktige kjemiske stoffer. Dette er vist i en doktoravhandling ved Sveriges lantbruksuniversitet.   Planter skiller ut kjemiske stoffer som kan fanges opp av …


Matprodusenten: Stephen Barstow

Stephen Barstow har plantet og sådd mer enn 8000 ulike planter i sin hage i Malvik utenfor Trondheim. Han lager salater med flere hundre ingredienser, har skrevet bok om flerårige planter og han vil ha mer forskning på nøtter. Stephen Barstow i sin hage i Malvik utenfor Trondheim. Foto: Privat   Hvordan ble du så …


Matprodusenten: Skjølberg Søndre

Elin Östlund og Carl Erik Östlund Skjølberg driver gården Skjølberg Søndre på Svorkmo i Trøndelag. De er på jakt etter å skape en forandring som varer, gjennom de små og store kretsløpene. Elin og Carl Erik vil forvandle den familieeide gården til et paradis på jord, og skape nye relasjoner mellom dyr og planter.  Hvordan …


Heinrich Jung vant Matprisen 2019

11. november ble Matprisen arrangert på Vippa i Oslo, en stor festaften til ære for de som spiller en viktig rolle i å øke forbruket og produksjonen av økologisk og bærekraftig mat. Heinrich Jung stakk av med seieren i priskategorien Matprisen, og Homlagarden vant prisen for årets produsent.   Servering og god stemning på Matprisen. …


Community seed banks as springboards for enhancing food and crop diversity

While negotiations continue in international fora on how to halt the rapid genetic erosion in food plants, community seed banks are popping up all over Europe. Could they hold a key to the crop diversity challenge? – This article in published by Fridtjof Nansen Institute 6th November 2019. Read the full article here. – The number …


Mmmmatprisen

Kategori: Klima og miljø

11. november deles Matprisen ut for sjette år på rad. Stiftelsen Kore sitter i juryen representert ved Elise Matilde Lund Malik.  Hvem er årets nominerte og hva er det de har gjort som er så bra i år? Matprisen løfter fram og hedrer bønder, kokker og mennesker som bryr seg om bærekraftige måltider. Dette gjør …


Skolehagene vokser

Skolehagen er perfekt som arena for bærekraftsundervisning i praksis. Den har stort potensiale som laboratorie og et vindu mot verden. Vitenparken lanserer i samarbeid med Brønnerud skole i Ås nettressurser om skolehager. Lærerne og pedagogene ser verdien av jordarbeid, kompostering og grønnsaksdyrking, men hva sier forskningen?     Skolehageforskning i Koredatabasen Kategorien «Skolehage» er ikke den …


Undret – en ny matkonferanse, helt på jordet

Hvordan kan vi skape systemforandring mot et bærekraftig, sirkulært og smakfullt samfunn? Svaret er et under! Søndag 15. september samlet 130 bønder, kokker, journalister og matinteresserte seg på Under Tallarna i Järna, en halvtime utenfor Stockholm. Hensikten var å være med på Undret – en årlig konferanse om mat, småskala jordbruk og miljø. Fra morgen …


Månedens master: Agri-active neighbourhood: an exploration of neighbourhood cultivation through urban agriculture and development strategies

Mahan Salim og Kamran Surizehi har skrevet masteroppgave om urbant landbruk som verktøy for byutvikling. Hva skjer om de nedlagte delene av Oslo fengsel blir gjort om til et inkluderende møtepunkt ved hjelp av urbant landbruk? Hva kan urbant landbruk tilby, og hvilke sosiale, økonomiske, helse- og miljøpåvirkninger har urbant landbruk? Vi har stilt Mahan …


Matprodusenten: Karoline Stegman

Hva er matprodusentenes beste tiltak for å heve både mat- og jordkvalitet? Vi har snakket med Karoline Stegman, som sammen med Dag Kolstø bor på et lite småbruk på Hof i Vestfold der de driver med både firbente og flyvende husdyr.   Karoline sammen med tre av geitene på gården. Foto: Privat.   Allsidig bruk …


Biokull, beitebruk og møkkarevolusjon – dette er landbrukets klimaløsninger

Fredag 14. juni gikk Landbrukets klimakonferanse av stabelen på Bruket i Oslo. Vi i Kore og Vitenparken var tilstede på konferansen, og i dette innlegget skriver vi litt om klimaløsningene som ble presentert i løpet av dagen. Landbrukets klimaløsninger – hva er tull og hva er gull?    Biokull – bondens svarte gull Først ut …


Månedens master: Organisk avfall som vekstmedium og næring for solbær (Ribes nigrum L.) på intensivt grønt tak og sosiale effekter av urbant landbruk

Kan man dyrke solbær på taket midt i byen? Kristina Alme Gardli har gjort nettopp dette som sitt masteroppgaveprosjekt ved NMBU. I oppgaven undersøkte hun hvordan valg av jord påvirker utvikling, vekst og kvalitet i solbærbuskene. Kristina så på ulike blandinger med kompostjord, og brukte torv og mineralgjødsel som kontroll. I tillegg gjorde hun en …


Forskernes blikk på husdyra våre

Visste du at omlag 65 % av alle landbruksbedrifter i Norge driver i dag med husdyrproduksjon? Disse driver for eksempel med melkeku, storfe, sau, melkegeit, gris, høner og kylling. Hvordan bidrar forskning til bedre husdyrhold, hvilke spørsmål stiller forskerne seg og hva finner de ut?    Husdyr er domestiserte eller temmede dyr som brukes til …


Naturens tilstand og landbruket

Forrige uke lanserte FNs naturpanel sin globale evaluering av naturens tilstand. Rapporten har fått mye oppmerksomhet på grunn av den alvorlige situasjonen for mange av jordens arter, inkludert oss mennesker. I dette blogginnlegget tar vi for oss sammendraget som er laget til beslutningstakere. Hva mener  FNs naturpanel at er landbrukets rolle? Hele sammendraget av rapporten …


Månedens master: Å ta i bruk kunnskapens tre – Frå organisatorisk til dyrkingsteknisk innovasjon i fruktnæringa i Hardanger og Sør-Tyrol

Nora Geirsdotter Bækkelund har skrevet masteroppgave om hvordan innovasjon skjer i fruktnæringen i Hardanger og Sør-Tyrol. Masteroppgaven viser at det har vært store endringer i måten å dyrke frukt, så store endringer at enkelte bønder sier de har lært å dyrke frukt tre ganger i løpet av sitt liv som fruktprodusent. Les intervjuet her i …


En fremtid full av planteproteiner

Kan du forestille deg fremtidens mat? Norske forskere jobber for finne ut hvordan vi både kan produsere flere planteproteiner i landet og samtidig sørge for at stadig flere bruker norske planteproteiner i sin hverdagskost.    Kroppens byggesteiner Proteiner er er kroppens byggesteiner, og er livsviktig for både husdyr og mennesker. Proteiner er sammensatt av aminosyrer, …


Matprodusenten: Hellek Berge

Vi i Kore er nysgjerrige på hva matprodusenter tenker omkring mat- og jordkvalitet, og ikke minst hva deres drømme-forskningsprosjekt handler om. Vi har snakket med Hellek Berge som driver gård i Sauherad i Telemark. Han drev konvensjonelt landbruk i 20 år og deretter 10 år som økologisk kornbonde. Nå tester han ut metoder fra regenerativt …


Fremtiden er regenerativ

Ordboka forteller oss at å regenerere betyr «å vokse ut igjen», «gjendanne, gjenskape, fornye» eller «fornye seg, reise seg (etter forfall, nedgangsperiode e.l.); gjendannes». Regenerativt landbruk har, med sitt fokus på jordhelse, som mål nettopp å gjendanne, bygge opp igjen eller forbedre jorden. Hva er forskningens bidrag for utviklingen av denne produksjonsmetoden? Vi fyller Koredatabasen …


Månedens master: The experience of members of European CSAs

In her thesis at NMBU, Erica Leigh Reisman, did the first wide-scale survey of members in Community Supported Agriculture projects (CSA and «andelslandbruk» in Norwegian). Erica wanted to understand why the members become members and how their membership affect the project.   The research showed that most members join CSA for environmental and personal reasons, …


Åpning av Bærekraftig utstilling på Ås kulturhus

I dag var det åpning av Bærekraftig utstilling på Ås Kulturhus, en utstilling laget av barnehager og skoler i Ås kommune. Vitenparken er en del av utstillingen og viser frem en jord- og kompostfortelling laget i samarbeid med Kore.   Det var fullt av barn på åpning av Bærekraftig utstilling på Ås kulturhus, onsdag 27. …


The Domestication of a Wild Grain

Denne artikkelen er skrevet av Elise Matilde Lund i Stiftelsen Kore til magasinet Hauste som utgis av Food Studio.   “Are you ready?” asks the artist, with a sculpture shaped like an animal head over her shoulders. “Yes. Let´s go, then”, replies the baker, carrying a backpack constructed from wood filled with seeds, sourdough bread …


Månedens master: Decentralization and liberalization of seeds and plant genetic resources regulations in Europe: A Danish case study.

Grégoire Turpin wrote his master thesis about regulatory frameworks concerning seeds and plant genetic resources, and how this affect practices that aim to conserve biodiversity. In his thesis he looks at a cereal and vegetable seed legilastion reform that was carried out in Denmark in 2015. Read Grégoire’s thesis in Koredatabasen.   Grégoire Turpin researched …


Kunnskap til middag

Denne artikkelen er skrevet av Elise Matilde Lund og Bergitte Lowzow hos Stiftelsen Kore og først publisert i Culturas medlemsblad Pengevirke.   Matnyttig forskning viser vei til bærekraftig kosthold. Stiftelsen Kore hjelper deg til gode matvalg. Knall røde og skinnende blanke, koblet sammen av grønne små armer. Der ligger de, næringsrike tomater på rekke og …


Bæsj og bærekraft

I samarbeid med Vitenparken tilbyr vi nå et undervisningsopplegg for barn om livet i jorden og maten vi spiser. Barna møter Mette-Markus mark og andre kryp som jobber i mørket for å lage maten vår, og får høre eventyret om meitemarken og brødfrøet der mikrolivet i jorda hjelper hvetekornet med å vokse. I undervisningsopplegget møter …


Månedens master: A survey of free-living plant-parasitic nematodes associated with damage in carrot (Daucus carota var. sativus) fields in Norway

Marte Persdatter Tangvik har i sin masteroppgave kartlagt hvilke nematoder som finnes i de viktigste gulrotdistriktene i Norge. Gjennom oppgaven håper hun å synliggjøre nematoder som potensielle skadegjørere i landbruket. Marte forsker nå videre på samme tema. Hele masteroppgaven finner du i Koredatabasen. Marte Persdatter Tangvik forsker videre innen samme tema som hun skrev masteroppgave …


Vinn-vinn: Mat for både deg og jorden

Maten vi spiser, og hvordan vi produserer den, bestemmer helsen til både oss mennesker og planeten. Organisasjonen EAT og legetidsskriftet Lancet ønsker seg en stor transformasjon av både kosthold og matproduksjon. I rapporten «Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems»  viser de at dette både er nødvendig og …


Månedens master: Food vs. non-food crops : changes in areas and yields 1992 to 2016

Henrik Liadal Reinertsen har i sin masteroppgave sett på endringer i arealbruken i landbruket som følge av endret etterspørsel. Produksjonen av landbruksprodukter som ikke er mat øker, og sammen med økt matforbruk vil dette kreve store økninger i produksjonen. I oppgaven undersøker Henrik sammenhenger mellom produksjon av basisvarer og etterspørselen etter landbruksprodukter som ikke er …


Ikke bli et matsvin(n)

Vet du hvor mye mat som kastes hvert år i Norge målt i blåhvaler? I dette blogginnlegget tar vi et dypdykk i havet av kastet mat, ser på hva forskningen sier og hva som gjøres for å redusere matsvinn i Norge.   Maten svinner hen I følge matvett.no (2017) kastes 385.000 tonn med mat i …


God jul fra Mette-Markus og Kore

Nå nærmer julen seg. Vi i Kore vil takke for i år og håper at året har vært like matnyttig for deg som for oss. Før vi drar på ferie er det på sin plass med en aldri så liten nyttårs-kavalkade. Her er noen av høydepunktene fra 2018. Hils på Mette-Markus, hovedrolleinnehaveren i tegnefilmen om …


Månedens master: Livsløpsvurdering av tomatproduksjon i Norge

Hanna Gjessing har i sin masteroppgave undersøkt endringen i klima- og miljøpåvirkingen ved overgang til et dyrkingssystem for tomater hvor biogassressurser benyttes i så stor grad som mulig. Oppgaven er skrevet ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU. Hele oppgaven finner du i Koredatabasen.   Hanna dokumenterer effekten av klimatiltak i produksjon av veksthustomater. …


Matprisen 2018: Og vinneren er…

Matprisen gikk av stabelen på Vippa 19. november.  Under Matprisens 5-års jubileum ble det totalt utdelt åtte priser. Vi gir deg et lite innblikk fra kvelden. Fra popuprestauranten Retaste på Matprisen. Foto: Per Sollerman   Matprisen ble etablert av ØQ – Økologisk mat i storhusholdninger og DebioInfo i 2014 og til grunn for Matprisen ligger …


Kore inngår samarbeid med Vitenparken Campus Ås

Stiftelsen Kore har inngått en samarbeidsavtale med Vitenparken på Campus Ås. Begge stiftelsene jobber med formidling av forskning på mat, landbruk og miljø. Målet med samarbeidet er at kunnskap om mat, matproduksjon og matkvalitet skal bli tilgjengelig for enda flere. I oktober inngikk vi samarbeid med Vitenparken. Koredatabasen skal holdes oppdatert med den nyeste forskningen, …


Månedens master: Vermi-biochar as alternative to peat as growing substrate for greenhouse vegetables

In his master thesis Regan Karki looks at the potential of vermi-biochar to replace peat in greenhouse productions. Peat leads to high greenhouse gas emissions while biochar has the potential to sequester atmospheric carbon into the soil. Read the whole thesis in our database. Regan Karki has studied vermi-biochar as an alternative to peat. Foto: …


Vil verne matjorden

Norges Bondelag, Natur og Ungdom, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og jordvernforeninger fra hele landet arrangerte i dag 17. oktober en markering for vern av matjorden utenfor Stortinget. Politikere og organisasjoner fra dagens jordvern markering utenfor Stortinget. Foto: Stiftelsen Kore Jordbruksareal under press Kun 3,4 prosent av Norges areal er jordbruksareal (SSB, 2018). Folk bosatte seg …


Jordforhold og jordarbeiding i korn

Republisering fra Agropub. Forfatter: Randi Berland Frøseth Jorda er tilholdssted for planter, dyr og mikroorganismer. Dyr og mikroorganismer bryter ned planterester og frigjør næringsstoffer til nytte for plantene. De sørger også for bedre vekstvilkår for plantene gjennom forbedring av jordstrukturen. Viktige faktorer for høy biologisk aktivitet er god luftveksling, passe fuktighet og varme, tilgang på …


Mer og bedre korn – for mennesker og dyr

Korn er en fellesbetegnelse for de gressarter som vi dyrker for frøenes skyld. De er til eksempel havre, bygg, rug, hvete, ris, mais og hirse. Korn brukes både til mat og dyrefôr, slik at vi får i oss viktige karbohydrater. Forskningen bidrar til utvikling av kornproduksjon slik at vi får mer korn og bedre kvalitet. Men hva lurer kornforskerne på, og …


Kjenner du noen som fortjener å bli nominert til Matprisen?

Matprisen kan gå til bonden så vel som til kokken, til store som små, private eller offentlige aktører, bedrifter og personer. På Matprisen sine hjemmesider kan du frem til 1. oktober nominere de du mener fortjener å bli hedret.   Nominer din favoritt til kategoriene Matprisen og Årets kokk. Foto: Matprisen.   Matprisen feirer 5 år …


Månedens master: Future farmers and sustainability: a case study of newly established farmers in Southern Norway

Kategori: Klima og miljø

Ellen Karoline Heggelund har i sin masteroppgave sett på hvordan nyetablerte bønder forstår og forholder seg til bærekraftproblematikken. Hun har besøkt ti gårder og ved hjelp av intervjuer og observasjoner undersøkt hvilke strategier de nyetablerte bøndene bruker for å utvikle gården i en mer bærekraftig retning. Les hele oppgaven i Koredatabasen.    Ellen Karoline Heggelund …


Prosessene som skaper maten vår

Prosessering eller foredling er prosesser hvor en råvare blir behandlet slik at den får endret sine egenskaper. Når det gjelder mat kan det for eksempel være tørking, sylting, fermentering og røking. Prosessering gjøres ofte på grunn av smak eller som en metode for konservering.     Prosessering og salt Vi bruker salt i prosessering av …


Månedens master: Optimising the utilisation of agricultural manure for biogas production: a model based on the county of Vestfold in Norway

Masteroppgaven til Mia Bjerkestrand viser at produksjon av biogass i landbruket kan gi både økonomisk gevinst for gårdbrukeren og reduserte klimagassutslipp. Oppgaven er skrevet ved NMBU og arbeidet til Mia resulterte også i en artikkel publisert i tidsskriftet Sustainability. Vi har stilt Mia noen spørsmål om oppgaven. Vil du lese hele oppgaven finner du den …


Hvilke grønnsaker spiser vi i fremtiden?

Grønnsaker er alle de planter og plantedeler som vi brukes til mat. Det kan være røtter, løk, blomster, umodne og modne frukter. Det kan også være frø. Hvilke grønnsaker havner på middagsfatet i fremtiden, og hvordan kommer grønnsaken til å bli produsert?   Grønnsaker produseres i jord, på friland, i veksthus, i steinull eller ved …


Månedens master: Mot et bærekraftig norsk matsystem: Effekt på selvforsyningsgrad og norsk jordbruk ved redusert konsum av kjøtt

Visste du at vi hadde fem ganger så store potetarealer i 1950 som vi har i dag? Seniorforsker ved Nordlandsforskning, Bjørn Vidar Vangelsten, har skrevet masteroppgave som faglig påfyll ved siden av jobb. I oppgaven undersøker han hvordan et redusert kjøttkonsum kan påvirke jordbruket og selvforsyningsgraden i Norge. Vi har stilt Bjørn Vidar noen spørsmål om …


Bærekraftige bær

Forskere og bønder jobber med bær som både smaker godt og som er produsert på en bærekraftig måte. Ta en titt på sesongkalenderen. Nå er det tid for søte bær! Kunnskapen om de kjøttfulle næringsbombene begrenser seg heldigvis ikke til denne årstiden – hele året jobber bærforskere med problemene disse matvekstene møter på i løpet …


Månedens matprodusent: Else Skålvoll Thorenfeldt

Vi i Kore er nysgjerrige på hva matprodusenter tenker omkring mat- og jordkvalitet, og ikke minst hva deres drømme-forskningsprosjekt handler om. I denne utgaven av Månedens matprodusent har vi snakket med Else Skålvoll Thorenfeldt på familiebruket Korsvold Gård på Hvaler.   «Økologiske grønnsaker, egg, sau, storfe og gris inspirert av hagebruksprinsippet, vi etterstreber å ha et økosystem innen …


Putter penger i jorda

Landbruksdirektoratet lyser ut midler til utredning av  muligheter for økt binding av karbon i jord. 2 millioner kroner til utredninger Temaene for utlysningen har bakgrunn i årets jordbruksavtale og utredningene skal være ferdige til jordbruksoppgjøret 2019. Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen lyser ut inntil 2 millioner kroner, og noen av midlene skal gå til utredninger av …


Månedens master: Bonden kan bli veien til en bærekraftig samfunnsutvikling – lokalt landbruk i lys av globale klima- og miljøproblemer

Vi har en ny serie her på bloggen. Hver måned framover skal vi presentere en masteroppgave. I sin masteroppgave, Hvordan kan bonden bli veien til en bærekraftig samfunnsutvikling i Luster kommune?, undersøker Svein-Magne Gjessing hvilken rolle det lokale landbruket i Luster kommune har og kan ha i veien mot et bærekraftig samfunn. Vi har stilt …


Småkryp i jordbruket

Insekter i landskapet og mikroliv i jorda er både til nytte og besvær i matproduksjonen. I Koredatabasen har vi samlet forskning på småkryp og hvordan de på ulike måter spiller en rolle i landbruket.   Pollinerende insekter Planter bruker energi på å produsere fargerike blomster med sterk lukt. Disse blomstene tiltrekker seg insekter, som kan spre pollen …


Vår gode hjelper meitemarken

Denne artikkelen er skrevet av SIRI ELISE DYBDAL og publisert på NIBIO sine hjemmesider 19.05.2018.   Meitemarken er mye mer enn godt agn! Marken har vært på jorda i minst 300 millioner år og sørger for at planter og trær får gode vekstvilkår. Yndlingsmaten er jord – faktisk kan meitemarkene på et dekar jord spise opp …


Nye krefter i stiftelsen

Kategori: Fosfor, Næringsstoffer

Stiftelsen Kore er en liten stiftelse med engasjerte folk. Nå har vi fått inn nye krefter. Bergitte Lowzow skal hjelpe oss med oppdatering av databasen, søknader og kommunikasjon. Vår nye medarbeider er utdannet human økolog fra Lund Universitet i Sverige og har samlet på seg studiepoeng i økologisk landbruk fra Høyskolen i Hedmark og i …


Kurs i jordfruktbarhet 2018

Kategori: Kompost, Matjord

Etter et fullsatt jordfruktbarhetskurs i 2017 arrangerer VitalAnalyse nytt kurs slik at flere kan ta del i den nye kunnskapen. I 2018 blir det blir holdt to parallelle kurs – ett på Østlandet og ett i Trøndelag.   Kurs for bønder og gartnere Kurset som går over fire samlinger og ni hele dager er et utdannelsesløp i …


Agropub ble Årets forskningsformidler

Agropub vant Matprisen 2017 i kategorien Årets forskningsformidler. Prisen ble utdelt Vippa i Oslo, mandag 13. november, og fagredaktør Grete Lene Serikstad og redaktør Anita Land tok fornøyde imot prisen.   Foto: Joachim Sollermann   Agropub er en nettside for økologisk landbruk, som driftes av ansatte ved NORSØK (Norsk senter for økologisk landbruk) på Tingvoll. I …


Matprisen kårer Årets forskningsformidler

Kategori: Ukategorisert

Hvem får tittelen Årets forskningsformidler når Matprisen deles ut for fjerde år på rad?   Matprisen ble etablert i 2014 av ØQ – Økologisk mat i storhusholdninger og DebioInfo, og går av stabelen mandag 13. november 2017 på Vippa i Oslo. Matprisen kan gå til bonden så vel som til kokken, til store som små, private …


Svenske forskere undersøker biologisk plantevern

Svenske Stiftelsen Lantbruksforskning publiserte 4. oktober 2017 en artikkel på sine hjemmesider om at lovende biologiske plantevernmidler fra utlandet ikke når svenske  produsenter. Se den originale artikkelen ved å trykke her.   Lovande biologiska bekämpningsprodukter utifrån når inte svenska odlare   Forskare vid SLU har utvärderat en rad biologiska bekämpningsmedel som alternativ till traditionell bekämpning. Effekten …


Bærekraftig mat – Digital transformasjon

Hvordan kan digital transformasjon påvirke dagens matsystemer inn i en bærekraftig fremtid, og hvordan kan Kore bidra? Vi var med  på arrangementet Sustainable Food. Digital Transformation.  Scalable Business Models på Oslo House of Innovation.    Den nordiske modellen Den første foredragsholderen var Elisabet Skylare fra Nordic Council of Ministers som fortalte om nordiske løsninger på globale …


Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring

På Vitenparken Campus Ås den 11. januar samlet forskere, bønder og byråkrater seg for å snakke om biologisk mangfold, mat og landbruk. Bakgrunnen for arrangementet er NIBIOS rapport «Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring. –  Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk.» Landbrukets minste aktører – livet i matjorda Biologisk mangfold …


Jordjubilanten

Kategori: Matjord

Jord er viktig, men akk så komplisert. Feiringen av verdens jord-dag den 5. desember 2016 var heldigvis full av innsiktsfulle foredrag ved noen av jordforskerne tilknyttet forskningsmiljøene på Campus Ås.    Jordas fysikk Etter en hyggelig velkomst ved Bal Ram Singh (NMBU), lederen av Jordforeningen, holdt Attila Nemes (NIBIO) foredraget “How may imaging techniques contribute to enhanced …


Spis opp maten din!

Matsvinn er et omfattende problem i hele verden. I Norge kaster vi ifølge ForMat-prosjektet over 350 000 tonn mat som burde vært spist fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne. Dette matsvinnet representerer en verdi på ca. 20 mrd. kroner. Totalt var matsvinnet på 355 128 tonn i 2015:    74 404 tonn matsvinn i matindustrien     …


Harvesting Food Science

Please join us at Matlære: Food talks with Elise Matilde Lund Time and place:Oct. 25, 2016 12:00 PM – 01:00 PM, Seminarrom 4th floor, Centre for Development and the Environment (SUM), Sognsveien 68  Program How can we use agricultural research in the public discussion on food and sustainability? Elise Matilde Lund will talk about Norwegian agricultural science and …


Skribentseminar: Mat, forskning og økologi

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter

Vi ønsker alle skribenter, journalister, formidlere og andre interesserte velkommen til skribenttreff i forbindelse med ØKOUKA i Oslo (25. september til 2. oktober). Vi varmer opp til festivalen med inspirasjonsforedrag for alle som er interessert i mat og landbruk, og som ønsker å skrive om mat og økologi. Tid: Tirsdag 20. september kl 10.00 til …


Server barna matforskning

Kategori: Folkehelse

I disse dager begynner tusenvis av elever på skolen. Men hva lærer de om mat og matproduksjon, og hvordan introduseres de for forskningens verden?   Vi i Stiftelsen Kore ønsker å jobbe tettere opp mot barn og unge, og ikke minst undervisning. Vi har allerede engasjert oss i de unges møte med mat, jord og forskning, …


Fire bøker om belgfrukter

Det er FNs år for belgfrukter i år. Rådgiver Susanne Friis Pedersen ved NORSØK har lest fire bøker om belgfrukter. Her er hennes vurdering.  Bønner og linser – En kokebok med Italienske klovner og Indiske møll Boken presenterer belgfrukter i matlagingen. Det inngår flere gode oversikter med råvarer, innhold, tilberedningsmetoder og mangfoldet av bønner, erter …


Plantehelseforskningens jubileumsfest

Hvordan står det til med «125 åringen»? Torsdag 16. juni var det duket for fest og «åpent hus» hos NIBIO på Ås. Jubileumet ble feiret med utstilling, seminarer, markdag og omvisninger. – God plantehelse har vært helt avgjørende for den store bragden det faktisk har vært globalt, å skape noenlunde nok og trygg mat til nesten …


Kore vokser seg større

Kategori: Matjord

Nå er vi fler. Nytt styremedlem og flere hjelpere i stiftelsen. Slik som matplantene vokser seg sterkere over sommeren, har vi i Stiftelsen Kore også vokst den siste tiden. Ingvild Telle er frilansjournalist og skriver blant andre for D2, ØKOUKA, Naturviterne og Harvest. Nå er hun også nytt styremedlem i Stiftelsen Kore, og tar over …


Bilen, bolig og biffen 2.0 – Klimavennlig byutvikling

Kategori: Urbant landbruk

  For å støtte opp om en klimavennlig byutvikling har kommunene vest i Oslo-regionen – Oslo, Bærum, Asker og Drammen – gått sammen om programmet FutureBuilt. FutureBuilt er et tiårig program som går til 2020. I dag var det duket for den årlige konferansen om klimavennlig byutvikling, og Kore følte det var på sin plass …


Året 2016 – en belgvekstfest

Kategori: Belgvekster

Belgvekster – næringsrike frø for en bærekraftig fremtid. I dag har vi holdt presentasjon for Matvalget ved DebioInfo og ØQ i Drammen. Matvalget skal holde kurs i storhusholdninger og kantiner om bruk av belgvekster, men før de går ut og besøker kokkene var vi i Kore invitert med på et forberedelsesmøte for å fortelle Matvalget mer om: …


Hvem får Matprisen 2016?

Kategori: Produksjonsmetoder

Hvem får MATPRISEN 2016? For tredje året arrangeres Matprisen hvor vi hedrer bønder, kokker, butikker og kjøkken i Norge som tar mat og bærekraft på alvor. Prosjektlederne i ØQ – økologisk mat i storhusholdninger og Debio, og juryen er i gang med planleggingen av høstens prisutdeling og vi i Kore – Matforskning er med.     En bredt sammensatt jury på seks …


Performativ gastronomi – en workshop om mat og kommunikasjon

Kategori: Husdyr, Matplanter

Mandag 23. mai inviterte Vitenparken Campus Ås og Stiftelsen Kore til workshop med David Szanto fra UNISG – University of Gastronomic Sciences i Pollenzo, Italia.  Matproduksjon, matforbruk og forskning på mat er komplekse temaer som krever stadig nye former for kommunikasjon. I denne workshopen ville vi avdekke og utforsker vi kommunikasjonspotensialet i visualisering, interaktive installasjoner og andre …


Finn fagpersoner

Har du faglige spørsmål omkring matforskningen, vil du komme i kontakt med forskere angående et arrangement du planlegger eller skal du kanskje skrive en artikkel om mat og landbruk? Her har vi laget en oversikt over hvor du kan komme i kontakt med norske mat- og landbruksforskere. De arbeider med alt fra dyrevelferd, plantehelse og jordfag …


Kan ord forandre maten vi spiser?

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter

Mandag 28. mars holdt vi en skribentworkshop på konferansen Into the Foodture i Sverige. Seminaret kalte vi rett og slett «WORDS CAN CHANGE THE WAY WE EAT – a workshop for food writers» Hva om vi hadde grønnsaksspalter i avisene, landbruksreportere som lagde overskrifter og mer synlige matforskere i den offentlige matdebatten? På konferansen kunne unge engasjerte bli …


«Vi må ta vare på matjorda vår» – seminar med Jeff Moyer

Kategori: Matjord

Jeff Moyer fra Rodale Institutt i USA var for første gang i Norge for å snakke om regenerativt jordbruk for et norsk publikum. «Å jobbe for matjord er like viktig her som i resten av verden», sier Anders Næss prosjektmedarbeider for Levende Matjord. Helheten i verdikjeden Næss har lenge arbeidet for å få Moyer til Norge. «Jeff …


Matprisen 2015

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter

Med Matprisen vil vi heie fram og feire alle de som til daglig gjør en forskjell. De som velger sesong, bruker mer grønt, reduserer svinn og bruker flere økologiske produkter i sine menyer. Men viktigst av alt; at de sprer matglede i ord og gjerning. Juryen har i år nominert tre kandidater i hver av …


Å lære lærere om matjord

15.10.2015 Stiftelsen Kore deltar på Naturfagsenteret sin konferanse med sesjon om forskning på matjord. Sammen med Alene Tesfamichael (Lindum) og Linda Jolly (NMBU) holdt vi foredrag om hvordan lærere kan lage undervisningsopplegg om matjord, mikroliv og matproduksjon til skoleelever. Linda Jolly (NMBU) forteller om matjord som en begrenset naturressurs.


Matskribentene

Kategori: Husdyr, Matjord, Matplanter

08.10.2015 Stiftelsen Kore oppretter gruppen «Matskribentene» – et nettverk for skribenter, journalister og kommunikatører som er interessert i mat og matproduksjon. Se mer her og ta kontakt dersom du ønsker å være en del av nettverket.  


Skribentseminar på loftet

ARRANGEMENTET ER EN DEL AV ØKOUKA I OSLO Vi vil ha frukt- og grønnsaksspalter i avisene, landbruksskribenter som skaper overskrifter og matforskere som er synlige i den offentlige debatten. I samarbeid med Dialogos og Food Studio avholdt vi et skribentseminar om mat og jord. Vi inviterer derfor skribenter, journalister og andre forsknings- og formidlingsengasjerte til …


Smakens opprinnelse

Hvorfor og hvordan skal vi bry oss om matjorda var spørsmålet på seminaret Smakens opprinnelse under ØKOUKA i Oslo. Arrangørene Debio Info, Food Studio, Stiftelsen Kore og ØQ hadde håndplukket foregangspersoner for å snakke om dette. Vi som var tilstede fikk et Smakelig måltid og mye «food for thought»  denne regnfulle dagen på Bygdø Kongsgård. Artikkelen er produsert av ØQ …


Et biodynamisk prosjekt

Kategori: Ukategorisert

Vi har fått innvilget søknad hos Nordisk forskningsring for biologisk-dynamisk jordbruk på 20.000 SEK.  Med midler fra NFR ønsker vi å utbygge innholdet i databasen til å omfatte et bredere utvalg av forskning på biodynamisk jordbruk og matkvalitet. Per i dag har vi skaffet oss en grov oversikt over hvor denne forskningen er tilgjengelig, og …


Kjære forsker, snakk om matjord

Kategori: Ukategorisert

28.04.2015 Vi har fått innvilget en søknad hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus om kroner 15.000 til å arrangere formidlingskurs for jordbruksforskere. Vi starter planleggingen av arrangementet og temaet vil være matjord.


Vi blir bedre

Kategori: Ukategorisert

28.04.2015 I samarbeid med Dekode har vi utført oppgraderinger av hjemmesidene til Kore. Søkefunksjonen har blitt mer avanser og det er en egen kalender for relevante arrangement. Nederst på forsiden, kan du melde deg på vårt nyhetsbrev, eller komme i direkte kontakt med fagfolk og forskere.


I dialog(seminar)

Kategori: Ukategorisert

15.04.2015 Vi i Kore var med på et dialogseminar i regi av Bioforsk, Bygdeforskning, NOFIMA, NILF, Skog og landskap og Veterinærinstituttet. Det store spørsmålet var hvordan vi kan styrke formidling av forskningen, både til bønder og rådgivere, og forskerne seg imellom. Et annet viktig spørsmål som kom opp, var hvem som har ansvaret for at dette skjer. Vi i Kore tar på oss ansvar …


Vi lanserer Matjorda!

Kategori: Geit, Husdyr

16.03.2015 Lansering av hjemmesiden MATJORDA.NO. Hjemmesiden eies av Fylkesmannen i Buskerud og er en del av den norske markeringen av FNs internasjonale år for matjord. Elise Matilde Lund i Stiftelsen Kore driver hjemmesiden på oppdrag av Fylkesmannen i Buskerud.


De spiser av jordene mine

Kategori: Ukategorisert

16.03.2015 Artikkelen «De spiser av jordene mine!» av Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore, publiseres i avisen Klassekampen. Artikkelen er republisert på hjmmesidene til Bondelaget HER.


Vi inntar Litteraturhuset

Kategori: Ukategorisert

03.03.2015 Skribent- og formidlingsworkshop på Litteraturhuset i Oslo med temaet matjord. Arrangeres av Stiftelsen Kore og Dialogos. Les mer HER.


Foredrag i skogen

Kategori: Ukategorisert

11.02.2015 Elise Matilde Lund i Stiftelsen Kore holder foredrag på kommunesamlinga til Fylkesmannen i Buskerud om FNs internasjonale jordår og formidling av jordforskning.


Det usynlige landbruket

Kategori: Ukategorisert

05.01.2015 Artikkelen «Det usynlige landbruket» av Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore, publiseres i avisen Klassekampen.


Bonde- og Småbruker republiserer

Kategori: Ukategorisert

12.2014 Artikkelen «Kom på besøk, forsker!» skrevet av Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore, republisert i medlemsbladet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag Bonde og Småbruker


Vi møter forskning.no

Kategori: Ukategorisert

Vil gjøre forskning på mat og jordbruk tilgjengelig for alle. Nylanserte Kore er databasen som samler forskning på mat og jordbruk på ett sted. Artikkelen er skrevet av Georg Mathisen til forskning.no og publisert her 12.12 2014 19:59 Mellom mikroskop og matdisker inviterte Elise Matilde Lund til databaselansering. (Foto: Georg Mathisen)   – Man leser aldri om …


-Vil dø fra en bedre jord

Kategori: Matjord

-Jeg spiser ikke økologisk på grunn av min egen helse. Jeg gjør det fordi jeg vil at jorden skal være sunnere når jeg dør enn da jeg ble født, sier Mathias Steinbru. Artikkelen er skrevet av Georg Mathisen den 10.12.2014 for matmerk.no Mataktivisten Steinbru hentes ikke bare inn når det er nye trender som skal …


Matmerk merker seg Kore

Kategori: Ukategorisert

10.12.2014 Artikkel og omtale på Matmerk sine hjemmesider av forskningsdatabasen Kore og lanseringsfesten for Kore. Se omtalen HER.


Kom på besøk, forsker!

Kategori: Ukategorisert

03.12.2014 Artikkelen «Kom på besøk, forsker!» skrevet av Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore, republisert på nettsidene til Norges Bondelag, Agder. Les artikkelen HER.


Vi drar på forskerbesøk

Kategori: Ukategorisert

01.12.2014 Elise Matilde Lund fra Stiftelsen Kore besøker Bioforsk Økologisk på Tingvoll og holder foredrag om forskningsdatabasen Kore og formidling av jordbruksforskning.


Vi kvitrer

Kategori: Ukategorisert

30.10.2014 Forskningsdatabasen Kore får konto på Twitter. Følg kontoen HER.


Velkommen til jorda

Kategori: Ukategorisert

13.10.2014 Artikkelen «Velkommen til jorda» av Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore, publiseres i avisen Klassekampen.


Matindustrien om Koredatabasen

Kategori: Ukategorisert

01.10.2014 Artikkel i magasinet Matindustrien om daglig leder i Stiftelsen Kore, Elise Matilde Lund, sitt innlegg under Nofimas Økologifagdag. Les artikkelen HER.


Vi snakker på Nofimas økologifagdag

Kategori: Ukategorisert

25.09.2014 Daglig leder i Stiftelsen Kore, Elise Matilde Lund, holder innlegg om forskningsdatabasen Kore og formidling av jordbruksforskning på Nofimas Økologifagdag 2014. Les mer HER.


Vi lanserer!

Kategori: Ukategorisert

16.01.2014 Utsending av offentlig pressemelding angående lanseringen av forskningsdatabasen Kore. Se pressemeldingen HER.


Pengevirket om Kore

Kategori: Ukategorisert

Januar 2014 Forskningsdatabasen Kore omtales i tidsskriftet Pengevirket, medlemsbladet til Cultura Bank. Les omtalen HER.


Vermi – biochar as alternative to peat as growing substrate for greenhouse vegetables

Biochar is a novel soil amendment technique with a potential of sequestering atmospheric carbon into soil with an increase in certain soil quality parameters essential for crop production. Intense use of peat as growing media, especially in horticulture, has led to a huge exploitation of stable carbon from wetland mosses into the atmosphere accelerating climate change.

Les mer

Future farmers and sustainability : a case study of newly established farmers in Southern Norway

| Type artikkel: Månedens masterMasteravhandling

Kategori: Klima og miljø

Industrialiseringen av jordbruket verden over har ført til en utvikling som ikke er bærekraftig og utfordringer i forhold til økonomisk lønnsomhet for produsenter, miljøødeleggelser og redusert livskvalitet for bønder. For å forstå hvordan nyetablerte bønder i Norge oppfatter bærekrafts problematikken og planlegger å praktisere innen økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter, studerte jeg ti caser.

Les mer

Optimising the utilisation of agricultural manure for biogas production : a model based on the county of Vestfold in Norway

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Gjødsel, Klima og miljø, Økonomi

The threat of climate-change and the harm it is doing to the Earth has been known for a long time, and the worlds countries have come together to try to limit the damages humanity is doing. The result is multiple international conventions and agreements, most recently the Paris-agreement in 2016. Norway ratified the agreement and implemented the goals in November 2016, and have since searched for solutions to reduce the overall emissions of harmful gasses to the atmosphere. One of these goals was to produce more renewable energy.

Les mer

Mot et bærekraftig norsk matsystem: Effekt på selvforsyningsgrad og norsk jordbruk ved redusert konsum av kjøtt

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Husdyr, Kjøtt, Klima og miljø, Matplanter, Samfunnsutvikling, Økonomi

Sentralt i økologisk økonomi (ØØ) er tanken om at jordas ressurser er begrenset og at det finnes en optimal størrelse for økonomien. På overordnet nivå handler denne oppgaven om å anerkjenne konseptuelt at det er en øvre grense for hvor mye mat vi kan produsere på jorda. Globale endringstrender som befolkningsvekst, økt velstand og ressursbruk sammen med miljøutfordringer som klimaendringer, redusert biologisk mangfold, økt press på arealressurser, vannmangel og utarming av matjord peker mot at vi kan nærme oss en situasjon med mulig global matknapphet. I et slikt perspektiv er det naturlig å øke fokuset på matsikkerhet, og se på hvordan det norske matsystemet kan bli mer bærekraftig samtidig som det forsyner oss med en større andel av den maten vi spiser.

Les mer

Hvordan kan bonden bli veien til en bærekraftig samfunnsutvikling i Luster kommune? En studie av landbruket i Luster i lys av de globale klima- og miljøproblemene.

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Klima og miljø, Samfunnsutvikling, Økonomi

Denne studien undersøker hvordan det lokale jordbruket og bonden kan bli veien til en bærekraftig samfunnsutvikling i Luster kommune. Bakgrunnen for studien er de globale klima- og miljøproblemene, og behovet for selvforsyning av mat og matsikkerhet, og en bærekraftig samfunnsutvikling. Hovedformålet med studien har vært å lære mer om landbruket i Norge, og søke å forstå mer av det rommet som tilsynelatende er et avvik mellom status i dag og behovet for fremtiden når det gjelder lokal matproduksjon, i lys av den negative trenden med gårdsbruk som går ut av drift og migrasjon fra landsbygda.

Les mer

Økologisk mat på sykehjem – med hvilken hensikt og til hvilken nytte?

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Folkehelse

Økologisk mat og landbruk er et stadig tilbakevendende tema i debatter om helse og miljø. Forbruker interessen er økende og i henhold til Soria Moria erklæringen er det nasjonale målet at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020. For å imøtekomme dette målet blir økt forbruk av økologiske produkter i offentlige storhusholdninger trukket frem som en viktig strategi. Et parallelt prosjekt underordnet det nasjonale målet har vært ”økoløft i kommuner”. Sykehjemmet som jeg i denne studien har undersøkt ligger i økokommunen Tingvoll i Møre og Romsdal. Som et resultat av dette valgte sykehjemmets kjøkken å legge om til økologisk mat.

Les mer

The Political Ecology of Pee and Poo – Peak Phosphorus and the Metabolic Rift in Discursive Struggles

This thesis investigates how the metabolic rift and peak phosphorus are represented in Norwegian media and policy documents. The investigation is done with the use of critical discourse analysis. The material investigated consists of 28 texts from Norwegian newspapers and two documents from the Norwegian Environment Agency.

Les mer


Kraftfôrnivå på utmarksbeite – verknad på beiteaktivitet og mjølkeavdrått hjå geit

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Geit, Husdyr, Melk

Utmarksbeite er tradisjonelt sett ein viktig del av norsk geitehald. Geiter er spesialiserte landskapspleiarar, som er flinke til å nyttiggjere seg av plantevekstar som andre beitedyr ikkje føretrekker. Stadig mindre beiteareal er i drift, mykje på grunn av stor nedgang i tal geitebruk. Endra driftsopplegg og auka krav til yting kan òg vere årsakar. Utmarksbeite er ein fôrressurs utan reell alternativverdi, og med riktig kraftfôrstrategi kan ein oppnå god utnytting av beite.

Les mer

Skolehagen som en arena for å lære om mat, kosthold og bærekraftighet? En kvalitativ studie av foreldrenes erfaring og oppfatning av skolehagen.

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Folkehelse, Samfunnsutvikling, Skolehager, Urbant landbruk

I en tid der miljø og klimaendringer er en realitet kan skolehagen være et sted der både barn og voksne kan delta i et meningsfullt arbeid som kan engasjere til en helhetlig tankegang om hvordan valg av mat både bidrar til å fremme helsen og en bærekraftig utvikling. Skolehagebaserte nutrition education -intervensjoner er en strategi for å øke frukt- og grøntinntaket hos barn og unge, og det er lite forskning på om skolehage også påvirker foreldrene.

Les mer


Effekt av å ha førstegangskalvere i separat avdeling etter kalving

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Dyrevelferd, Husdyr, Storfe

Førstegangskalvere blir ofte integrert direkte ut i gruppen med eldre melkekyr, noe som kan være en stor påkjenning både fysisk og psykisk. I den senere tid har interessen for å la førstegangskalvere gå i separat avdeling i tiden rundt kalving økt da flere fjøs i Norge med AMS har blitt bygget med en slik separat avdeling bak melkeroboten.

Les mer


Masteravhandling om strukturendringer og klimatilpasninger i norsk landbruk

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Husdyr, Klima og miljø, Matjord, Matplanter, Samfunnsutvikling, Økonomi

Norsk landbruk har gjennomgått en kraftig rasjonaliseringsprosess som har resultert i større bruk, færre bønder og endrede eierskapsforhold. Det har blitt gjennomført få klimasårbarhetsstudier som inkluderer sosiopolitiske endringsprosesser i industrialiserte land som Norge. Fokuset i denne masteravhandlingen er å få økt innsikt i den lokale tilpasningsprosessen, å få et mer nyansert bilde av sårbarhet og tilpasning på gårdsnivå og å øke forståelsen for hvordan nåværende tilpasninger kan påvirke fremtidig tilpasningsevne og sårbarhet.

Les mer


«Viktig og riktig…»: om bønder som driver økologisk i Norge

I en masteravhandling fra 2005 har Torstein Johnsrud belyst visse trekk ved økologisk jordbruk i Norge i et nytt årtusen. Johnsrud har fokusert på tre perspektiver han mener til sammen danner et helhetlig bilde av et komplekst tema. Perspektivene er verdier og motivasjon, den økologiske identitet og endring.

Les mer

Kunnskapsbehov i landbruket: landbruksinstitusjoner og kunnskapsbehov blant bøndene i Valdres

| Type artikkel: Masteravhandling

Kategori: Produksjonsmetoder, Samfunnsutvikling

I en hovedfagsoppgave fra 2007 skriver Aud Berit Anmarkrud om kunnskapsbehov blant bøndene i Valdres. Anmarkrud undersøker også hva næringsaktørene kan tilby bøndene av kompetanse. Hun viser til samsvaret mellom aktørene, og hvilke betydning kunnskap har for de tradisjonelle og de alternative bøndene.

Les mer


Top