UV-B mot soppsjukdommer i plasttunneler og veksthus (UV-Bær)

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Ultrafiolett stråling (UV-B) har vist seg å gi en effektiv bekjempelse av soppsjukdommen meldugg. Den overordna idéen med UV-Bær er å overføre denne kunnskapen til praktisk dyrking av bær og grønnsaker i høye plasttunneler og veksthus og slik bidra til redusert bruk av kjemiske midler.
Meldugg er den viktigste sjukdommen i veksthuskulturer, men det vil også arbeides med bekjempelse av andre viktige sjukdommer som gråskimmel og grønnmugg. Samspillet mellom UV-B og lys, daglengde og fuktighet på soppene vil studeres. I den første arbeidspakken i prosjektet skal eksisterende teknologi tilpasses bruk i høye plasttunneler og veksthus. Bommer og lamper vil bli spesialdesignet for vertikal og horisontal bestråling. Aktivitetene vil foregå i gartneriene i nært samarbeid med den mekaniske og lystekniske ekspertisen i prosjektet. Det vil bli utviklet og tilpasset tekniske løsninger for det enkelte deltagende gartneri, men det vil også legges vekt på å finne standard-løsninger med mulighet for senere kommersialisering og markedsføring av utstyr. I den andre arbeidspakken skal kunnskap fra bekjempelse av meldugg overføres til andre sjukdommer. Samspillet mellom luftfuktighet, plantevekst og sjukdomsbekjempelse vil få særlig oppmerksomhet. I den tredje arbeidspakken skal samspillet mellom effekten av UV-B og lys på meldugg studeres, med vekt på lysets spektralfordeling og mengde. Den fjerde arbeidspakken omhandler formidling av resultater til næringen og andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Prosjekteier Myhrene AS er en viktig tilbyder av teknologi og infrastruktur til norsk og nordisk hagebruksproduksjon, spesielt systemer for dyrking i høye plasttunneler, og har lang erfaring med bedriftsrettet forskning. Forskergruppen består av forskere ved NMBU, Bioforsk og fra New York i USA med ekspertise innen plantebiologi, plantepatologi, landbruksteknikk og lysteknologi. De har gjort et pionérarbeid med bruk av UV-B og lyskvaliteter i en rekke veksthuskulturer.
Top