Verdens referansebase for jord 2014

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Publikasjonen World reference base for soil resources 2014 - International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps er en revidert og oppdatert versjon av rapporten om verdens jordressurser og presenterer det internasjonale systemet for jordklassifisering.

Rapport om klassifisering av jord

Publikasjonen World reference base for soil resources 2014 - International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps er en revidert og oppdatert versjon av rapporten om verdens jordressurser og presenterer det internasjonale systemet for jordklassifisering. Hver jord i verden kan henføres til en av de 32 referansegruppene for jord som er definert i dette dokumentet. Den gitte jordnavnet gir informasjon om jordart, økologiske funksjon i jord og jordegenskaper relevante for arealbruk og forvaltning.
Top