Utvikling av den norske smaken: Barn og preferanser for norsk mat 2014-2017

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
For bedre å forstå hva som former folks spisevaner, skal prosjektet undersøke utviklingen av smaksopplevelser, smakspreferanser og matvalg hos barn. Denne kunnskapen vil gi matprodusentene viktig innsikt som igjen bidrar til utvikling av sunn mat som barn foretrekker.

Bakgrunn

For bedre å forstå hva som former folks spisevaner, skal prosjektet undersøke utviklingen av smaksopplevelser, smakspreferanser og matvalg hos barn. Denne kunnskapen vil gi matprodusentene viktig innsikt som igjen bidrar til utvikling av sunn mat som barn foretrekker.  

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å etablere forskningsbasert kunnskap om mekanismer for smaksutvikling hos barn, for å kunne stimulere forbruket av sunn mat basert på norske råvarer  

Fremgangsmåte

Ved å følge 4-åringer over en to-årsperiode til de fyller 6 år vil forskerne se hvordan aksepten for ulike grunnsmaker (salt, søtt, surt, bittert og umami) utvikler seg i lys av familiens matvaner. I tillegg ønsker forskerne å finne svar på hvilke mategenskaper som samspiller og påvirker mataksept og matvalg for barn i alderen 6-8 år. Kunnskapen fra prosjektet skal brukes til å utvikle en praktisk smaksguide med råd om barns aksept av sunn mat rettet mot matindustrien og andre aktører.  

Samarbeid

Øvrige deltakere i prosjektet er INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), Universitetet i Oslo (både Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet), Måltidets Hus v/NCE Culinology, Bama, Norgesmøllene, Tine, Kavli og Orkla Foods.
Top