Ulike dyrkingsmetoders innvirkning på karbohydrat-og fettsammensetning, samt fordøyelighet av energi, i frukt og grønnsaker

| Type artikkel: Publisert studie
Influence of different cultivation methods on carbohydrate and lipid compositions and digestibility of energy of fruits and vegetables

Bakgrunn

Miljø- og dyrkingsfaktorer kan ha stor påvirkning på den kjemiske komposisjonen til planter. De største innvirkningene kommer fra ulike typer gjødsling, både økologisk og konvensjonelt, lokasjon, jordtype og andre karakteristikker ved høstingsåret. Økologisk mat defineres som råvarer produsert under kontrollerte omgivelser karakterisert av fravær av kunstgjødsel og restriktivt bruk av pesticider. Det finnes lite informasjon om dyrkingssystemets påvirkning på komposisjonen av karbohydrater og fettsyrer i frukt og grønnsaker. Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan dyrkingssystemene konvensjonelt og økologiske innvirker på komposisjonen av karbohydrater og fettsyrer, samt fordøyelighet av energi i eple, gulrot, grønnkål, ert, potet, og rapsolje.  

Funn

Karbohydrat- og lignin-verdiene varierte fra 584 g kg-l tørrstoff i grønnkål til 910 g kg-l dm i potet. Det var betydelige forskjeller i andelen av sukker, stivelse, ikke-stivelsesholdige polysakkarider, og lignin mellom råvarene. Triacylglycerol var den store lipid-klassen i ert med 82% av de totale fettsyrer, i motsetning til eple, med bare 35 % av fettsyrene i eterekstraktet. Den viktigste faktor som påvirker fordøyeligheten av energi var innholdet av kostfiber.  

Konklusjon

Dyrkingssystemet hadde liten virkning på karbohydrat-og fettsammensetningen i de undersøkte sortene, eller på fordøyeligheten av energi når vurdert i rotte-modellen.
Top