Variasjoner i antioksidantforbindelser i fersken og pære dyrket økologisk og konvensjonelt

| Type artikkel: Publisert studie
Tross en økende interesse for økologiske produkter, er det fortsatt begrenset kunnskap omkring virkningen av gjødsling og annen næringsmiddeltilførsel på plantenes ernæringskvaliteter. Antioksidantprofilen oppfattes som svært viktige parametere for å si noe om matens innvirkning på menneskers helse. Antioksidantprofilen påvirker også matvarenes holdbarhet i butikkhyllene.
Modulation of Antioxidant Compounds in Organic vs Conventional Fruit (Peach, Prunus persica L., and Pear, Pyrus communis L.)  

Bakgrunn

Tross en økende interesse for økologiske produkter, er det fortsatt begrenset kunnskap omkring virkningen av gjødsling og annen næringsmiddeltilførsel på plantenes ernæringskvaliteter. Antioksidantprofilen oppfattes som svært viktige parametere for å si noe om matens innvirkning på menneskers helse. Antioksidantprofilen påvirker også matvarenes holdbarhet i butikkhyllene. Oksidativ forringelse av maten er faktisk en av de viktigste årsakene til tap av ernæringsmessige kvaliteter i maten. Det kan også betraktes som en årsak til bekymring for matsikkerhet. Denne studien har derfor tatt for seg konsentrasjoner polyfenoler og polyphenoloxidase –aktivitet (PPA), samt analysert innholdet av askorbinsyre, sitronsyre og R- og C-tokoferol (TH) i økologiske og konvensjonelle pærer og ferskener.  

Metode

Undersøkelsene ble utført over en periode på 3 år, fra 1998-2000. Pærene og ferskenene som ble analysert, var enten produsert konvensjonelt eller økologisk, i henhold til EU sine retningslinjer for økologisk produksjon. De ble alle innhentet fra forskningsfrukthagen ved Istituto Sperimentale per la Frutticultura, Roma. Frukten ble høstet ved kommersiell modenhet, ferskener ved slutten av juni og pærer ved slutten av august. Deler av frukten ble homogenisert ved ankomst til forskningsinstituttet og analysert for askorbinsyre og sitronsyre. Deler av frukten ble også fryst ned ved -40 grader celsius. Vanninnholdet i fruktene var 88.6 % i de konvensjonelt dyrkede ferskenene og 88.0 % i ferskenene dyrket økologisk. De konvensjonelt dyrkede pærene hadde et vanninnhold på 82.3 % og de økologiske 83.1 %.  

Funn

Det ble funnet signifikant økning i polyfenoler og polyphenoloxidase –aktivitet mot klorogensyre av ferskenprøver og mot både caffeic og klorogensyrer i pæreprøvene av det økologiske partiet sammenliknet med det konvensjonelle. En parallell økning i polyfenolinnholdet i de økologisk dyrkede ferskenene og pærene ble også observert, sammenliknet med korresponderende prøver fra det konvensjonelle partiet. Når det gjelder askorbinsyre og sitronsyresyrer var det et høyere innhold i de økologiske ferskenene, men ikke i prøvene fra økologiske pærer. Askorbinsyreinnholdet var lavt verken i de økologiske eller konvensjonelle prøvene. Konsentrasjonen av oksidasjonsprodukter i prøvene fra begge de økologiske fruktsortene var sammenliknbare med prøvene i de konvensjonelle. I dataene fra undersøkelsen foreligger det bevis for at en forbedring i antioksidant forsvarssystemet i plantene forekom som en konsekvens av økologiske dyrkingsmetoder. Dette er trolig for å ha beskyttelse mot skade på fruktene når de dyrkes uten pesticider. Det er nødvendig med videre studier av virkningen av disse endringene i sammensetningen på vår helse. Slike endringer i sammensetningen av den kjemiske profilen til frukt kan likevel utøve beskyttelse mot oksidativ skade, som er årsaken til utvikling av skader etter innhøsting under lagring av økologiske planteprodukter. Studien bekrefter økningen i polyfenoler i planter dyrket uten pesticider. Det er dermed mulig at forandringer i fenol- metabolisme forekommer som en konsekvens av økologiske dyrkingsmetoder.
Top